bannerPos

Sukkerroehøst under perfekte forhold

På Lidsø er både driftsleder Tage Vollesen (til venstre) og medarbejder Mickey Eriksen (i midten) meget tilfredse med sukkerroehøsten, og det glæder Ole Lauridsen, salgschef i MariboHilleshög (til højre). Foto: Ulrik Larsen
21-11-2020 08:54

2020-sæsonen har været optimal til at dyrke sukkerroer, hvor nedbør og sol har givet en høj sukkerprocent – også på Lidsø.

SUKKERROER Her i efteråret er sukkerroehøsten gået rigtig godt. Optageforholdene har været helt optimale, og tilvæksten har været rigtig god i oktober og november.

- Nedbør og sol har været noget nær optimalt fordelt til at give en høj sukkerprocent, påpeger Ole Lauridsen, salgschef hos frøvirksomheden MariboHilleshög i Holeby på Lolland.

Det gælder også på Lidsø i Rødby Fjord. Her er der varierede jordtyper, hvilket passer roeafgrøden rigtig godt, da den giver gode dækningsbidrag i forhold til jordtypen.

Lidsø på 690 hektar er en spændende ejendom. Der dyrkes 340 hektar som traditionel planteavl, mens resten er natur, da der er både let jord og svær jord, fordi en del af arealet ligger i Rødby Fjord.

59 hektar sukkerroer

Lidsø dyrker 59 hektar med sukkerroer i 2020. Hovedsorterne er fra MariboHilleshög, og allerede først i oktober blev der høstet Davinci med stor succes på lidt lettere bonitet.

Davinci er en sort, der dækker godt af for ukrudt, så driftsleder Tage Vollesen er meget tilfreds med den. Derudover dyrker Lidsø også Twix fra MariboHilleshög. Her lyder det fra Mickey Eriksen, pilot på roeoptageren:

- Twix er en rigtig god sort at høste. Den sidder i passende højde i jorden, og den har et godt bladfæste, der gør at den er nem at pudse korrekt af. Der er kun et lille jordvedhæng, så den skal ikke renses så hårdt med skader på roen til følge.

Problemer med trips

Et mindre areal af roerne på Lidsø er sået med en sort, der kun var bejdset med Force, og der var klart problemer med trips i foråret. Der måtte sprøjtes ekstra med insekticider, og roerne groede langsomt på grund af tripsangrebet.

- Vi giver genvalg til Twix og Davinci til 2021-sæsonen, siger driftsleder Tage Vollesen, som i frøvalget lægger stor vægt på udbytte og gode egenskaber.

Derudover har Tage Vollesen også stor tiltro til, at MariboHilleshög kan håndtere, at roefrøene bliver bejdset med det mest effektive og mest miljøvenlige bejdsemiddel – selv om der med kort varsel måtte komme ændringer om, hvilke bejdsemidler der må bruges, som vi oplevede det med Gaucho i 2020.

jhal

0

Halmpresser i pilleform

En stor Krone pillepresser blev for nylig vist frem hos CMC Maskinstation i Svinninge i Nordvestsjælland.

Omfattende sortsforsøg nedtones i branchen

Elo West Larsen fra KWS Scandinavia A/S undrer sig over, at forsøgsresultater inden for roedyrkning til tider underspilles i branchen.

Effektiv ukrudtstrimmer

Italienske Meneguzzo står bag en effektiv ukrudtstrimmer til økologiske afgrøder og specialafgrøder.

Landmændene har fået nok…

Med traktordemonstrationer i Aarhus og København fik de danske landmænd luftet deres utilfredshed med regeringen.

Spændende ny radrenser til roeproduktionen

Chopstar Twin kommer helt tæt på rækken og kan blandt andet hjælpe sukkerroedyrkere.

Har skiftet fra bælter til hjul

Udviklingen blandt landbrugsmaskiner går mange steder fra hjul til bæltekøretøjer, men Bo Lærkesen fra Lærkesminde Landbrug & Maskinstation er gået den modsatte vej.

Forkert sortsvalg kan give et markant udbyttetab

Pletvis forekomst af nematoder i roemarkerne sætter store krav til NT-sorter.

Ny ukrudtsstrategi

Lars Kruse Andersen fra Adama oplyser, at landets sukkerroedyrkere skal lægge en ny plan for ukrudtsbekæmpelse i roemarkerne.

Mere vild natur i nordsjællandsk nationalpark

Fire vandhuller genskabes i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Side 1 af 77 (1530 artikler)Prev1234567757677Next