Uklar lovtekst i ny vurderingslov

Camilla Bønløkke 06-02-2018 06:00:50
Chefkonsulent Søren Hjorth fra skatteafdelingen hos Seges berettede om den nye ejendomsvurderingslov, da over 200 hestefolk for nylig var samlet til kongres i Herning.
Kritik af de offentlige vurderinger har ført til en ny vurderingslov, hvor konsekvenserne for den enkelte landbrugsejendom dog forekommer usikker.
Nu skal en helhedsvurdering af ejendommens anvendelse afgøre, hvorvidt man skal betale ejendomsskat som en beboelsesejendom eller som et landbrug, og udfaldet af vurderingen er absolut ikke ligegyldig for boligens værdi og ejerens økonomi.
Det kunne deltagere ved årets hestekongres i Kolding erfare, da chefkonsulent Søren Hjorth fra skatteafdelingen hos Seges kunne berette om den nye ejendomsvurderingslov, som blev vedtaget den 2. juni 2017 – og som er trådt i kraft pr. 1. januar 2018.
Ifølge Søren Hjorth har vurderingsloven ellers ligget fast i de seneste 50-60 år, men for fem år siden begyndte specielt parcelhus-
ejerne at brokke sig over, at Skat ikke forstod sig på at vurdere specielt parcelhuse.
- Det var i 2013, at det kom frem, og der lød et vældigt ramaskrig. Det fik politikerne til at vågne op, og besluttede at udarbejde en ny vurderingslov, forklarede chefkonsulenten nærmere om baggrunden for en ny vurderingslov.
 

Fire forskellige måder

En ejendomsvurderingslov er lavet for at indkræve nogle skatter – ejedomsskat af jorden og ejendomsværdiskat af boligen. Som det er lige nu, kan en ejendom på landet i landzone være vurderet på fire forskellige måder efter den gamle lov.
Det kan være som beboelsesejendom, som en landbrugsejendom med et jordtilliggende på omkring 5,5 hektar, en ejendom af speciel karakter eller blandet forretning og beboelsesejendom.
Når man snakker mindre ejendomme med heste, er man typisk ovre i de to første kategorier – beboelsesejendom eller landbrugsejendom, og der er nogle fordele ved, om det er det ene eller andet.
Hvis ejendommen vurderes til at være et landbrug, kan man opnå fradrag for vedligeholdelse, forsikring mv. i forhold til driftsbygningerne. Modsat kan hele ejendommen eventuelt sælges skattefrit.
 

Det springende punkt

Ifølge chefkonsulenten har det imidlertid fået en endnu større betydning, hvordan ejendommen er vurderet.
Godt nok bevares den såkaldte »bondegårdsregel«, hvor produktionsjord vurderes kunstigt lavt. Det betyder, at grundskylden, den kommunale ejendomsskat, der beregnes som en del af grundværdien, maksimalt beløber sig til 7,2 promille for landbrugs- og skov-
ejendomme, og ikke til op mod 34 promille af grundværdien som ved beboelsesejendomme.
Når det skal afgøres, hvorvidt en mindre ejendom på landet er en ejerbolig eller en landbrugsejendom, vil det afgørende for vurderingen derfor være, om det beboelsesmæssige eller det landbrugsmæssige moment vejer tungest.
Hidtil har tommelfingerreglen været, at ejendomme med et jordtillende på over 5,5 hektar, har været anset for at være landbrugsejendomme. Den regel ophæves og i stedet vil en helhedsvurdering afgøre ejendommens anvendelse.
- Hvordan det vurderes – det er det springende punkt. Det afgørende er, om beboelsesmomentet eller landbrugsmomentet vejer tungest, og det er meget diffust, påpegende Søren Hjorth, der ikke lagde skjul på, at særligt hesteejendomme kan være i farezonen for at komme til at betale en væsentlig højere skatteudgift.
 

Større ejendomsskatter

Står man overfor et salg af en ejendom, som der fremover vil vurderes som beboelsesejendom i stedet for et landbrug, må man forvente at ejendommen falder i værdi.
- Den nye ejer kan ikke køre videre i den gamle ordning, og kommer derfor til at betale betydeligt større ejendomsskatter, når ejendommen ikke længere vurderes som landbrugs eller skovbrugsejendom, forklarede chefkonsulenten.
For de der ejer ejendommen pr. 1. september 2019 gør en overgangsordning det muligt at videreføre den gamle vurdering. Det er en valgfri ordning, der gælder indtil ejerskifte. Reglen bortfalder dog, hvis ejendommen ændres i en sådan grad, at der kræves omvurdering. Og der er tiltag, som man selv kan gøre, for at ejendommen stadig skal vurderes som landbrug.
- Dels kan man sørge for at have landbrugsmæssig drift på ejendommen i et ikke-uvæsentligt omfang. Man skal lade være med at bygge et nyt dyrt stuehus eller forbedre det gamle alt for meget, og ellers kan man tilkøbe landbrugsjord og benytte jorden til landbrugsmæssig drift, påpegede Søren Hjorth, der gjorde det klart, at man ikke nødvendigvis selv skal ud på traktoren, men at jorden også blot kan forpagtes ud.
 

