Uklar lovtekst i ny vurderingslov

Camilla Bønløkke 06-02-2018 06:00:50
Chefkonsulent Søren Hjorth fra skatteafdelingen hos Seges berettede om den nye ejendomsvurderingslov, da over 200 hestefolk for nylig var samlet til kongres i Herning.
Kritik af de offentlige vurderinger har ført til en ny vurderingslov, hvor konsekvenserne for den enkelte landbrugsejendom dog forekommer usikker.
Nu skal en helhedsvurdering af ejendommens anvendelse afgøre, hvorvidt man skal betale ejendomsskat som en beboelsesejendom eller som et landbrug, og udfaldet af vurderingen er absolut ikke ligegyldig for boligens værdi og ejerens økonomi.
Det kunne deltagere ved årets hestekongres i Kolding erfare, da chefkonsulent Søren Hjorth fra skatteafdelingen hos Seges kunne berette om den nye ejendomsvurderingslov, som blev vedtaget den 2. juni 2017 – og som er trådt i kraft pr. 1. januar 2018.
Ifølge Søren Hjorth har vurderingsloven ellers ligget fast i de seneste 50-60 år, men for fem år siden begyndte specielt parcelhus-
ejerne at brokke sig over, at Skat ikke forstod sig på at vurdere specielt parcelhuse.
- Det var i 2013, at det kom frem, og der lød et vældigt ramaskrig. Det fik politikerne til at vågne op, og besluttede at udarbejde en ny vurderingslov, forklarede chefkonsulenten nærmere om baggrunden for en ny vurderingslov.
 

Fire forskellige måder

En ejendomsvurderingslov er lavet for at indkræve nogle skatter – ejedomsskat af jorden og ejendomsværdiskat af boligen. Som det er lige nu, kan en ejendom på landet i landzone være vurderet på fire forskellige måder efter den gamle lov.
Det kan være som beboelsesejendom, som en landbrugsejendom med et jordtilliggende på omkring 5,5 hektar, en ejendom af speciel karakter eller blandet forretning og beboelsesejendom.
Når man snakker mindre ejendomme med heste, er man typisk ovre i de to første kategorier – beboelsesejendom eller landbrugsejendom, og der er nogle fordele ved, om det er det ene eller andet.
Hvis ejendommen vurderes til at være et landbrug, kan man opnå fradrag for vedligeholdelse, forsikring mv. i forhold til driftsbygningerne. Modsat kan hele ejendommen eventuelt sælges skattefrit.
 

Det springende punkt

Ifølge chefkonsulenten har det imidlertid fået en endnu større betydning, hvordan ejendommen er vurderet.
Godt nok bevares den såkaldte »bondegårdsregel«, hvor produktionsjord vurderes kunstigt lavt. Det betyder, at grundskylden, den kommunale ejendomsskat, der beregnes som en del af grundværdien, maksimalt beløber sig til 7,2 promille for landbrugs- og skov-
ejendomme, og ikke til op mod 34 promille af grundværdien som ved beboelsesejendomme.
Når det skal afgøres, hvorvidt en mindre ejendom på landet er en ejerbolig eller en landbrugsejendom, vil det afgørende for vurderingen derfor være, om det beboelsesmæssige eller det landbrugsmæssige moment vejer tungest.
Hidtil har tommelfingerreglen været, at ejendomme med et jordtillende på over 5,5 hektar, har været anset for at være landbrugsejendomme. Den regel ophæves og i stedet vil en helhedsvurdering afgøre ejendommens anvendelse.
- Hvordan det vurderes – det er det springende punkt. Det afgørende er, om beboelsesmomentet eller landbrugsmomentet vejer tungest, og det er meget diffust, påpegende Søren Hjorth, der ikke lagde skjul på, at særligt hesteejendomme kan være i farezonen for at komme til at betale en væsentlig højere skatteudgift.
 

