bannerPos

En ny miljøgodkendelse kan øge dit dækningsbidrag

En ny miljøgodkendelse kan øge dit dækningsbidrag, mener Nina G. Ottesen, chefkonsulent Miljø, Landbo Limfjord.
16-07-2019 06:34
Efter to år med den nye miljølovgivning er fordelene ved de nye regler nu for alvor begyndt at være synlige. Uanset om du vil bygge ny stald eller bare have mere fleksibilitet i produktionen i den gamle stald, kræver det en ny miljøgodkendelse.

Af: Nina G. Ottesen, chefkonsulent Miljø, Landbo Limfjord

En ny miljøgodkendelse kan medføre store fordele – både driftsmæssige og økonomiske. Og måske er det lige netop nu, der skal bygges, hvis du skal nyde godt af fordelene ved en miljøgodkendelse efter de måske mest gunstige husdyrregler til dato.

En miljøgodkendelse efter de gamle regler fastholder dig på et bestemt antal dyr og vægt- eller aldersgrænser indenfor hver enkelt dyretype.

 

Med en godkendelse efter de nuværende regler er det staldens faktiske stipladsareal, der bliver godkendt, og du får dermed friheden til at tilpasse produktionen i takt med fremtidig markedsudvikling. Du kan nemlig løbende - inden for staldens og de dyrevelfærdsmæssige rammer - øge antallet af dyr og ændre på ind- og afgangsvægt eller på fordelingen af produktionsdyr og opdræt uden at skulle søge en ny godkendelse. Er godkendelsen tilstrækkelig fleksibel, kan du endda skifte dyretype, som det passer dig.

 

Tilskudsordninger er endnu en fordel

Hvis du overvejer at bygge nyt, så husk, at der fra 1. oktober til 3. december 2019 kan søges tilskud til miljøteknologi i kvægstalde. Det forventes samtidig, at der kommer en ny tilskudsordning til slagtesvinestalde 2019 eller 2020.

Hvis du ikke skal bygge nyt, kan de økonomiske fordele ved den nuværende godkendelse hurtigt vise sig i en konkret forøgelse af dit dækningsbidrag.

Det er især slagtesvineproducenter, der kan nyde økonomisk godt af den store fleksibilitet, men også mælkeproducenter med høj udskiftningsprocent eller uudnyttet plads i staldene vil kunne se ændringer på bundlinjen.

 

Øget dækningsbidrag

For at illustrere mulighederne for økonomisk gevinst tages udgangspunkt i et tænkt - men på ingen måde utænkeligt - eksempel med en mælkeproducent og en slagtesvineproducent, som begge har en miljøgodkendelse fra 2015.

De sidste par år har de to landmænd ønsket at effektivisere deres produktion. Mælkeproducenten vil gerne sænke udskiftningsprocenten fra 40 procent til 30 procent, og slagtesvineproducenten ønsker at imødekomme slagteriernes efterspørgsel efter tungere grise. Begge er dog fastlåst af deres gamle miljøgodkendelse, så for at få friheden til at ændre investerer de i hver deres nye miljøgodkendelse.

Da godkendelserne er i hus, kan mælkeproducenten høste en årlig gevinst på 108.000 kroner, mens slagtesvineproducenten kan hente 152.000 kroner.

 

Beregningerne for malkekvægsbesætningen er lavet med uændret mælkeydelse og samme dækningsbidrag pr. ko. For slagtesvinene er der taget højde for ændringer i foderenheder pr. kilo tilvækst, kødprocent og antal døde eller kasserede grise. 

 

Timing er altafgørende

De fleksible regler i den nuværende husdyrlovgivning kombineret med tilskudsordningen til miljøteknologi i kvægstalde - og måske senere i slagtesvinestalde - medvirker til, at der måske aldrig har været et bedre tidspunkt til at investere i en ny stald eller få en ny miljøgodkendelse af den gamle stald. Hvis du vil vide, om du kan høste fordelene af den nuværende lovgivning på miljøområdet med eller uden nybyggeri, så kontakt din rådgiver allerede i dag og hør nærmere.

 

Økologisk omlægning var det bedste valg for bundlinjen

En driftsleders jobskifte gav anstødet til, at Agrovest droppede konventionelt landbrug. Omlægningen er gået godt, fortæller medejer af det økologiske planteavlsselskab, Ulrik Olsen.

KU-professor gav roedyrkere en status i klimadebatten

Hvis landbruget skal sænke klimaaftrykket, er det en god idé at tage økonomiske hensyn, påpegede KU-professor Jette Jacobsen på Strubes klimamøde i Nykøbing Falster.

ATV’ere vinder frem som landbrugsredskaber

De små køretøjer kan ofte med fordel bruges i driften i stedet for traktoren.

16 avlermøder på to uger

I løbet af et par uger i december holder DLF 16 avlermøder over hele landet.

Erstatning for sprøjteforbud skaber stor utilfredshed

Første afgørelse om erstatningens størrelse til en lodsejer ramt af sprøjteforbud i et BNBO i Egedal Kommune medfører stor utilfredshed.

Mange tilbud kan skabe forvirring

- Det bedste råd er at have is i maven, lyder det fra Kristian Nørby Nielsen, product manager i Strube Scandinavia.

- Vi skal konstant tænke nyt

På Stenalt Gods drives man af at forbedre sig hele tiden. Derfor undrer det godset, når EU-ordninger som har innovation til formål, udelukker nye driftsmuligheder.

Teknologi har løftet planteavlen på Stenalt Gods

På Stenalt Gods har EU-tilskud været med til at fremme den økologiske planteavl med nye teknologier og opbevaringsmuligheder til tørring.

El-drevne minilæssere bliver aktuelle for landbrug

Stigende krav til arbejdsmiljø og klimavenlighed vil efterhånden give indpas i landbrugsbedrifter for støjsvage og udstødningsfri maskiner, forudser forhandler.
Side 1 af 42 (839 artikler)Prev1234567404142Next