bannerPos

Gennemgå staldanlægget inden køb

En bygningsgennemgang og potentialevurdering bør udføres med inddragelse af flere fagkonsulenter alt efter behov og ønsker. Herved kommer de forskellige faggruppers fokuspunkter i spil, fortæller Anja Juul Freudendal, som er faglig chefkonsulent ved Velas Byg.
10-08-2020 10:47

I forbindelse med køb af ejendom er der mange ting, der skal følges op på og kontrolleres, inden den endelige underskrift kan sættes. Som byggerådgiver har man fokus på bygningerne, men også på det potentiale og de muligheder der kan være på ejendommen. Derfor anbefaler Velas en bygningsgennemgang og en potentialevurdering

En bygningsgennemgang har fokus på bygningernes tilstand og lovlighed. Det gælder bygningens stand, restlevetid og lovlighed i forhold til diverse lovgivninger omkring miljølovgivning, byggelovgivning, dyrelovgivning, planlov med videre.

- En bygningsgennemgang bør indeholde slid og ælde af bygningerne, lovligheden af dem og herunder investeringer for eventuel lovliggørelse. Det kan være i forhold til miljøloven, byggeloven, planloven, dyrevelfærdsloven og så videre. Og så bør en bygningsgennemgang indeholde en 5-10 års investeringsplan, fortæller Anja Juul Freudendal, som er faglig chefkonsulent ved Velas Byg.

Bygningsgennemgang

Bygningsgennemgang og potentialevurdering af en ejendom anvendes ofte ved køb eller salg af ejendommen, hvorved det er muligt at få sat fakta og tal på ejendommen.

- Er bygningerne lovlige til det de bliver brugt til? Det kan være nødvendigt at få undersøgt om den stald, der pt er indrettet til dyr også er ansøgt til dyr.  Det er oplysninger som nemt findes i BBR oversigten. Eller hvor mange dyr kan der opstaldes i anlægget? Der kan godt være en tilladelse til flere dyr på ejendommen end der for eksempel er pladser til. Derfor skal det realistiske produktionsniveau kendes inden en handel, siger Anja Juul Freudendal.

Hun gør opmærksom på, at det også er en god ide at sætte sig ind i lovligheden af bygningerne de næste 5-10 år. For er det overhoved lovligt at opstalde dyr i anlægget fremadrettet i forhold til dyrevelfærdslovgivning?

- Der findes flere oversigter over, hvilke krav der stilles til de enkelte staldtyper, som med fordel kan gennemgås. Måske skal der foretages investeringer – både store og små – for at anlægget bliver lovligt. Det kan være en randzone på plansiloen, et afløb, et gyllesystem, der ikke virker, et utæt tag eller noget helt andet. Det er vigtigt at få et overblik over, hvad der er af kommende investeringer før købet realiseres, fortæller hun.

Der bør det ligeledes drøftes, hvilke udviklingsmuligheder der er på ejendommen – giver det omkringliggende miljø tilladelse til mere udvidelse, kan bygningerne opstalde flere dyr og så videre. Og til det kan man bruge en potentialevurdering.

Potentialevurdering

En potentialevurdering kan indeholde en vurdering af potentialet for dyreholdets størrelse under hensyntagen til opstaldning, produktionsform og arealer. Herunder også forhold omkring regler, love og anbefalinger. Der kigges på pladsforhold i forhold til dyr, foder, lager med videre. Og en vurdering af mulige optimeringer af eksisterende forhold, mindre tilpasninger og justeringer. Der kigges også på udviklingsmulighederne for dyreholdet og bygninger på ejendommen og eventuelle tilskudsmuligheder for ejendommen.

- En bygningsgennemgang og potentialevurdering bør udføres med inddragelse af flere fagkonsulenter alt efter behov og ønsker. Herved kommer de forskellige faggruppers fokuspunkter i spil. Det gælder både byg, miljø, kvæg, svin, økonomi og eventuelt andre. Dermed sikrer man også at der bliver tænkt hele vejen rundt på bedriften inden køb, forklarer Anja Juul Freudendal.

teba

Bygningsgennemgang

En bygningsgennemgang bør indeholde følgende:

Slid og ælde af bygningerne

Lovligheden af bygninger – herunder investeringer for eventuel lovliggørelse

For eksempel. miljølov, byggelov, planlov, dyrevelfærdslov, med videre

5-10 års investeringsplan

(Kilde: Velas Byg)

Potentialevurdering

En potentialevurdering kan indeholde følgende:

Potentialet for dyreholdets størrelse under hensyntagen til opstaldning (produktionsform og arealer), herunder også forhold omkring regler, love og anbefalinger.

Pladsforhold (dyr, foder, lager med videre)

Optimering af eksisterende forhold (mindre tilpasninger og justeringer)

Udviklingsmulighederne for dyreholdet og bygninger på ejendommen.

Eventuelt tilskudsmuligheder for ejendommen

(Kilde: Velas Byg)

0

Fleksible kalvehytter og læskure

Hos Arnes Smedie har man udviklet og producerer nu egne kalvehytter, udebokse og læskure, hvor kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed er i højsædet.

Ny bog går bag om innovativ mælke- og osteproduktion

Bogen »NaturGræsMælk« beskriver, hvordan man kan forvandle naturarealer til fødevarer af høj værdi på en bæredygtig måde.

Kampagnestart indledes med øko-roer

Sukkerfabrikken i Nykøbing Falster begynder fredag den 18. september med de økologiske sukkerroer, mens Nakskov-fabrikken først starter den 29. september.

LDM retter skarp kritik mod Arla

Det skuffer Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM), at Arlas overskud ikke kommer producenterne til gavn.

Arla øger omsætning og indtjening i første halvår

Trods corona-krisen kommer Arla ud af første halvår med en øget omsætning og indtjening sammenlignet med sidste år.

Ledelsesrokade i Bregentved Gruppen

Efter 17 år i tjeneste som direktør for Bregentved Gruppen takker Anders Dolmer af og indtræder som bestyrelsesformand. Samtidig får Bregentved Gruppen ny direktør i form af Peter Amstrup-Kappel.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 68 (1359 artikler)Prev1234567666768Next