bannerPos

EU-støtte har givet et boost til præcisionslandbrug

Den største succes i marken med præcisionsudstyr har været brugen af gps-styret sektionslukning af gødningsspredere og sprøjter, siger planteavlskonsulent i LandboNord, Christian Søndergaard Christensen. Foto: Flemming Erhard

Flemming Erhard

Journalist
31-08-2019 08:30
Landdistriktsmidlerne bør i næste programperiode også give tilskud til undervisning i brugen af den nye teknologi, siger rådgiver.

Økonomisk støtte til præcisionslandbrug fra EU’s landbrugsordning har givet et stort boost til udbredelsen af den nye teknologi i dansk landbrug.

Sidste år havde næsten hver fjerde landbrugsbedrift taget gps-styring og anden præcisionsteknologi i anvendelse for 57 procent af hele det danske landbrugsareals vedkommende. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

- EU-støtten har været en succes i den forstand, at mange landmænd har søgt om penge til at købe udstyr. Mange har fået noget rigtigt fint udstyr, som kan bruges rigtigt godt i forhold til at spare på gødning og kemi og dermed penge, ligesom man også sparer miljøet for belastning, siger planteavlskonsulent i LandboNord, Christian Søndergaard Christensen.

Ekstraudstyr giver støtte

Landmændene komme i betragtning til at få tilskud til at købe for eksempel en ny sprøjte, såfremt der er gps eller anden, ekstra præcisionsudstyr på.

Men hele erhvervets viden og kunnen til at udnytte det moderne gear fuldt ud halter alvorligt bagefter, pointerer rådgiveren.

- Landmændene elsker at købe nye gadgets ligesom alle andre. Men det er ikke sikkert, at de får dem brugt.

- Der er mange, som har fået det her udstyr, og som måske også har købt mere, end de har brug for. Men de har ikke den viden, de skal have, for at bruge teknologien. Og nogle gange har jeg som rådgiver faktisk heller ikke den viden, der skal til for at rådgive om brugen. Så vi har mere udstyr, end vi kan finde ud af at bruge lige nu, konstaterer Christian Søndergaard Christensen.

Opretter ekspertgruppe af landmænd

Først så sent som i 2017 har landmændene kunnet hente brugbare satellitfotos af deres marker ned til traktoren. Og udviklingen inden for præcisionslandbrug er gået så hurtig, at hverken landmænd eller rådgivere har haft tid til at følge op på alle de muligheder, som teknologien allerede tilbyder.

LandboNord er med i et nystartet projekt med Seges om at få etableret en såkaldt ekspertgruppe af landmænd til at få oparbejdet kompetence til at udnytte præcisionsteknologien fuldt ud.

Christian Søndergaard Christensen har kig på fem, nordjyske landmænd som kandidater med erfaring. Men det giver ikke sig selv. For det vil koste landmændene hver 17.000 kroner at deltage. Og det begrænser interessen, beklager rådgiveren. Så næste gang, Landbrugsstyrelsen opretter støttepuljer til præcisionslandbrug, så bør der også sættes penge af til at uddanne landmændene i at bruge udstyret, siger rådgiveren.

- Når sandheden skal siges, så er der nok ikke nogen i Danmark, der har viden nok til at kunne lave et kursus i præcisionslandbrug. Vi skal have ekspertgruppen til finde på nye ting og udvikle nye metoder til at bruge det her udstyr, siger han.

Størst succes ved sektionslukning

Landbrugsstyrelsen har i flere år kørt med EU-støttede bevillingspuljer til miljøvenlig præcisionsteknologi. I 2018 var puljen på 112 millioner kroner.

- Uden EU-støtten til præcisionslandbrug havde vi slet, slet ikke haft de udviklingsmuligheder, som vi har i dag, siger LandboNord-rådgiveren.

Uanset manglen på viden og erfaring med den nyeste teknologi har støtteordningen også været en succes ude på markerne, mener Christian Søndergaard Christensen.

- Det ser ud som om, at den største succes i marken har været brugen af de mere enkle systemer som for eksempel gps-styret sektionslukning af gødningsspredere og sprøjter. Det har været den største effekt. Det har været det nemmeste at gå til uden at skulle vide ret meget mere, end det man ved i forvejen. Og alle, som har det, bruger det, siger han.

Sparer penge og miljøet

Således kan RTK-GPS (Real Time Kinematic - Global Positioning System) via satellitforbindelse til traktoren med centimeters nøjagtighed holde øje med, hvor der i forvejen er kørt og sprøjtet med plantemidler eller spredt gødning.

Signalet forhindrer dermed oversprøjtning eller overgødskning ved automatisk at stoppe udledning fra de yderste dyser på redskabet, dér hvor der allerede er doseret. Det er smart, fordi traktorføreren jo ikke kan se, hvor han er kommet til før, ligesom når han pløjer eller harver.

