bannerPos

Ny terminal fra Bogballe

Calibrator Totz indeholder blandt andet et avanceret overvågningssystem, der er i stand til at diagnosticere sprederens elektroniske funktioner.
21-11-2020 19:28

Calibrator Totz giver med nye reguleringsmetoder hurtigere reaktion og øger præcisionen helt ud i markhjørnerne.

MASKINER Med lanceringen af Calibrator Totz viser Bogballe endnu en gang at præcisionsjordbrug er deres speciale.

Løsningen er målrettet bedrifter, der udnytter alle discipliner inden for præcisionsjordbrug. Fuldautomatisk dosering, sektionskontrol via GPS og brug af tildelingskort er derfor en helt naturlig del af pakken.

Ifølge producenten kommer de med den ny løsning helt ud i hjørnerne af marken for at optimere afgrøden.

Den fuldautomatiske dosering er forsikringen for, at den mængde, der ønskes tildelt på marken, rent faktisk også doseres. Tidligere var en helt ensartet dosering på hele marken alfa og omega for landmanden. I dag er det mere nuanceret.

I præcisionsjordbruget er mængderne snarere uens end jævnt fordelt over hele marken. Det betyder, at man skal være i stand til at dosere forskelligt, når for eksempel et tildelingskort eller en afgrødesensor viser, at der skal gradueres i gødningsmængden.

Hidtil uset præcision

Terminalens software indeholder nye reguleringsalgoritmer til fuldautomatisk dosering og sektionskontrol. Det giver hidtil uset præcision og matcher de krav, den moderne planteavler stiller.

Fordelene er en endnu hurtigere indsåning end hidtil samt optimeret spredning i kiler på foragerarealet i forbindelse med kantspredning.

Er sprederen forsynet med ekstraudstyret section control dynamic, er spredesystemet i stand til at tildele i hjørnerne af marken med fine-tunet overlapning. Det giver mere ensartede afgrøder helt ud i hjørnerne af marken.

Avanceret overvågning

Calibrator Totz indeholder blandt andet et avanceret overvågningssystem, der er i stand til at diagnosticere sprederens elektroniske funktioner.

Diagnosticeringen foregår løbende, både idet man tænder styreenheden, men også under kørsel. Såfremt systemet registrerer eksempelvis en betjeningsfejl, informerer Calibratoren brugeren direkte på displayet.

Eventuelle fejlkoder gemmes i terminalens hukommelse. Brugeren er derfor i stand til at aflæse en liste med de eventuelle fejl, der er opstået. Det giver mulighed for at beskrive fejlen detaljeret i forbindelse med service, og dermed mulighed for hurtig og effektiv assistance.

jhal

0

Halmpresser i pilleform

En stor Krone pillepresser blev for nylig vist frem hos CMC Maskinstation i Svinninge i Nordvestsjælland.

Omfattende sortsforsøg nedtones i branchen

Elo West Larsen fra KWS Scandinavia A/S undrer sig over, at forsøgsresultater inden for roedyrkning til tider underspilles i branchen.

Effektiv ukrudtstrimmer

Italienske Meneguzzo står bag en effektiv ukrudtstrimmer til økologiske afgrøder og specialafgrøder.

Landmændene har fået nok…

Med traktordemonstrationer i Aarhus og København fik de danske landmænd luftet deres utilfredshed med regeringen.

Spændende ny radrenser til roeproduktionen

Chopstar Twin kommer helt tæt på rækken og kan blandt andet hjælpe sukkerroedyrkere.

Har skiftet fra bælter til hjul

Udviklingen blandt landbrugsmaskiner går mange steder fra hjul til bæltekøretøjer, men Bo Lærkesen fra Lærkesminde Landbrug & Maskinstation er gået den modsatte vej.

Forkert sortsvalg kan give et markant udbyttetab

Pletvis forekomst af nematoder i roemarkerne sætter store krav til NT-sorter.

Ny ukrudtsstrategi

Lars Kruse Andersen fra Adama oplyser, at landets sukkerroedyrkere skal lægge en ny plan for ukrudtsbekæmpelse i roemarkerne.

Mere vild natur i nordsjællandsk nationalpark

Fire vandhuller genskabes i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Side 1 af 77 (1530 artikler)Prev1234567757677Next