bannerPos

Private overvejer sag mod gasledning

Medmindre en retskendelse stopper Baltic Pipe-projektet, kan der være en udsigt lig den på billedet her, der stammer fra nedlægningen af en gasledning mellem Egtved og grænsen mod Tyskland. Foto: Ole Christiansen

Henning K. Andersen

Journalist
29-06-2019 10:44
En række lodsejere i Sønderjylland skriver nu ud andre lodsejere for at lodde stemningen for om muligt at køre en sag mod den danske stat omkring det planlagte byggeri af Baltic Pipe-gasledningen.

Er byggeriet af Baltic Pipe-forbindelsen, der efter planen skal sende norsk gas fra Nordsøen over Sydjylland, Fyn og Sjælland til Polen til almenvældets bedste? Det har der længe været stor debat om, især blandt lodsejere, der bliver berørt af projektet. Deres overvejelser kan nu potentielt ende ud i en retssag mod den danske stat. 

Et privat initiativ ved navn »Stenderuphalvøen-initiativet« sender i disse dage en mail ud til de berørte lodsejere i håb om at skaffe økonomisk opbakning til at gøre noget ved projektet. Udspillet kommer i utilfredshed med de betingelser, som en række landbrugsorganisationer og Energinet er blevet enige om forud for projektets gennemførsel.

- Efter at have fulgt projektet med stigende interesse over tid, så er vi nu der, hvor vi fortsat ser et misforhold, imellem det vi tilbydes via den nyligt fremlagte »folder«, og det, der skal til for at holde os skadesløse. Ja allerhelst så vi projektet droppet, står der i brevet, der har Brian Langhoff, Christian Bramsen og Anker Bruhn som afsendere. 

I brevet beder de lodsejerne forholde sig til to ting. Om der vil være opbakning til at indlede en retssag mod den danske stat på spørgsmålet om, hvorvidt projektet er lovligt, samt at sikre, at hver enkelt lodsejer får den rette erstatning. 

Imod fossilt brændsel

Årsagen til, at gruppen bag initiativet har en mulig retssag mod staten, er ifølge brevet, at ingen har fået efterprøvet, om byggeriet af Baltic Pipe-forbindelse rent faktisk er til almenvældets bedste. 

- Med baggrund i gasforbrugernes (i øvrigt et svindende antal borgere) anslåede besparelser på beskedne 140 kroner årligt bygger anvendelsen af ekspropriation ved projektgennemførelse af Baltic Pipe på »Almenvellets vel«, skriver gruppen bag og fortsætter:

- Selv om man måske godt kan forstå en storpolitisk fordel i gasledningen, så virker det ikke oplagt at investere i afbrænding af fossilt brændsel og heller ikke oplagt at fremføre gasledningen til lands. 

Fuldstændig erstatning

Initiativet bliver samtidig taget for at sikre, hvad folkene bag kalder »en fuldstændig erstatning ved ekspropriation«. 

I den skrivelse, som Baltic Pipe-arbejdsgruppen fik forhandlet på plads med Energinet, har den statslige virksomhed ikke villet dække skader på drænrør, der først bliver opdaget over ti år efter afleveringsforretningen, og det er faldet flere lodsejere for brystet. Således også Stenderuphalvøen-initiativet.

- Vi er nødt til at få »svesken på disken«, med mindre Energinet påtager sig det fulde erstatningsansvar og fjerner 10 års begrænsningen. Eller kaster noget transparens over den »endelige afregning i år 10«. 

Udover mulige drænskader vil det nye initiativ også have afklaret, hvad en mulig konsekvens ved strukturskader skal være på længere sigt. Initiativtagerne har allieret sig med advokat Søren Nørgaard Sørensen, der også bistod en række Baltic Pipe-arbejdsgruppen rent juridisk.

Ubudne gæster huserer i landbruget

Der var en gang, hvor det ikke var nødvendigt at låse dørene, hvis man boede på landet. De dage er for længst ovre. Tyveri af maskiner, værktøj og GPS-udstyr er ikke længere særtilfælde – tværtimod.

Strip till og no till såmaskiner vist på Aagaard Gods

Der blev udvist meget stor interesse og gået i dybden med nørderiet, men ikke med såmaskinerne, da Agrovi i går afviklede såmaskinedemo på Aagaard Gods. Arrangementet, omhandlede direkte såning, og det gentages i morgen fredag på Lolland.

Et positivt møde mellem land og by

På årets udgave af Åbent Landbrug kunne man på Bredagergård ved Skibby møde får og malkekøer, smage ost og klappe en kalv.

Goldkostrategi kræver altid opfølgning

Kvægdyrlæge Susanne Sommerlund, LVK, er ikke i tvivl – X-Zelit virker, men det kræver ligesom andre goldkostrategier opfølgning, for ellers risikerer man ikke at få den fulde effekt af produktet.

Hård kritik af øko-kommune for planer om sprøjteforbud

Lejre Kommune går med planer om at indføre sprøjteforbud, der rækker videre end BNBO. Endnu er det dog uvist hvilke arealer, som bliver omfattet, og det er stærkt kritisabelt, mener Gefion

Med baggrund i friskanalyser af silomajs: Det er ved at være tid til at høste majs

Gitte Rasmussen, VKST, og Jan Jespersen fra KvægrådgivningDanmark, mener, med baggrund i friskanalyser af silomajs, at det så småt er ved at være tid for årets majshøst.

Ny forsikring af afgrødeskader

Som det første forsikringsselskab i Danmark tilbyder Topdanmark en forsikring af afgrødeskader ved ekstremt vejr.

Ønsker yderligere 2.000 hektar med roer til 2020

Kontrakttegning på roer til kampagnen 2020 er slut, men Agricenter Danmark kan godt bruge roer fra yderligere 2.000 hektar.

Fordel for følgeerhverv

EU’s støttekroner har med udvidelsen af Lars Iversens bedrift også åbnet for flere arbejdspladser.

Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.
Side 1 af 37 (729 artikler)Prev1234567353637Next