Dialog med ministeriet

Søren Hjorth gav eksempler på mindre landejendomme, som vil kunne opleve en skattestigning fra 2.500 til 35.000 kroner.
- Disse stigninger vil ikke ligefrem gøre det lettere at påvise et overskud i hesteholdet. Der vil derfor være større risiko for at løbe ind i en skattesag om hobbyvirksomhed, hvis ejendommen ikke er vurderet som landbrugsejendom.
Ifølge chefkonsulenten er der nedsat en gruppe under Landbrug & Fødevarer, der er i dialog med skatteministeren og skatteministeriet.
- Vi foreslår en model, der er mere objektiv end en ren skønsmæssig bedømmelse, fortæller Søren Hjorth, der selv sidder med i gruppen, som netop arbejder videre med sagen i indeværende uge.
En endelig vejledning i forhold til den nye vurderingslov ventes klar i løbet af foråret.
 • Forsøg skal afklare om placeret gylle kan erstatte fosfor

  Lemvigegnens Landboforening og Staby-Rønbjerg Maskinstation har sat gang i et storskala fosforforsøg i majs nær Struer. Her vil de undersøge, om placeret gylle kan erstatte fosfor i startgødning til majs ved reduceret jordbehandling.

 • Danish Crown er »et langt, sejt træk« fra at nå afregningsmål for 2021

  DC har forbedret både indtjeningen og konkurrenceevnen i halvårsperioden 2017/18. Men det går stadigvæk langsommere fremad end forventet.

 • Operationel leasing passer perfekt til nogle

  TBS Maskinpower er en af de maskinforretninger, der tilbyder operationel leasing på flere og flere produkter. Seneste skud på stammen er Katana-finsnittere.

 • Kraftig stigning til amerikanske svinepriser

  Kan vi tage den amerikanske svinepris som en indikator for, hvad svineprisen skal her i Europa hen over sommermånederne, så ser det prispositivt ud. Handelskrigen mellem Kina og USA ser ud til at gå i sig selv og det gavner lige nu den amerikanske svinepris der stryger i vejret.

 • Nu rykker såning og hvedekvalitet i USA

  Efter en mildest talt træg start på såningssæsonen for hvede i USA har vejret nu ændret sig i en mere positiv retning for de amerikanske hvedeproducenter. Det har resulteret i en overraskende fremgang i ikke kun såning af hvede, men også i den amerikanske hvedekvalitet.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.

Digitale brochurer

Til den professionelle bruger ved stat, amt, kommuner, kirkegårde, industri, parker, boligselskaber, golfbaner, forlystelsesparker og landbrug. Alle vogne og tankvogne er varmgalvaniseret. Spar tid og penge med Solus professionelle produkter, der kan komme hvor store og tunge maskiner ikke kan. Dansk kvalitet, robust solidt dansk håndværk der er produceret i Danmark. Vi har det DU skal bruge!

Perstrup Beton Industri er en betonelementfabrik, der sammen med ØSB, Byggebjerg Beton, Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton Holding A/S. Perstrup Beton Industri beskæftiger pt. ca. 100 medarbejdere. Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle slags betonelementtyper til renovering, ombygning eller til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. Yderligere producerer vi elementer til infrastruktur, tanke og landbrug.

Vækstaktuelt er vores landbrugsmagasin. I denne udgave kan du læse om præcisionsgødskning og mange andre spændende emner.

SAMSON AGROLIZE har stor succes med at sælge PG II gyllevognsserien fra SAMSON AGRO. Det er en højkvalitets gyllevognsserie, der er udviklet til den professionelle bruger, og som udmærker sig ved at have en meget høj kapacitet, effektivitet, holdbarhed og driftssikkerhed. Den er udviklet i samarbejde med brugerne og har derfor en meget veludviklet optionsliste.

Bakkegård A/S er din professionelle serviceleverandør inden for affald og organisk materiale. Vi tilbyder alt fra neddeling af træ og affald til sortering af kompost og udlejning af maskiner

Se flere brochurer