bannerPos

Ekkodalens moser udvides

Foto: Colorbox

Jesper Hallgren

Journalist
29-12-2018 16:00
Frivillige aftaler har medført, at Miljø- og Fødevareministeriet overtager 125 hektar i Ekkodalen på Bornholm, hvor et storslået naturgenopretningsprojekt således kan realiseres.

NATUR Puslespillet om jorden i Ekkodalen midt på Bornholm er lagt, og aftaler om fordeling af jorden er underskrevet. Det betyder, at regeringens storstilede ambition om at udvide Ekkodalens natur kan realiseres.

Konkret fører aftalerne med lodsejerne til, at Miljø- og Fødevareministeriet overtager omkring 125 hektar blandet mose, skov og landbrugsjord, som over de kommende år skal udvikle sig til endnu mere spændende natur.

Samtidig bliver hele sprækkedalen statsejet, så bornholmere og turister fremover kan gå på natureventyr overalt i dalen – også uden for veje og stier. Udvidelsen af Ekkodalens moser er en del af regeringsgrundlaget fra 2016.

- Det har været et konkret mål for regeringen at udvide Ekkodalens fantastiske natur. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu har sikret de arealer, som skal til for, at den værdifulde natur som sælgerne har værnet om i de sydlige moser kan brede sig, lyder det fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), som er glad for den store lokale opbakning, der har været.

- Når vi er i mål, vil naturen blive mere spændende med flere og større vådområder, der gavner både vilde dyr og planter med flere sjældne arter og sikrer nye naturoplevelser for bornholmere og turister, påpeger ministeren videre.

Ekkodalen vil stadig have ekko

I naturprojektet vil en række vådområder sydvest for Ekkodalen blive genetableret samtidig med, at der vil blive bedre adgang for bornholmere og turister til selve Ekkodalen. I alt forventes projektområdet at blive på cirka 170 hektar.

Inden anlægsarbejdet kan gå i gang, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for naturgenopretningsprojektet, mens der også skal
ansøges om nødvendige tilladelser til at gennemføre projektet.

Her er der fokus på, at der tages hensyn til områdets særlige naturværdier. Blandt andet sumpviolen, hvor Ekkodalen er det eneste sted, den lever i Danmark. Hvis alt går vel, er Ekkodalens moser klar til indvielsen i 2020.

Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti afsat 16,4 millioner kroner til at genetablere moserne i Ekkodalen.

Ny aftale om sukkerroer på plads

Nordic Sukker og Danske Sukkerroedyrkere har netop indgået en aftale om dyrkning af sukkerroer i 2020.

- Robot-projekt skal støttes og tales op

Der er store perspektiver i Farmdroid markrobot. Det vurderer maskinkonsulent ved VKST Christian Rabølle, der ser et aktuelt behov for robotten i økologiske bedrifter.

Godt nyt til DLFs frøavlere

DLFs frøavlere tjener 85 millioner kroner ekstra for høst 2018

Vejret i maj var køligt

Statistik fra DMI giver et tilbageblik på maj, der var koldere end normalt, men havde nedbør tæt på gennemsnittet.

Veganere politianmeldt for ulovlig indtrængen i svinestalde

Uden hensyntagen til smittebeskyttelse har personer fra Veganerpartiet optaget facebookvideo fra svinestalde, som har til formål at skabe forargelse hos partiets tilhængere. De ulovlige indtrængninger bliver nu en sag for politiet.

Samlede leasingaftaler for hele maskinparken venter

Flere landmænd viser interesse for individuelle aftaler, som omfatter flere fabrikater, men som kan samles i én leasingaftale, lyder det fra Leasing Fyn.

Operationel leasing kræver indblik i timetal og hektarer

For traktorer skal timebehovet generelt nærme sig 850-1.000 timer pr. år, før operationel leasing er interessant, mens der også ses eksempler på positive kalkulationer ved mindre timetal, vurderer DM&E Agro i en leasing-analyse.

Landboforening melder alt klar til Store Frødag

2019-udgaven af Store Frødag foregår hos formanden for Østdansk Landboforening, Jørgen Petersen, og sønnen Christian Petersen på Thinghøj på Stevns.

Planter kan være skyld i fotosensibilitet hos heste

Alle planteædende husdyr kan få fotosensibilitet. Seges Heste sætter fokus på, hvad visse planter kan få af følger for heste på græs.
Side 1 af 32 (621 artikler)Prev1234567303132Next