Effektiviser afvanding med digitale drænkort

Henning K. Andersen 07-03-2018 09:08:38
Lars Skovdal Pedersen har fået digitaliseret sit drænsystem og kan nu nemt finde alle rør og brønde med sin telefon i hånden. Digitaliseringen kommer til at spare kartoffelavleren en masse tid i fremtiden. Foto: PR.
Tusindvis af marker står under vand efter mange regnfulde måneder. Kartoffelavler på Lolland har fået digitaliseret drænkort fra 1960’erne, så han via telefonen nemt kan finde de nedgravede dræn og brønde, der kræver vedligehold.

Regnmængderne er i de seneste 150 år steget med cirka 100 millimeter. Og frem mod år 2100 forventer DMI, at nedbøren tager yderligere til med op til 6,9 procent. Et håndgribeligt bevis på udviklingen ses på landmændenes marker, der mange steder er blevet forvandlet til sump og søer i de seneste måneder. Den høje vandstand øger nødvendigheden af effektiv dræning. I 1940’erne og 50’erne tog dræning af landbrugsjorder fart, men de gamle drænrør og brønde er ofte ødelagte eller tilstoppede. Og at finde renoveringskrævende dræn ud fra drænkort, der er tegnet for 70 år siden, er praktisk taget en umulig opgave.

– Der er sket meget med landskabet siden drænkortene blev tegnet. Marker er slået sammen, skilt ad og pejlemærker er fjernet, hvilket gør det svært at lokalisere drænene. Derfor får vi i øjeblikket mange henvendelser fra landmænd, der ønsker at digitalisere deres drænkort. Ved en digitalisering bliver dræn og brønde stedfæstet på digitale kort, sådan som verden ser ud i dag, og landmanden får muligheden for at tage sin telefon med ud i marken og præcist se, hvor han befinder sig i forhold til drænsystemet under jorden, siger Michael Zier Madsen, landinspektør ved LE34 i Maribo.

De gamle kort bliver scannet ind i et avanceret kortsystem, og ud fra viden om landskabets udvikling, placerer landinspektørerne de gamle dræn i et digitalt kort, der for fremtiden let kan udvides og redigeres i, hvis drænsystemet udvides eller omlægges.

Sparer tid og penge

En af de landmænd, der har brugt vinteren på at få de gamle drænkort digitaliseret, er Lars Skovdal Pedersen, indehaver af Skovnæs Kartofler på Lolland. Hans marker lider under de våde forhold, og de gamle drænkort fra 1960 er svære at få til at passe med nutidens landskab.

– Mine marker er rigtig våde lige nu, og det skyldes drænsystemet. Det er jo skidt, for uden effektiv afvanding mister jeg omkring 20 procent af udbyttet. Jeg har faktisk brug for en større renovering af hele drænsystemet, men jeg har ikke lyst til at grave i blinde. Derfor kontaktede jeg LE34 for at skabe overblik over drænene, fortæller Lars Skovdal Pedersen.

Nu kan han finde rørene under jorden ved hjælp af en mobilapp på telefonen eller gennem det mere præcise autostyringssystem i traktoren.

– Hvis jeg er ude at køre på marken og tænker: Hov, her er vådt – der må være noget galt med en brønd, kan jeg hurtigt hente kortet frem på skærmen i traktoren, og med centimeternøjagtighed lokalisere, hvor brønden er gravet ned. Det betyder, at jeg i fremtiden får meget lettere ved at rengøre og efterse drænsystemet. Før skulle jeg tilbage til gården for at hente papirkortene og forsøge at få det gamle kort til at passe i landskabet. Og selv hvis det lykkes, blev det ikke mere præcist end et område på cirka 15-20 meter i diameter, forklarer Lars Skovdal Pedersen, og fortsætter:

– For det første sparer jeg en masse tid. Derudover mindsker jeg også de omkostninger, der er ved at grave en stor del af marken og dermed afgrøderne op for at finde en tilstoppet brønd eller nogle ødelagte drænrør.

 • Landmand blev kendt radiostemme

  En tilfældighed gjorde, at Peter Nielsen fra Vesthimmerland blev radiokanalen P4’s »gennemsnitsdansker«.

 • Husk bag-landet, Mette

 • Fokus på image og sammenhold i Kronjylland

  Formand Christian Jensen lagde stor vægt på landbrugets behov for image-pleje i sin beretning på Landboforeningen Kronjyllands generalforsamling.

 • BL-kritik af ny bekendtgørelse er hørt på Christiansborg

  Udvidelsen af KO-kravene for fuglebeskyttelse til også at omfatte områder uden for Natura 2000 i en ny bekendtgørelse, har i de seneste uger modtaget heftig kritik fra Bæredygtigt Landbrug. Liberal Alliances ordfører tager nu sagen op internt i regeringspartierne, fortæller han.

 • Efterspørgslen efter korn vil ingen ende tage

  Uge efter uge viser opgørelsen over eksporten af afgrøder ud af USA, at der er en glubende appetit efter korn. Men prisen for majs og afgrøder generelt set har lige nu lidt svært ved at holde fast i de prispositive takter, grundet profithjemtagning af de spekulative kapitalfonde.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.