Sådan en GPS-styring sparer penge og miljø, også ved at formindske kørslen med traktoren ved såning eller med mejetærskeren, når høsten skal bjærges.

Ifølge tests kan der for en gennemsnitlig mark spares mellem fem og ti procent af den dyre og ildesete sprøjtegift, oplyser LandboNord-rådgiveren.

Det er så en anden snak, når det kommer til nye muligheder for blandt andet såkaldt gradueret tildeling, hvor der sprøjtes eller gødes på baggrund af indlæste kort via fotos fra satellitter, fly eller droner, og som først er blevet praktisk muligt inden for de seneste par år. Det bruger kun fire procent af landmændene ifølge Danmarks Statistik.

- Det kræver ekstra vilje at bruge dét grej. Og det kniber nok nogle gange, tror jeg, fordi landmændene ikke har viden nok til at kunne se fordelene, siger Christian Søndergaard Christensen.

Der findes over 32.800 større eller mindre landbrug med dyrket areal i Danmark.

Landbrugsstyrelsen har ikke umiddelbart tal på, hvor mange danske landmænd, der har fået EU-tilskud til at købe markredskaber til præcisionslandbrug.  du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Økologitilskud og handelsstrategi reddede bundlinjen

Hvis Agrovest var fortsat med konventionel drift, havde økonomien været dårligere i både 2018 og 2019.

Økologisk omlægning var det bedste valg for bundlinjen

En driftsleders jobskifte gav anstødet til, at Agrovest droppede konventionelt landbrug. Omlægningen er gået godt, fortæller medejer af det økologiske planteavlsselskab, Ulrik Olsen.

- Vi skal konstant tænke nyt

På Stenalt Gods drives man af at forbedre sig hele tiden. Derfor undrer det godset, når EU-ordninger som har innovation til formål, udelukker nye driftsmuligheder.

Teknologi har løftet planteavlen på Stenalt Gods

På Stenalt Gods har EU-tilskud været med til at fremme den økologiske planteavl med nye teknologier og opbevaringsmuligheder til tørring.

Småt med økologi uden EU-støtte

Priserne på økologiske fødevarer ville være meget højere uden støtten fra EU’s landbrugsordning.

Mange tilskudskroner til øko-arealstøtte er spildt

Mens politikerne agter at booste de økologiske tilskud, så får mange økologer flere støttekroner, end de har behov for i kompensation for deres ekstra dyrkningsomkostninger.

Over en femtedel af tilskudskroner er overflødige

Mange landmænd ville investere i stalde eller teknologi også uden at få støtte til det, konstaterer Landbrugsstyrelsen.

Flere støttesager i klemme

Et par bøvlede støttesager har på det seneste sat en stopper for lysten til at søge yderligere EU-tilskud, siger Anders Laustsen.

Støtte har fulgt væksten på kvægbedrift

Anders Laustsen har i takt med udvidelser af sin økologiske bedrift gjort brug af tilskudsordninger fra EU, men han mener, at EU-støtten til landbruget helt bør fjernes.

Økologisk Landbrug har udviklet sig både i kraft og på trods af EU

Økologisk landbrug i Danmark har nydt godt at direkte tilskud fra CAP’en (EU’s Fælles Landbrugspolitik)

Tilskudspuljer favoriserer de store på bekostning af de små

Det var meget bedre, hvis alle tilskudsmidler fra EU’s landbrugspolitik faldt som direkte udbetalinger ligesom i gamle dage, siger Christian Bejer Petersen.

EU-støtte sikrer luft i økonomien og overlevelsesevne

Debelgaard ved Brørup ville have gjort alle de samme investeringer, også uden støtte fra Landdistriktsprogrammets tilskudspuljer. Men tilskuddene har sikret bedre vilkår i banken.

Gårdbiogasanlæg bidrager til CO2-neutralt kvægbrug

Det batter tungt i klimaregnskabet for det økologiske kvægbrug, Kroghsminde, at et biogasanlæg laver strøm og afgasset gødning af gyllen fra bedriften selv og fire naboer.

- Udfordringer skal til åben diskussion

Der var vilje til smidigere sagsbehandling og en løsning på kreditudfordringer for LAG-midlerne, da erhvervsminister Simon Kollerup (S) gæstede landsbytopmøde

- Støtte skal målrettes hele sektoren

Økolandmand Nicolaj Pedersen mener, at EU-støttemidler i mindre grad bør kunne søges af den enkelte landmand.

EU’s landbrugspolitik har været drivkraft for økologi

Uden EU’s fælles landbrugspolitik var den økologiske fødevareproduktion ikke så veludviklet som i dag, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen.

EU-støtte giver produktivitet og energibesparelser

Investeringer i miljøteknologi sparer det fynske gartneri, Knoppen, for omkring en femtedel af, hvad energiforbruget ellers ville have været.

Strammere krav i ny ordning

Tilsagnskrav vægter miljøeffekter højere end bedriftsstørrelsen i ny ordning til kvæg og gartneri.