bannerPos

Familielandbruget: Mere natur og færre bøvlede regler

Lone Andersen, formand for Familielandbrugssektionen, Landbrug & Fødevarer samt formand for Familielandbruget VEST-Jylland. Her fotograferet ved en tidligere lejlighed. Arkivfoto
18-10-2020 09:20

Natur, besværlige regler og flere unge medlemmer. Det var hovedoverskrifterne i den beretning som Lone Andersen, formand for Familielandbrugssektionen, Landbrug & Fødevarer fremlagde til sektionens årsmøde.

ÅRSMØDE - 2020 har indtil videre været et helt usædvanligt år. Intet har været, som det plejer. Bortset fra én ting. Naturen. Undersøgelser viser at danskerne bruger naturen mere under Coronakrisen. Den stigende interesse for naturen er en bølge, vi skal ride med på og bruge, også strategisk i vores arbejde med at søge indflydelse og gøre vores stemme endnu mere tydelig, lød det fra Lone Andersen, formand for Familielandbrugssektionen, Landbrug & Fødevarer i forbindelse med sektionens årsmøde forleden, og hun fortsatte:

- Regeringen har lige opstartet forhandlinger om biodiversitetspakken, så vi har travlt, men hvad skal vi foreslå udover det, vi har foreslået via L&F, nemlig bi-kampagnen og Fælles Løsninger med DN ang. multifunktionelt jordfordeling? Skal vi arbejde for at ”Naturtjek” bliver obligatorisk, så alle får kortlagt sin ejendoms naturværdier?

 

Natur, medlemmer og regler

Beretningen kredsede primært om tre emner; Natur, medlemmer og bøvlede regler.

Under sidstnævnte emne kom formanden blandt andet ind på regler for udegående kvæg om vinteren, store kapitalfondes opkøb af landbrugsjord, ammoniakregler og omfordelingsstøtten, hvor op til 30 procent af grundbetalingen kan omfordeles fra de større landbrug til de mindre

-  Jeg ser det som en klar sejr, at EU-kommissionen kommer til at anbefale, at omfordelingsstøtte skal være obligatorisk i alle EU-lande, men hvert land beslutter, hvor meget der skal omfordeles, sagde hun, og gik videre til et andet EU-relateret emne, Glyphosat.

-  Det er et sprængfarligt emne, men det bliver ikke bedre af, at vi ikke tager stilling og er proaktive. Jeg mener, at vi skal turde sætte nogle ambitiøse mål for brugen af det. Der er afstemning i EU om forbruget i 2022, og det er altså vigtigt, at vi viser, at vi gør noget, så vi ikke ender i et totalt forbud. Jeg mener, vi skal skære mindst 20 procent af forbruget nu. Blandt andet ved ikke at sprøjte før høst.

 

Flere unge medlemmer

Lone Andersen kom også ind på behovet for at få flere unge medlemmer i Familielandbruget.

Derfor er der blandt andet sat gang i et større udadvendt projekt, hvor Familielandbruget vil stille skarpt på, hvordan fremtidens landbrug skal udvikle sig. Sammen med Tænketanken Frej og LandboUngdom planlægger Familielandbruget et større ”roadshow”, hvor nuværende medlemmer og folk udefra kan mødes og debattere forskellige aktuelle emner og spørgsmål.

Det hele skal ende i en form for ”manifest” som skal være Familielandbrugets pejlemærke, både i det politiske arbejde og i tilbud til medlemmer.

 - Vi skal have bedre fat i de unge. Og jeg indrømmer, at det er et langt og sejt træk. Vi skal fortsætte med at rekruttere nye medlemmer. Vi skal sparke dørene ind, og vi skal gøre det tydeligt, hvorfor der er brug for os.

-  Hvis du begynder at ro, melder du dig ind i en roklub og hvis du bor på landet, eller flytter på landet, så melder du dig ind i Familielandbruget. Så enkelt er det. Og det gør en forskel. At alle bidrager til en løsning på de store udfordringer, vi står over for – om det så er klima, biodiversitet eller generationsskifte. Det er vigtigt, vi står sammen. At vi fastholder vores indflydelse. At vi har nye sejre at berette om – også om et år, sluttede Lone Andersen.

jba

0

Sund jord på en anden måde

Corona-krisen kunne ikke stoppe Agrovi-konferencen »Sund Jord for Fremtiden«, der blot blev afviklet i en anden form.

Københavner leverer Danmarks bedste honning

Tredje gang var lykkens gang for Sten Holmgaard Sørensen, der for nylig blev kåret som danmarksmester i honning.

Bevar nedfaldne blade og red biodiversiteten

Det kan være fristende at fjerne nedfaldne blade og kviste fra haven, men lader man det ligge, kan fugle og insekter får gavn af det.

Mange jobs for få LAG-midler

Økologisk madindpakningsfabrikant har med LAG-midler fået arbejdsløse i nyt arbejde for færre penge end de kommunale jobcentre.

Landdistrikternes Fællesråd: Håber Folketinget erstatter penge fra EU

EU’s landbrugsreform står til at nedskære bevillingerne til det danske landdistriktsprogram, der også støtter landdistriktsudvikling ud over landbruget. Fællesrådet ser stadig håb for at fastholde støtteniveauet.

Pas på: Det er højsæson for hjortepåkørsler

I årets tre sidste måneder forventer Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 næsten 4.000 henvendelser om påkørte hjorte.

Besøg et minivådområde

Lodsejere over hele landet inviterer til åbent minivådområde torsdag den 29. oktober.

Agrovi har succes med en anden dagsorden

For tre år siden åbnede Agrovi en afdeling på Falster, og landmændene på Sydhavsøerne er siden blevet udfordret på deres vaner og traditioner af konsulenterne.

Færdselsstyrelsen giver midlertidigt grønt lys

Maskinstationer kan resten af den igangværende sæson køre til biogasanlæg og andre industrianlæg med brede køretøjer.
Side 1 af 73 (1442 artikler)Prev1234567717273Next