Hele det anbefalede areal skal tilsås

Julie Torp-Thomsen 11-03-2018 08:00:25
Roefrø fundet og spist af mus. Foto: Finn Sørensen, Agricenter Danmark
Det er lige meget, om sådatoen falder tidligt eller sent – når sukkerroefrøene skal i jorden, skal det anbefalede areal tilsås.

Når sukkerroerne skal sås, er det vigtigt, at jorden er tjenlig – også i dybden. Tjek med en spade om jorden er tør nok til at skabe et godt såbed uden komprimering.
Hvis jorden er for våd, risikerer man ved kørsel på jorden, at der dannes et fast komprimeret jordlag, som roerne vil have vanskeligt ved at trænge igennem.
Såning af sukkerroer er præcisionsarbejde. En passende pakning af såbedet i dybden er en fordel, da det er med til at give en stabil og præcis dybdegang af såmaskinen. Samtidig er det med til at sikre god tilgang af fugtighed til roefrøet, så der efterfølgende er en god og ensartet fremspiring.
Det er altid vigtigt, at roefrøet placeres i fugtig jord for at frøet kan spire uden efterfølgende regn. Endvidere bør roefrøet dækkes med minimum to centimeter fin jord for at undgå udtørring ned til frøet samt at roefrøet ædes af mus og fugle.

Økonomisk konsekvens

2017 var et år, hvor mange ikke høstede, hvad de havde forventet i sukkerroerne. Det i sig selv har selvfølgelig en økonomisk konsekvens, men ifølge Brancheaftalen har Nordic Sugar ret til 20 procent af den værdi, Nordic Sugar går glip af, hvis ikke dyrkeren har tilsået det areal, han er blevet anbefalet.
Nordic Sugar udregner arealet på baggrund af hver enkelt dyrkers fem-års udbyttegennemsnit.
I 2017 drejede det sig om 44 dyrkere, der tilsammen havde sået 200 hektar for lidt og leveret 3.900 tons sukker for lidt.

De mistede muligheden

Ved ikke at tilså det anbefalede areal risikerer man ikke kun den regning, men man afskærer sig også fra at kunne benytte sig af muligheden for Datasukker.
Efter kampagnen 2017 var der 101 dyrkere, som benyttede sig af denne mulighed, og der blev i alt flyttet en betydelig kontraktmængde. Desværre var der dyrkere, der gerne ville have benyttet sig af Datasukker, men da de ikke havde sået det anbefalede areal, var dette ikke en mulighed.
Da vi ikke længere har sukkerkvoter i Danmark, er det muligt at gøre sukkerkontrakterne mere dynamiske – det vil sige tilpasse kontraktstørrelsen til det areal, der skal være sukkerroer på og ikke omvendt som tidligere.
Det fem-års udbyttegennemsnit, der foreligger, når kontrakten tegnes, er det, der skal bruges til beregning af størrelsen på kontrakten.
Når foråret kommer og sukkerroefrøene skal i jorden, er det lige meget om sådatoen falder tidligt eller sent – det anbefalede areal skal tilsås.

 • Landmand blev kendt radiostemme

  En tilfældighed gjorde, at Peter Nielsen fra Vesthimmerland blev radiokanalen P4’s »gennemsnitsdansker«.

 • Husk bag-landet, Mette

 • Fokus på image og sammenhold i Kronjylland

  Formand Christian Jensen lagde stor vægt på landbrugets behov for image-pleje i sin beretning på Landboforeningen Kronjyllands generalforsamling.

 • BL-kritik af ny bekendtgørelse er hørt på Christiansborg

  Udvidelsen af KO-kravene for fuglebeskyttelse til også at omfatte områder uden for Natura 2000 i en ny bekendtgørelse, har i de seneste uger modtaget heftig kritik fra Bæredygtigt Landbrug. Liberal Alliances ordfører tager nu sagen op internt i regeringspartierne, fortæller han.

 • Efterspørgslen efter korn vil ingen ende tage

  Uge efter uge viser opgørelsen over eksporten af afgrøder ud af USA, at der er en glubende appetit efter korn. Men prisen for majs og afgrøder generelt set har lige nu lidt svært ved at holde fast i de prispositive takter, grundet profithjemtagning af de spekulative kapitalfonde.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.