Kampagne med fokus på syge og tilskadekomne grise

Jesper Hallgren 08-04-2018 08:36:09
Marlene Sparre Ibsen, chefkonsulent i VKST, opfordrer alle svineproducenter til at lave en besætningsstrategi for grise i sygesti, så man helt konkret har en aktiv strategi for håndtering af syge- og tilskadekomne dyr.
Frem til 30. september vil Fødevarestyrelsen kontrollere, om syge og tilskadekomne søer og slagtesvin kommer i sygesti og får den rette behandling.

400 svinebesætninger får besøg af Fødevarestyrelsen, når de gennemfører deres kontrolkampagne af håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer.
Der vil frem til udgangen af september blive kontrolleret, om syge og tilskadekomne
søer og slagtesvin får den rette behandling.
- Bliver de syge grise behandlet med medicin, vil de også undersøge, om det sker efter dyrlægens anvisninger, og om grisene bliver opstaldet i velindrettede sygestier, fortæller Marlene Sparre Ibsen, chefkonsulent i VKST, som her orienterer om regler og kriterier på området.

Risiko for dyrets velfærd

Et sygt eller tilskadekommet dyr bør flyttes til en sygesti, hvis der er en risiko for dyrets velfærd ved at blive i den almindelige sti.
- En gris bør komme i sygesti, hvis den har brug for eksempelvis blødt leje eller mere plads og ro. Det kan være nødvendigt ved skuldersår eller dårlige ben, forklarer Marlene Sparre Ibsen og tilføjer:
- Ved for eksempel hjerne-
betændelse er det påkravet med mere varme, og ved for eksempel vulvabid, halebid og dårlig huld kan det være nødvendigt, at der er adgang til foder og vand uden konkurrence.
Det er tilladt at behandle grise i de almindelige stier. Men det kan kun ske ved sygdomstilfælde, hvor lidelsen ikke påvirker grisens evne til at klare sig, og hvor dyrets velfærd ikke er truet.

Flere krav til sygestier

Der er ikke blot regler for, hvornår en gris skal i sygesti, men også regler for, hvordan disse sygestier skal være. Overordnet skal der være et tilstrækkeligt antal sygestier, og der skal altid være mindst én sygestiplads klar til brug til svin, der er syge eller skadede.
- Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst én yderligere sygestiplads klar til brug, fortæller Marlene Sparre Ibsen, der videre oplyser, at stierne skal have blødt leje i to tredjedele af minimumsarealet.
- Blødt leje kan etableres med halm eller en blød gummi-
måtte, således at dyret ikke er i direkte kontakt med det underliggende gulv, forklarer hun og gør også opmærksom på, at der skal være afkølingsfacilitet og varmekilde i alle sygestier, så grisenes kropstemperatur kan reguleres, ligesom sygesstierne skal være indrettet, så træk undgås.

Specielt for sobesætninger

Udover de ovennævnte krav gælder der særlige regler for sobesætninger. I sygestier til søer og gylte må der således højest anbringes tre dyr, og der skal mindst være 2,8 kvadratmeter frit tilgængeligt areal pr. dyr.
En sygesti til én enkelt so eller gylt skal have et frit tilgængeligt areal på mindst 3,5 kvadratmeter, og det samlede antal sygestier skal udgøre minimum 2,5 procent af de samlede antal stipladser til løs-
gående drægtige søer.
- Behovet for sygestipladser vurderes til at være cirka fem procent ved etablering af elektronisk sofodring og æde-/hvilebokse. Hvis der etableres konkurrencefyldte fodringsprincipper som gulvfodring og vådfodring i langkrybbe anbefales der cirka ti procent syge-
stipladser, oplyser Marlene Sparre Ibsen.