Større ejendomsskatter

Står man overfor et salg af en ejendom, som der fremover vil vurderes som beboelsesejendom i stedet for et landbrug, må man forvente at ejendommen falder i værdi.
- Den nye ejer kan ikke køre videre i den gamle ordning, og kommer derfor til at betale betydeligt større ejendomsskatter, når ejendommen ikke længere vurderes som landbrugs eller skovbrugsejendom, forklarede chefkonsulenten.
For de der ejer ejendommen pr. 1. september 2019 gør en overgangsordning det muligt at videreføre den gamle vurdering. Det er en valgfri ordning, der gælder indtil ejerskifte. Reglen bortfalder dog, hvis ejendommen ændres i en sådan grad, at der kræves omvurdering. Og der er tiltag, som man selv kan gøre, for at ejendommen stadig skal vurderes som landbrug.
- Dels kan man sørge for at have landbrugsmæssig drift på ejendommen i et ikke-uvæsentligt omfang. Man skal lade være med at bygge et nyt dyrt stuehus eller forbedre det gamle alt for meget, og ellers kan man tilkøbe landbrugsjord og benytte jorden til landbrugsmæssig drift, påpegede Søren Hjorth, der gjorde det klart, at man ikke nødvendigvis selv skal ud på traktoren, men at jorden også blot kan forpagtes ud.
 

Dialog med ministeriet

Søren Hjorth gav eksempler på mindre landejendomme, som vil kunne opleve en skattestigning fra 2.500 til 35.000 kroner.
- Disse stigninger vil ikke ligefrem gøre det lettere at påvise et overskud i hesteholdet. Der vil derfor være større risiko for at løbe ind i en skattesag om hobbyvirksomhed, hvis ejendommen ikke er vurderet som landbrugsejendom.
Ifølge chefkonsulenten er der nedsat en gruppe under Landbrug & Fødevarer, der er i dialog med skatteministeren og skatteministeriet.
- Vi foreslår en model, der er mere objektiv end en ren skønsmæssig bedømmelse, fortæller Søren Hjorth, der selv sidder med i gruppen, som netop arbejder videre med sagen i indeværende uge.
En endelig vejledning i forhold til den nye vurderingslov ventes klar i løbet af foråret.
 • Danish Crown skarpsliber strategien

  Målet for besparelser på indkøb løftes, en række administrative funktioner samles i Polen, og så udsættes byggeriet af et ny hovedkontor i Randers indtil videre.

 • 110 millioner i tilskud til staldmoderniseringer

  Landbrugsstyrelsen har åbnet for ansøgninger om tilskud til modernisering af kvægstalde for 2018. Der kan ansøges frem til den 13. december.

 • Stadig op ad bakke for el-motorvej i jorden

  Hvis man håbede på at få en løsning med jordkabler på el-motorvejen i Vestjylland, måtte man gå skuffet hjem fra tirsdagens informationsmøde i Ribe. Det er ikke teknisk muligt, lød det fra Energinet og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

 • Endnu intet salgssignal på raps

  Efter et par dages svækkelse kommer rapsprisen stærkt tilbage. Der er endnu ikke noget, der indikerer salg, men vi har nu fået et nyt, vigtigt prisniveau i nedadgående retning at forholde os til.

 • Nu rykker såning og hvedekvalitet i USA

  Efter en mildest talt træg start på såningssæsonen for hvede i USA har vejret nu ændret sig i en mere positiv retning for de amerikanske hvedeproducenter. Det har resulteret i en overraskende fremgang i ikke kun såning af hvede, men også i den amerikanske hvedekvalitet.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.

Digitale brochurer

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

- DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL DYRENE – Problemer med Biofilm og Bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det miljøvenlige desinfektionsmiddel NEUTHOX - også kaldet ECAvand, som tilsættes dyrenes drikkesystemer, og som er helt ufarligt for dyr og mennesker. Waterclean ApS har mere end 30 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning – Ét telefonopkald eller besøg koster ikke noget, men giver bedre vished!

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

– troværdig samarbejdspartner i mere end 30 år. Vores viden og vision er at give vore kunder den bedste rådgivning samt kvalitetsprodukter ud fra deres behov, således vi opnår værdiskabende løsninger i fællesskab i den moderne produktion, som landbruget er. Vores aktiviteter dækker over udvikling, produktion, rådgivning i reproduktion, salg og markedsføring. Se vores aktuelle tilbudskatalog ”Svin Maj/Juni” - med masser af gode og spændende tilbud.

Til den professionelle bruger ved stat, amt, kommuner, kirkegårde, industri, parker, boligselskaber, golfbaner, forlystelsesparker og landbrug. Alle vogne og tankvogne er varmgalvaniseret. Spar tid og penge med Solus professionelle produkter, der kan komme hvor store og tunge maskiner ikke kan. Dansk kvalitet, robust solidt dansk håndværk der er produceret i Danmark. Vi har det DU skal bruge!

Se flere brochurer