bannerPos

Flemløse snart klar til miljøvenlig energiproduktion

Med nogle uger tilbage af byggeperioden ses her nogle centrale komponenter i biogasanlægget i Flemløse. Fra højre en tank til glycerin, som er et værdifuldt biprodukt ved produktionen. Derefter de to reaktortanke og længst til venstre eftergasningstanken.

Tekst og foto: Anders Kurt Simonsen

Freelancejournalist
05-06-2020 08:00
Opførelsen af et moderne biogasanlæg i Flemløse i Assens Kommune nærmer sig sin fuldførelse. Inden længe vil Flemløse Biogas kunne levere miljøvenlig gas til naturgasnettet.

Det lokale energiselskab, Flemløse Biogas ApS, der er hjemmehørende i Flemløse ved Glamsbjerg, har i nogle måneder været i gang med at opføre et moderne biogasanlæg ved Karlemosevej nogle få hundrede meter nord for Flemløse by.

Anlægget, der leveres af det tyske firma »Envitec«, skal af gylle og anden biomasse producere miljøvenlig biogas, som på et opgraderingsanlæg i tilknytning til biogasanlægget opgraderes til naturgas og derefter ledes ind på naturgasnettet. Hele anlægget er dimensioneret til på årsbasis at kunne producere cirka syv millioner kubikmeter opgraderet ren naturgas.

Klar, parat, start!

Flemløse Biogas ApS er stiftet og ejet af tre lokale landmænd og husdyrproducenter. Selskabet ejes med 25 procent af Christian Stenskrog, Grambogård, Tommerup. Med 25 procent af Jørgen Stougaard, Bonnegården, Køng. Og med 50 procent af  Toftegård, Flemløse, ved Kurt Poulsen ApS.

- Selv om der har været enkelte mindre forsinkelser på grund af coronakrisen, ser det ud til, at opførelsen af anlægget stort set holder tidsplanen, fortæller den ene af ejerne, Jørgen Stougaard, som forleden viste LandbrugFyn rundt på anlægget.

- Vi regner med at lukke den første gylle ind i anlægget omkring 1. juli. For hurtigst muligt at få gang i produktionen af biogas, vil anlægget samtidig blive tilført cirka 3.000 tons podemateriale fra det igangværende biogasanlæg i Fangel. Efterfølgende vil der løbende blive tilført gylle og anden biomasse, og hvis alt går, som det skal, vil vi kunne begynde at levere opgraderet gas til naturgasnettet omkring 1. september, siger Jørgen Stougaard.

Input i massevis

Det er ganske store mængder – omkring 100 tons i døgnet - af forskellig biomasse, som skal tilføres Flemløse Biogas. For at minimere vejtransporten, vil størstedelen af gyllen blive pumpet til anlægget gennem rørledninger fra de nærmest beliggende leverandører: Lindegårds svinestald, Ladefogedgården og Toftegård. Fra Grambogård vil gyllen blive transporteret i tankbil.

Den afgassede gylle (der lugter mindre og har en mere tilgængelig gødningsværdi, red.), pumpes i de samme rør retur til dem, hvorfra den rå gylle er pumpet til anlægget. Til øvrige leveres den afgassede gylle med tankbil.

Jørgen Stougaard oplyser, at foruden gylle vil også biomasse i form af blandt andet dybstrøelse, majs, afpudsning fra frømarker samt andre spildprodukter – primært fra ejerkredsens egne landbrug – indgå i gasproduktionen. Og produktionen af opgraderet gas til naturgasnettet vil blive omkring 800 kubikmeter pr. time, energimæssigt svarende til cirka 800 liter dieselolie.

 

 

0

Godt helbred er vejen frem

Leif Petersen fra Tornved Maskinstation er 72 år, men han er stadig i fuld vigør og har ingen planer om at stoppe.

Den danske sommer bliver mere ekstrem

DMI’s Klimaatlas er udvidet med ny viden om tørke og nedbør, og her byder især sommeren på markante ændringer i vejret.

Kender du dine produktionsomkostninger pr. gris?

Ved faldende salgspriser er det vigtigt, man har lave produktionspriser, og det kan blandt andet ske gennem billigt foder.

Jagten på Årets Ø fortsætter

Der er nu sat dato for besøgene på de tre nominerede øer.

Kvalitetsnørder har fået gennembrud med lækkert svinekød

For et år siden startede parret Ulrik Olsen og Henriette Ergemann en produktion af svinekødsprodukter baseret på Duroc-grise. Og det går så godt, at der nærmest ikke er plads til flere kunder til at aftage kødet fra grisene.

Lev langsomt og drik vin til

På Skaarupøre Vingaard bliver ingenting forceret i de fredfyldte og intime omgivelser.

Butik og samlingssted i »vintønden«

To gamle vintønder danner rammen om Bente og Carstens gårdbutik, der i to omgange har fået LAG-midler.

Danske hegnsklippere til ethvert formål og behov

GreenTec i Kolding producerer en bred vifte af hegnsklippere, hvoraf en betydelig del finder vej til landbrug og maskinstationer – både herhjemme og i udlandet. Fælles for alle hegnsklippere er, at funktionalitet og kvalitet er i højsædet

Høsten af konsumærter på Lolland-Falster godt i gang

Strube er den største leverandør af frø til konsumærteproduktion på Lolland-Falster med en markedsandel på 66 procent. Selv om såningen først er blevet afsluttet i medio juni, går der ikke mange dage, inden Ardo’s høstkaravane starter op.
Side 1 af 62 (1232 artikler)Prev1234567606162Next