Vandmættet jord skabte særligt slemt efterår

Jesper Hallgren 07-03-2018 08:00:13
I begyndelsen af oktober var landbrugsjorden 100 procent vandmættet, og derfor var der blandt andet langs Susåen massive oversvømmelser.
Op til generalforsamlingen i Øvre Suså Vandløbslaug påpeger foreningen endnu en gang problemerne med stigende vandmængder.

Tirsdag den 13. marts klokken 19 holder Øvre Suså Vandløbslaug generalforsamling i Herlufmagle-Hallen, hvor medlemmerne har nok at tale om efter endnu et nyt med store vandmasser og medfølgende problemer.
Problemet med de store vandmasser virkede særligt slemt i 2017, da den største del af nedbøren faldt i den sidste halvdel af året, hvor landbrugets afgrøder stopper væksten og høstes.
- Dermed er der næsten ingen afgrøder, som optager vandet, og derfor løber al vandet stort set lige ud i vandløbene og oversvømmer dem i stor stil, forklarer formanden for Øvre Suså Vandløbslaug, Knud Erich Thonke, og tilføjer:
- Oven i det kommer alt det vand, der altid kommer fra de cirka 10 procent af arealet, som enten er bebygget eller asfalteret i Susåoplandets område, og som også løber indirekte ud i vores vandløb.
- I begyndelsen af oktober var landbrugsjorden 100 procent vandmættet, og vi så således massivt oversvømmede arealer allerede fra efteråret. Derfor er det så vigtigt, at vi kan få vandet ud gennem Susåen og dermed undgå de tabsgivende oversvømmelser, vi ellers oplever.

Endnu mere vand fremover

Prognoserne peger endda på, at der i fremtiden kommer 1,4 gange så meget vand oven i. Ifølge GEUS stiger den årlige mængde nedbør frem til 2050, og det betyder at alle kloaker og vandafledninger/vandløb skal kunne afvande 1,4 gange mere vand end nu.
Fremtidens vandafledningsbehov medfører, at kommunerne skal budgettere – både økonomisk og fysisk – i mere effektive og korrekt vedligeholdte vandløb. Øvre Suså Vandløbslaug blander sig gerne i det arbejde og har også deltaget i diverse vandråds arbejde i 2017.
Et godt samarbejde omkring vores vandløb og naturen langs dem, kræver et godt grundlag i form af et Oplandsråd for Susåen. Allerede sidste år foreslog Øvre Suså Vandløbslaug en model med et oplandsråd.
- For ganske nylig var det da også et af de forslag, der kom fra det såkaldte Henrik Høegh-udvalg, der har været nedsat af Miljøministeriet. Det udvalg skal vi blandt høre mere om på generalforsamlingen, da det indgår i arbejdet med en ny vandløbslov, oplyser Knud Erich Thonke, som også påpeger, at forbedringer på området er stærkt påkrævet.
- De nuværende mange delregulativer er forældede, og Susåen har brug for et nyt og opdateret regulativ, der blandt andet indregner den 1,4 gange så stor mængde nedbør, vi får i de kommende år, fastslår Knud Erich Thonke.

 • Landmand blev kendt radiostemme

  En tilfældighed gjorde, at Peter Nielsen fra Vesthimmerland blev radiokanalen P4’s »gennemsnitsdansker«.

 • Husk bag-landet, Mette

 • Fokus på image og sammenhold i Kronjylland

  Formand Christian Jensen lagde stor vægt på landbrugets behov for image-pleje i sin beretning på Landboforeningen Kronjyllands generalforsamling.

 • BL-kritik af ny bekendtgørelse er hørt på Christiansborg

  Udvidelsen af KO-kravene for fuglebeskyttelse til også at omfatte områder uden for Natura 2000 i en ny bekendtgørelse, har i de seneste uger modtaget heftig kritik fra Bæredygtigt Landbrug. Liberal Alliances ordfører tager nu sagen op internt i regeringspartierne, fortæller han.

 • Efterspørgslen efter korn vil ingen ende tage

  Uge efter uge viser opgørelsen over eksporten af afgrøder ud af USA, at der er en glubende appetit efter korn. Men prisen for majs og afgrøder generelt set har lige nu lidt svært ved at holde fast i de prispositive takter, grundet profithjemtagning af de spekulative kapitalfonde.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.