Anders Green Hansen går på pension
Seniorkonsulent i DLG, Anders Green Hansen går på pension, DLG
15-11-2017

Efter 23 år i DLG har Anders Green Hansen valgt at gå på pension. Anders har i løbet af årene som chefkonsulent og senest seniorkonsulent arbejdet med produktudvikling til planteavlere, rådgivning samt dyrkningsforsøg. Blandt seneste successer kan nævnes DLG Innovation, Innovationsmesterkonkurrencen samt igangværende planteavlsmøder. Der afholdes reception på Axelborg d. 1.december fra 14-16.