Aktiv strategi i et skema 

Hun opfordrer alle svineproducenter til at lave en besætningsstrategi for grise i sygesti, så man helt konkret har en aktiv strategi for håndtering af syge- og tilskadekomne dyr.
- Lav et skema hvor følgende fremgår. Hvornår og ved hvilke sygdomstilfælde skal grisen flyttes til sygesti, hvordan skal grisen behandles, hvem har ansvaret for den daglige overvågning i sygestierne, og hvem har ansvaret for den daglige overvågning og flytning og behandling af syge grise i de enkelte staldafsnit.
- Derudover skal der føres journal over behandlinger efter dyrlægens anvisninger, slutter chefkonsulenten i VKST.

Minimumsarealkravene til sygestier

Dyregruppe Ét dyr i stien,  Flere dyr i stien,
  m2 pr. dyr m2 pr. dyr
 Søer og gylte 3,50 2,80
 Grise 7-15 kg 0,41 0,36
 Grise 15-30 kg 0,69 0,58
 Grise 30-60 kg 1,14 0,91
 Grise 60-100 kg 1,70 1,29
 Grise 100-130 kg 2,05 1,53
 Grise 130-150 kg 2,28 1,69
Der er tale om det frit tilgængelige areal i sygestien, hvilket vil sige, at det areal, som krybber og inventar optager, ikke medregnes.

 • Perfekt frøspiring i alle kulturer

  Takket være den vellykkede integration af præcisionsfræseboringsteknik i en standard pneumatisk såmaskine giver Pöttinger Aerosem den højeste driftsfleksibilitet og er i kontinuerlig drift i forårets plantesæson.

 • Åbne stald-arrangementer i starten af maj

  Den 7. og 8. maj afholder LMO Kvæg bedriftsbesøg hos to kvægproducenter. De glæder sig begge til at vise bedriften frem for de besøgende.

 • Lettelse på Axelborg over EU-afgørelse om spildevand

  Landbrug & Fødevarer er glade for en afgørelse fra EU-Kommissionen, der fastslår, at der er ikke tale om statsstøtte, når fødevarevirksomheder får en reduktion i deres spildevandsbetaling på et større tocifret millionbeløb årligt.

 • L&F ønsker ny model til ansøgning af målrettede efterafgrøder

  Først-til-mølle-princippet bør sløjfes, når der i fremtiden skal søges om målrettede efterafgrøder og andre virkemidler, mener Landbrug & Fødevarer. Princippet tvinger konsulenter til at forskelsbehandle deres landmandskunder, og der opstår usund konkurrence, lyder begrundelsen.

 • Hvede og majs kommer sent i jorden i USA

  Den seneste opgørelse over såning af afgrøder i USA viser en skuffende fremgang i at få lagt majs og hvede i jorden. Potentielt kan det få konsekvenser for høstudbytterne i USA og derfor holder afgrødemarkedet et tæt øje på situationen i USA lige nu.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.

Digitale brochurer

Perstrup Beton Industri er en betonelementfabrik, der sammen med ØSB, Byggebjerg Beton, Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton Holding A/S. Perstrup Beton Industri beskæftiger pt. ca. 100 medarbejdere. Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle slags betonelementtyper til renovering, ombygning eller til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. Yderligere producerer vi elementer til infrastruktur, tanke og landbrug.

Vækstaktuelt er vores landbrugsmagasin. I denne udgave kan du læse om præcisionsgødskning og mange andre spændende emner.

SAMSON AGROLIZE har stor succes med at sælge PG II gyllevognsserien fra SAMSON AGRO. Det er en højkvalitets gyllevognsserie, der er udviklet til den professionelle bruger, og som udmærker sig ved at have en meget høj kapacitet, effektivitet, holdbarhed og driftssikkerhed. Den er udviklet i samarbejde med brugerne og har derfor en meget veludviklet optionsliste.

Bakkegård A/S er din professionelle serviceleverandør inden for affald og organisk materiale. Vi tilbyder alt fra neddeling af træ og affald til sortering af kompost og udlejning af maskiner

Se flere brochurer