Tilskud til skovrejsning er stærkt forsinket

Henrik Sieben 06-03-2018 08:00:29
Skovfoged Christian Ritz-Andersen, HedeDanmark, konstaterer, at der har været ekstraordinær stor lyst til at søge midler til skovrejsning, hvorfor tilsagn om tilskud lader vente på sig.
På grund af ekstraordinær stor søgning til Miljøstyrelsens skovrejsningspulje er alle ansøgninger i 2017 endnu ikke færdigbehandlet.

 Der var afsat 35 millioner kroner i Miljøstyrelsens skovrejsningspulje for 2017, men pengene er ikke blevet fordelt endnu. Der har nemlig været ekstraordinært mange ansøgere, og det har givet forsinkelser.
- Normalt har vi omkring årsskiftet haft svar på ansøgninger om tilskud til skovrejsning, men vi sidder stadig og venter på dem fra sidste år, fortæller skovfoged Christian Ritz-
Andersen fra HedeDanmark, der snart håber at komme i gang med at mærke skov af, og få gjort klar til plantning i april og maj.
- Vi kan godt mærke, at interessen for skovrejsning er øget, og det er da også derfor, at styrelsen har genindført et særligt pointsystem, oplyser Christian Ritz-Andersen.
Pointsystemet baseres dels på de af staten ønskede skovrejsningsområder, dels på hvor man får mest for pengene, underforstået inddraget mest mulig landbrugsjord til skov.

Mange venter på svar

- Ønsket er at reducere kvælstofudvaskningen, der er mindre fra arealer med skov end fra landbrugsarealer, dog også baseret på lokale jordbundsforhold, forklarer Christian Ritz-Andersen og tilføjer:
- Der lå 35 millioner kroner i ansøgningsrunde 2017 og til projektgennemførelse i 2018 eller 2019. Vi har mange landmænd, der gerne vil være med, og som netop nu går og tripper. Skal der plantes skov i år eller i 2019, eller slet ikke?
Christian Ritz-Andersen vurderer, at årsagen, til at ansøgningerne endnu ikke er færdigbehandlet skyldes, at der har været er mange ansøgninger og tillige nye medarbejdere i styrelsen, der skal behandle ansøgningerne.
- Det giver naturligvis et pres, men vi var faktisk blevet lovet, at ansøgningerne var færdigbehandlet, så vi kunne få besked ved årsskiftet.

Styrelse under pres

Hos Miljøstyrelsen bekræfter Bettina Helle Jensen, chef i tilskudsafdelingen, at der har været helt ekstraordinært stort pres på til alle tilskudsordningerne.
- Bruger vi forholdstal 100 om et normalt år, så har vi forholdstal 200 til privat skovrejsning, 300 til skov med biodiversitetsformål, og 120 til privat urørt skov. Læhegnsordningen er uændret ansøgning til, fortæller Bettina Helle Jensen og fortsætter:
- Vi er netop nu i gang med at afgøre de mange ansøgninger, tilsagn, respektive afslag, og grundet den meget store interesse, har vi været nødt til at prioritere sagsbehandlings-
ressourcerne og dermed været nødt til at udskyde afgørelserne for privat skovrejsning til 1. kvartal 2018.
- Vi har også måtte hente nye medarbejdere ind for at kunne komme gennem alle ansøgninger, og det tager altid lidt tid, at få kørt nye medarbejdere ind på en opgave, med-
deler Bettina Helle Jensen, der forventer, at Miljøstyrelsen først en gang i løbet af foråret er helt færdig med ansøgningsarbejdet.

 • Landmand blev kendt radiostemme

  En tilfældighed gjorde, at Peter Nielsen fra Vesthimmerland blev radiokanalen P4’s »gennemsnitsdansker«.

 • Husk bag-landet, Mette

 • Fokus på image og sammenhold i Kronjylland

  Formand Christian Jensen lagde stor vægt på landbrugets behov for image-pleje i sin beretning på Landboforeningen Kronjyllands generalforsamling.

 • BL-kritik af ny bekendtgørelse er hørt på Christiansborg

  Udvidelsen af KO-kravene for fuglebeskyttelse til også at omfatte områder uden for Natura 2000 i en ny bekendtgørelse, har i de seneste uger modtaget heftig kritik fra Bæredygtigt Landbrug. Liberal Alliances ordfører tager nu sagen op internt i regeringspartierne, fortæller han.

 • Efterspørgslen efter korn vil ingen ende tage

  Uge efter uge viser opgørelsen over eksporten af afgrøder ud af USA, at der er en glubende appetit efter korn. Men prisen for majs og afgrøder generelt set har lige nu lidt svært ved at holde fast i de prispositive takter, grundet profithjemtagning af de spekulative kapitalfonde.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.