bannerPos

Ny forsikring af afgrødeskader

14-09-2019 14:58

Som det første forsikringsselskab i Danmark tilbyder Topdanmark en forsikring af afgrødeskader ved ekstremt vejr.

Store mængder regn, voldsomme storme, hagl så store som golfkugler eller en knastør sommer. De seneste år har budt på ekstremt vejr af næsten alle slags, og det ændrer sig næppe fremover. Tværtimod.

Det nye er dog, at man nu kan forsikre sig mod skader forårsaget af ekstremt vejr – tidligere har det kun været muligt at forsikre sig mod haglskader.

Det er Topdanmark, der tilbyder den nye forsikring, som dækker afgrødetab på grund af sne, frost, storm, skypumpe, skybrud, voldsomt eller langvarigt regnvejr, hagl og tørke. Desuden dækker forsikringen tab, der er forårsaget af insekter og skadedyr, men også af større dyr som kronvildt og gæs.

Kornafgrøderne, der kan forsikres, er vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, havre og triticale. Raps kan kun medforsikres, hvis der også tegnes forsikring for kornet.

 

Forsikringsmæglerens vurdering

- Det er positivt, at det nu er muligt at tegne en forsikring for afgrødeskader som følge af ekstremt vejr, lyder det indledningsvis fra Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S.

- Men, tilføjer han i samme åndedrag, der er kun ét selskab, som udbyder den forsikring, så jeg håber, de andre selskaber snart vil følge trop, så vi får lidt konkurrence, der kan påvirke både pris og dækning.

Som noget nyt er det ikke bare én skade, men summen af skader over en hel sæson, der kan udløse erstatning. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at det gennemsnitlige tab beregnes ud fra det normale udbytte på ens egen ejendom.

 

Planteavlskonsulentens vurdering

Planteavlskonsulent Jakob F. Kjærsgaard vurderer, at forsikringen på nuværende tidspunkt især er interessant for bedrifter, der er særligt udsatte for relativt ofte og udbredte skader.

- Det er vigtigt at holde sig for øje, at et stort tab i et par marker ikke bliver dækket, hvis bedriftens gennemsnitlige udbytte af afgrøden stadigvæk holder sig over 80 procent af det olympiske udbytte, lyder det fra Jakob F. Kjærsgaard og fortsætter:

- For alle planteavlere vil forsikringen i praksis kun give værdi, hvis der inden for en kortere årrække er meget udbredte skader, der rammer stort set alle bedriftens arealer, mens der er en risiko for, at sjældne skader eller punktskader forsvinder i bedriftens gennemsnitsudbytte.

 

Landmanden skal gemme data

Det er landmanden, som gennem året skal samle den dokumentation, der er nødvendig for at kunne vise, at der har været vejrsituationer, som samlet set giver så store tab, at det udløser erstatning.

- Det faktum, at dokumentationskravet ligger hos landmanden er én af svaghederne ved forsikringen. Det betyder jo, at man løbende skal dokumentere eventuelle skader for så at gøre skaderne op efter høst og se, om de samlet set kan berettige til erstatning, fortæller Peter Quitzau og fortsætter:

- Man kunne godt forestille sig en situation, hvor man ikke lige fik taget en udskrift af vejrstationens data eller fik taget billeder af skaderne, fordi de på tidspunktet var af mindre betydning, men kommer der flere eller andre skader i sæsonen, kan de samlet set udløse forsikring.

Fakta
Fakta om forsikringen
Forsikringen er 1-årig.
Den skal tegnes inden den 1. oktober forud for dyrkningsåret.
Den dækker i 12 måneder fra såtidspunkt til høsttidspunkt.
Haglskader dækkes dog kun fra 1. april til 30. september.
Forsikringstager dækker selv et afgrødetab på op til 20 procent af udbyttet på et gennemsnitsår på egen ejendom. Herefter dækker forsikringen det resterende tab.
Forsikringen koster 145 kroner pr. hektar korn og 290 kroner pr. hektar raps. For økologiske afgrøder er præmien 20 procent højere.
Forsikringen er ikke betinget af, at man har andre forsikringer hos selskabet.

 

0

Klageinstans med åbenlys inhabilitet

Når inhabilitet er så åbenlys, er konstruktionen uholdbar, hvis vi vil pynte os med at leve i et retssamfund, skriver Jørn Rasmussen blandt andet i dette debatindlæg.

Økologer samles til plantedag i Roskilde

Bedre dyrkningssikkerhed i økologisk planteavl er temaet, når der torsdag den 11. juni er Økologisk Plantedag i Roskilde.

Uvildig rådgivning til landmænd – også omkring forsikringer

En erfaren forsikringsmægler giver landmænd uvildig rådgivning til at få det rigtige sikkerhedsnet under bedriften og familien.

Svenningsens ændrer navn til Nellemann Machinery

I forbindelse med at tilbyde et højere specialiseringsniveau for kunderne ændrer maskinforretningen Svenningsens navn til Nellemann Machinery.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.
Side 1 af 59 (1166 artikler)Prev1234567575859Next