bannerPos

Private overvejer sag mod gasledning

Medmindre en retskendelse stopper Baltic Pipe-projektet, kan der være en udsigt lig den på billedet her, der stammer fra nedlægningen af en gasledning mellem Egtved og grænsen mod Tyskland. Foto: Ole Christiansen

Henning K. Andersen

29-06-2019 10:44
En række lodsejere i Sønderjylland skriver nu ud andre lodsejere for at lodde stemningen for om muligt at køre en sag mod den danske stat omkring det planlagte byggeri af Baltic Pipe-gasledningen.

Er byggeriet af Baltic Pipe-forbindelsen, der efter planen skal sende norsk gas fra Nordsøen over Sydjylland, Fyn og Sjælland til Polen til almenvældets bedste? Det har der længe været stor debat om, især blandt lodsejere, der bliver berørt af projektet. Deres overvejelser kan nu potentielt ende ud i en retssag mod den danske stat. 

Et privat initiativ ved navn »Stenderuphalvøen-initiativet« sender i disse dage en mail ud til de berørte lodsejere i håb om at skaffe økonomisk opbakning til at gøre noget ved projektet. Udspillet kommer i utilfredshed med de betingelser, som en række landbrugsorganisationer og Energinet er blevet enige om forud for projektets gennemførsel.

- Efter at have fulgt projektet med stigende interesse over tid, så er vi nu der, hvor vi fortsat ser et misforhold, imellem det vi tilbydes via den nyligt fremlagte »folder«, og det, der skal til for at holde os skadesløse. Ja allerhelst så vi projektet droppet, står der i brevet, der har Brian Langhoff, Christian Bramsen og Anker Bruhn som afsendere. 

I brevet beder de lodsejerne forholde sig til to ting. Om der vil være opbakning til at indlede en retssag mod den danske stat på spørgsmålet om, hvorvidt projektet er lovligt, samt at sikre, at hver enkelt lodsejer får den rette erstatning. 

Imod fossilt brændsel

Årsagen til, at gruppen bag initiativet har en mulig retssag mod staten, er ifølge brevet, at ingen har fået efterprøvet, om byggeriet af Baltic Pipe-forbindelse rent faktisk er til almenvældets bedste. 

- Med baggrund i gasforbrugernes (i øvrigt et svindende antal borgere) anslåede besparelser på beskedne 140 kroner årligt bygger anvendelsen af ekspropriation ved projektgennemførelse af Baltic Pipe på »Almenvellets vel«, skriver gruppen bag og fortsætter:

- Selv om man måske godt kan forstå en storpolitisk fordel i gasledningen, så virker det ikke oplagt at investere i afbrænding af fossilt brændsel og heller ikke oplagt at fremføre gasledningen til lands. 

Fuldstændig erstatning

Initiativet bliver samtidig taget for at sikre, hvad folkene bag kalder »en fuldstændig erstatning ved ekspropriation«. 

I den skrivelse, som Baltic Pipe-arbejdsgruppen fik forhandlet på plads med Energinet, har den statslige virksomhed ikke villet dække skader på drænrør, der først bliver opdaget over ti år efter afleveringsforretningen, og det er faldet flere lodsejere for brystet. Således også Stenderuphalvøen-initiativet.

- Vi er nødt til at få »svesken på disken«, med mindre Energinet påtager sig det fulde erstatningsansvar og fjerner 10 års begrænsningen. Eller kaster noget transparens over den »endelige afregning i år 10«. 

Udover mulige drænskader vil det nye initiativ også have afklaret, hvad en mulig konsekvens ved strukturskader skal være på længere sigt. Initiativtagerne har allieret sig med advokat Søren Nørgaard Sørensen, der også bistod en række Baltic Pipe-arbejdsgruppen rent juridisk.

Høsten kom godt i gang på Lolland

Overraskende højt udbytte, lød det fra Kim Monk Rasmussen, Hvidkilde og Bøllesminde, der var blandt de første til at høste vinterbyg.

Ny teknologi og hunde skal bekæmpe rotter

Med hundeførere og særligt udviklede digitale og giftfrie fælder melder HedeDanmark sig ind i kampen mod rotter og andre skadedyr.

Ny type afdækning til ensilagestakken

Silage Safe er navnet på et nyt system til afdækning af ensilagestakkene, der går udenom dæksider.

Daka Refood har sat biogasanlæg på standby

Daka Refood har indtil videre sat planerne om et biogasanlæg på Sjælland til madaffald på pause. Det skyldes ændringer i støtteordningerne til nye biogasanlæg.

Veganer modtager trusler efter ulovlig indtrængen

Veganerpartiets stifter, Henrik Vindfeldt, har modtaget trusler efter han ulovligt trængte ind i en svinestald på Falster.

Varm opstart på årets høst

Guldborgsund Agro I/S tog på en varm sommerdag tre nye Case IH Axial-Flow 9250 i brug ved høst af bakkesvingel.

Den grønne omstilling er på vej på græs

En mere intensiv produktion af kløvergræs kan hjælpe den grønne omstilling i landbruget på flere måder, viser resultater af ny forskning på Aarhus Universitet.

Søllested Maskinforretning kører videre uden John Deere

Torben Kepp Jensen, indehaver af Søllested Maskinforretning, oplyser, at virksomheden fortsætter uden John Deere-forhandlingen.

Høstmaskiner godkendt til kørsel

Myndighederne har netop givet dispensation til at køre med de landbrugsmaskiner på gummibælter, der står for høsten af ærter.

Bisonsti er åbnet på Bornholm

Søndag inviede den nye miljøminister Lea Wermelin (S) Bisonstien i Almindingen. Stien er en ud af fem nye vandreruter på Bornholm, der er blevet markeret, så det er nemt at finde rundt.
Side 1 af 33 (656 artikler)Prev1234567313233Next