bannerPos

Økologisk plantedag 2020

20-05-2020 13:54:30

Program:

9.30 Plantedagen begynder

Delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd
- Kan det erstatte tidlig udbringning af gylle?

Økologisk vårhvede, vårtriticale og vårrug sået om efteråret
- Den bedste strategi til at undgå bygfluens larve?

Bælgplanter i vinterraps
- Et redskab til højere og stabile udbytter?

Grøngødning i vårsæd
- Se forskellige arter og blandinger etableret om foråret

Vinterhvedestrategi
- Hvordan påvirker rækkeafstand og plantetal ukrudt og udbytte?

Sukkerroedyrkning med den selvkørende robot Farmdroid

15.00 Plantedagen afslutter

Tilmelding på https://vkst.dk/events/oekologisk-plantedag-2020/

 

Virtuelt handelserfa Agromarkets

Dato(er): 09-06-2020


Generalforsamling i Rapsol Avlerforening

Dato(er): 10-06-2020


Økologisk plantedag 2020

Dato(er): 11-06-2020


Informationsaften om produktionslederuddannelsen

Dato(er): 11-06-2020


Brugertræning, Case IH mejetærskere, MidRange

Dato(er): 11-06-2020


Brugertræning, Case IH mejetærskere, Flagship

Dato(er): 12-06-2020


Brugertræning, Case IH mejetærskere, MidRange

Dato(er): 15-06-2020


Infomøde: Jeg en gård mig købe vil

Dato(er): 15-06-2020


Brugertræning, Case IH mejetærskere, Flagship

Dato(er): 16-06-2020