Skab natur med skønne beplantninger i det åbne land

Jesper Hallgren 15-05-2018 07:00:59
Formanden for Østlige Øers Plantelaug, Christian Christiansen (til venstre), og landskabskonsulent Thomas Møller fra Vanas ApS. Foto: Niels Okking
Der er mange gode grunde til at få plantet levende hegn og småbeplantninger, og Østlige Øers Plantelaug tilbyder kollektivt plantningsprojekt i samarbejde med Vanas ApS.
Levende hegn og småbeplantninger er og bliver en del af den danske natur. I Danmark har man arbejdet med landskabsbeplantninger i mere end 100 år, og den danske natur skal hele tiden plejes og styrkes.
På vegne af Østlige Øers Plantelaug tilbydes lodsejere i Næstved Kommune et gratis besøg at landskabskonsulent Thomas Møller. Ønsket er at få flere lodsejere inspireret til at deltage i det igangværende kollektive plantelaug, der er forbeholdt lodsejere i den sydsjællandske kommune.
- Gennem det seneste århundrede er der blevet plantet mere end 100 millioner planter i kollektive plantelaug, hvilket svarer til omkring 33.000 kilometer tre-rækkede læhegn, siger formand for Østlige Øers Plantelaug, Christian Christiansen, og tilføjer:
- Succesraten er 97-98 procent. Når jeg siger succes, mener jeg sunde hegn, der gror og fungerer. Det er da en statistik, der er til at føle på. Så hvis man går rundt, og ikke rigtig ved, om man vil tage springet, taler det her da for. Plantelauget leverer et rigtig godt produkt – og har gjort det i mere end 40 år.
 

Mange fordele

Plantelauget har i mange år udelukkende arbejdet med administration af støtteordningen for etablering af landskabs- og  biotopforbedrende beplantninger, mens selve etableringen og renholdelsen varetages af plantelaugets entreprenør.
Det vil sige alt fra jordarbejde til plantning og renholdelse i tre vækstsæsoner. Mange er ikke klar over de mange fordele ved etablering af kollektive landskabsbeplantningerne og ikke mindst at hele anlægsforløbet udføres professionelt uden bekymringer for lodsejeren.
Beplantningerne er en mulighed for at skabe liv og bedre levevilkår for en lang række arter – også arter vi normalt ikke bemærker. For eksempel har de vilde bier enorm betydning som bestøvere af markafgrøder, blomster og frugttræer.
 

Øget herlighedsværdi

Forestil dig beplantningerne som grønne blomstrende buskhegn med senere bærsætning, hvor dyr, fugle og insekter kan opholde sig og færdes uforstyrret og gå fra område til område. Medregnet er selvfølgelig en øget herlighedsværdi, der ikke skal undervurderes, hvis huset en dag skal sælges.
- Så er du jordbesidder og ønsker mere dyre- og fugleliv på din ejendom, så kan det være en rigtig god idé at deltage i beplantningsprojektet med Østlige Øers Plantelaug, forklarer Thomas Møller.
- Vi er selvfølgelig først og fremmest til for vores kommende medlemmer, som vi rådgiver professionelt med det klare formål at etablere mangfoldig natur i det åbne landskab, indskyder formand Christian Christiansen.
- Støtteordningen til det kollektive beplantningsprojekt varetages af plantelauget og entreprenøren, så lodsejeren ikke behøver at tænke på andet end udformningen og placeringen af de ønskede beplantninger, forklarer Thomas Møller, der har mange års erfaring i at vejlede og rådgive.
 

Hurtigt resultat

Østlige Øers Plantelaug anvender udelukkende hjemmehørende plante-
arter, forklarer Thomas Møller.
- Vi sørger for al anlægsarbejde herunder jordarbejde, plantning, hegning og mekanisk renholdelse i tre vækstsæsoner. Lodsejeren skal ikke tænke på noget, når først aftalen er underskrevet og på plads. Kun at vildthegnet skal tages ned efter seks år, siger Thomas Møller og fortsætter.
- Du får en forskønnelse af din ejendom hvor vildtet, insekter, sommerfugle med flere får rigtig gode lokaliteter. Halvdelen af de buske, vi planter, er bi-venlige. Jagten bliver også sjovere, da området ændrer karakter og tiltrækker flere vildtarter.
I det hele taget kommer ens tålmodig slet ikke på prøve, når det gælder læhegn, forklarer de to herrer.
- Mange har den fornemmelse, at der går flere år, før hegnene har en størrelse, der er værd at skrive hjem om, men det er ikke tilfældet. Allerede efter tre år vil flere træer eller buske være høje og veludviklede, fordi renholdelsen sikrer en god tilvækst, påpeger Christian Christiansen.
 
