bannerPos

Sådan bliver gylle til gas

Inden Biogassen kommer ind i opgraderingsanlægget (den grå container) for at blive opgraderet til naturgas, renses den i kulfiltre i de to blanke ståltårne.

Tekst og foto: Anders Kurt Simonsen

Freelancejournalist
05-06-2020 08:00
En »virtuel tur« gennem biogasanlægget.

Biogasteknologien har været kendt i mange år. Alligevel er den en af de bioenergiteknologier, der aktuelt er størst interesse for. Så lad os tage på en ganske kort og meget forenklet »tur« gennem et moderne biogasanlæg. For eksempel det anlæg i Flemløse, som nærværende artikel handler om. Og som snart begynder at producere.

De to vigtigste grupper af råmaterialer til biogasproduktionen – gylle samt forskellige typer af biomasse – leveres til biogasanlægget, enten pumpet gennem rørledninger eller transporteret ad vejen.

I anlæggets påslagshal blandes gylle og findelt biomasse, der pumpes videre til en af anlæggets to reaktortanke. Her opvarmes materialet til 38 grader, hvorved der udvikles biogas, som stiger opad og samles under tankens fleksible overdækning.

Fokus på kvalitet

De to reaktortanke arbejder populært sagt tidsmæssigt forskudt således, at mens - lad os kalde den - tank nr. 1 udvikler gas, bliver en stor del af materialet i tank nr. 2, som allerede har afgivet det meste af sin gas, pumpet over i tank nr. 3, eftergasningstanken, hvor den sidste del af gassen bliver udvundet. Så fyldes tank nr. 2 igen, materialet opvarmes til 38 grader, - og sådan fortsætter det i en kontinuerlig proces.

Den afgassede gylle fra tank nr. 3 pumpes over i en særlig beholder, hvorfra den via rørledning eller tankbil kommer tilbage til leverandørerne eller andre.,

I Flemløse-anlægget pumpes biogassen til et opgraderingsanlæg, hvor den opgraderes til naturgas, der leveres videre til naturgasnettet. Inden gassen kommer på nettet, nedkøles den til 9 grader, og den derved indvundne varme genbruges til at opvarme materialet i de tanke, hvor gassen udvindes. Undervejs til nettet passerer gassen en målecontainer fra naturgasselskabet Envida, hvor gassens kvalitet kontrolleres. Hvis kravene ikke er opfyldt, sendes gassen tilbage til fornyet behandling i systemet.

Sådan er – noget forenklet – biogassens vej fra møg til miljøenergi.

Biogas og klima

Positiv klimaeffekt

Biogasproduktionens vigtigste positive klimaeffekt er, at gassen kan erstatte naturgas og dermed nedsætte udledningen af CO2 fra afbrænding af fossil energi.

Derefter kommer, at afgasning af husdyrgødning reducerer udledningen af drivhusgasser fra landbrugets husdyrhold.

På den negative side er den vigtigste post, at der kan forekomme udledning af metan fra selve biogasanlæggene og fra de opgraderingsanlæg, der opgraderer biogassen til naturgaskvalitet.

Når biogas, der er produceret af husdyrgødning og organisk affald, erstatter fossil naturgas, reduceres udledningen fra energisektoren med 56,9 kg CO2 ækvivalenter ifølge FN’s opgørelsesmetode.

Kilde: Energistyrelsen.

0

Godt helbred er vejen frem

Leif Petersen fra Tornved Maskinstation er 72 år, men han er stadig i fuld vigør og har ingen planer om at stoppe.

Den danske sommer bliver mere ekstrem

DMI’s Klimaatlas er udvidet med ny viden om tørke og nedbør, og her byder især sommeren på markante ændringer i vejret.

Kender du dine produktionsomkostninger pr. gris?

Ved faldende salgspriser er det vigtigt, man har lave produktionspriser, og det kan blandt andet ske gennem billigt foder.

Jagten på Årets Ø fortsætter

Der er nu sat dato for besøgene på de tre nominerede øer.

Kvalitetsnørder har fået gennembrud med lækkert svinekød

For et år siden startede parret Ulrik Olsen og Henriette Ergemann en produktion af svinekødsprodukter baseret på Duroc-grise. Og det går så godt, at der nærmest ikke er plads til flere kunder til at aftage kødet fra grisene.

Lev langsomt og drik vin til

På Skaarupøre Vingaard bliver ingenting forceret i de fredfyldte og intime omgivelser.

Butik og samlingssted i »vintønden«

To gamle vintønder danner rammen om Bente og Carstens gårdbutik, der i to omgange har fået LAG-midler.

Danske hegnsklippere til ethvert formål og behov

GreenTec i Kolding producerer en bred vifte af hegnsklippere, hvoraf en betydelig del finder vej til landbrug og maskinstationer – både herhjemme og i udlandet. Fælles for alle hegnsklippere er, at funktionalitet og kvalitet er i højsædet

Høsten af konsumærter på Lolland-Falster godt i gang

Strube er den største leverandør af frø til konsumærteproduktion på Lolland-Falster med en markedsandel på 66 procent. Selv om såningen først er blevet afsluttet i medio juni, går der ikke mange dage, inden Ardo’s høstkaravane starter op.
Side 1 af 62 (1232 artikler)Prev1234567606162Next