bannerPos

Landsresultatet for ydelseskontrollen

Gennemsnitsydelsen er steget med 10 kg EKM i kontrolåret 2019/2020.
21-11-2020 11:50

10 kg EKM mere end sidste år og 1.267 årskøer mere. Det er to af resultaterne fra RYK’s kontrolår 2019/2020, der ikke byder på de store ændringer i forhold til året før.

YDELSE Landsresultatet for ydelseskontrollen i kontrolåret 2019/2020 er netop offentliggjort af RYK, og der er kun meget beskedne ændringer i forhold til året før.

De 513.825 årskøer har i gennemsnit leveret 10.504 kg mælk, 450 kg fedt og 378 kg protein, i alt 828 kg fedt plus protein.

Det er 36 kg mælk mere end året før, 1 kg fedt mindre og 2 kg protein mere.

Omregnet til EKM er resultatet 11.042 kg, hvilket er 10 kg mere end i 2018/2019.

Der er i alt 513.825 årskøer med i det endelige resultat. Det er 1.267 flere end året før.

Antallet af driftsenheder er til gengæld faldet med 111 til 2.262, mens gennemsnitsstørrelsen er vokset med 11 til 227 køer.

Omkring 90 procent af landets køer indgår i ydelsekontrollen.

Holstein står for fremgangen

Holstein er den højest ydende race med 11.182 kg mælk og 11.365 kg EKM. Holsteinkøerne har i årets løb øget ydelsen med 59 kg, fastholdt kg fedt og lagt 2 kg på proteinet. Ydelsen i de renracede Holstein-driftsenheder, er steget med 120 kg mælk, 3 kg fedt og 4 kg protein.

Jersey øger antallet med 1.088 køer til 66.775. For jersey er der tale om tilbagegang i kg værdistof på 4 kg, som skyldtes en tilsvarende nedgang i kg fedt. Protein og mælk er uændret fra året før. Jerseykøerne har ydet 9.859 kg EKM - en tilbagegang på 46 kg.

For Rød Dansk Malkerace er der tilbagegang over hele linjen. Mælk med 18 kg, fedt med 5 kg, og protein med 2 kg. I værdistof er årsydelsen 783 kg, og omregnet til EKM, er det 10.379 kg. Der er 831 færre RDM-køer i forhold til kontrolåret 2018/2019.

Der er lidt flere krydsningskøer end året før, nu 62.321. De har i gennemsnit leveret 11 kg mælk mindre, 3 kg fedt mindre, mens der er plus 1 kg protein. Årsydelsen i kg EKM er 10.589 - 26 kg mindre end året før.

Opgjort på antal driftsenheder, har Holstein og blandede hver cirka 42 procent. Blandede driftsenheder har i gennemsnit 256 køer. 48 procent af de ydelseskontrollerede malkekøer står i blandede driftsenheder.

RYK forventer at offentliggøre årsberetningen omkring den 15. december. Her vil man kunne finde tal på højtydende køer og ydelser for de enkelte driftsenheder.

jhal

0

Halmpresser i pilleform

En stor Krone pillepresser blev for nylig vist frem hos CMC Maskinstation i Svinninge i Nordvestsjælland.

Omfattende sortsforsøg nedtones i branchen

Elo West Larsen fra KWS Scandinavia A/S undrer sig over, at forsøgsresultater inden for roedyrkning til tider underspilles i branchen.

Effektiv ukrudtstrimmer

Italienske Meneguzzo står bag en effektiv ukrudtstrimmer til økologiske afgrøder og specialafgrøder.

Landmændene har fået nok…

Med traktordemonstrationer i Aarhus og København fik de danske landmænd luftet deres utilfredshed med regeringen.

Spændende ny radrenser til roeproduktionen

Chopstar Twin kommer helt tæt på rækken og kan blandt andet hjælpe sukkerroedyrkere.

Har skiftet fra bælter til hjul

Udviklingen blandt landbrugsmaskiner går mange steder fra hjul til bæltekøretøjer, men Bo Lærkesen fra Lærkesminde Landbrug & Maskinstation er gået den modsatte vej.

Forkert sortsvalg kan give et markant udbyttetab

Pletvis forekomst af nematoder i roemarkerne sætter store krav til NT-sorter.

Ny ukrudtsstrategi

Lars Kruse Andersen fra Adama oplyser, at landets sukkerroedyrkere skal lægge en ny plan for ukrudtsbekæmpelse i roemarkerne.

Mere vild natur i nordsjællandsk nationalpark

Fire vandhuller genskabes i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Side 1 af 77 (1530 artikler)Prev1234567757677Next