Praktiske oplysninger
- Østlige Øers Plantelaug og entreprenørvirksomheden Vanas ApS udfører alt praktisk og administrativt arbejde.
- Miljøstyrelsen yder op til 40 procent i tilskud til anlæg og renhold i tre vækstsæsoner og 50 procent til opsætning af vildthegn.
- Beplantningerne etableres i efteråret 2018/foråret 2019.
- Varieret sammensætning af plantearter med høj grad af blomstrende og bærsættende træer og buske.
- Frist for tilmelding til deltagelse og konsulentbesøg er den 31. maj 2018.
- Få et gratis og uforpligtende besøg af konsulent Thomas Møller fra Vanas ApS. Kontakt ham på 40242447 eller tm@vanas.dk.
- Eller kontakt formanden for Østlig Øers Plantelaug, Christian Christiansen på 21221640.
 

 

 • Forsøg skal afklare om placeret gylle kan erstatte fosfor

  Lemvigegnens Landboforening og Staby-Rønbjerg Maskinstation har sat gang i et storskala fosforforsøg i majs nær Struer. Her vil de undersøge, om placeret gylle kan erstatte fosfor i startgødning til majs ved reduceret jordbehandling.

 • Danish Crown er »et langt, sejt træk« fra at nå afregningsmål for 2021

  DC har forbedret både indtjeningen og konkurrenceevnen i halvårsperioden 2017/18. Men det går stadigvæk langsommere fremad end forventet.

 • Operationel leasing passer perfekt til nogle

  TBS Maskinpower er en af de maskinforretninger, der tilbyder operationel leasing på flere og flere produkter. Seneste skud på stammen er Katana-finsnittere.

 • Kraftig stigning til amerikanske svinepriser

  Kan vi tage den amerikanske svinepris som en indikator for, hvad svineprisen skal her i Europa hen over sommermånederne, så ser det prispositivt ud. Handelskrigen mellem Kina og USA ser ud til at gå i sig selv og det gavner lige nu den amerikanske svinepris der stryger i vejret.

 • Nu rykker såning og hvedekvalitet i USA

  Efter en mildest talt træg start på såningssæsonen for hvede i USA har vejret nu ændret sig i en mere positiv retning for de amerikanske hvedeproducenter. Det har resulteret i en overraskende fremgang i ikke kun såning af hvede, men også i den amerikanske hvedekvalitet.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.

Digitale brochurer

Til den professionelle bruger ved stat, amt, kommuner, kirkegårde, industri, parker, boligselskaber, golfbaner, forlystelsesparker og landbrug. Alle vogne og tankvogne er varmgalvaniseret. Spar tid og penge med Solus professionelle produkter, der kan komme hvor store og tunge maskiner ikke kan. Dansk kvalitet, robust solidt dansk håndværk der er produceret i Danmark. Vi har det DU skal bruge!

Perstrup Beton Industri er en betonelementfabrik, der sammen med ØSB, Byggebjerg Beton, Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton Holding A/S. Perstrup Beton Industri beskæftiger pt. ca. 100 medarbejdere. Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle slags betonelementtyper til renovering, ombygning eller til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. Yderligere producerer vi elementer til infrastruktur, tanke og landbrug.

Vækstaktuelt er vores landbrugsmagasin. I denne udgave kan du læse om præcisionsgødskning og mange andre spændende emner.

SAMSON AGROLIZE har stor succes med at sælge PG II gyllevognsserien fra SAMSON AGRO. Det er en højkvalitets gyllevognsserie, der er udviklet til den professionelle bruger, og som udmærker sig ved at have en meget høj kapacitet, effektivitet, holdbarhed og driftssikkerhed. Den er udviklet i samarbejde med brugerne og har derfor en meget veludviklet optionsliste.

Bakkegård A/S er din professionelle serviceleverandør inden for affald og organisk materiale. Vi tilbyder alt fra neddeling af træ og affald til sortering af kompost og udlejning af maskiner

Se flere brochurer