bannerPos

Hoff brygger øl på ostevalle

Jørgen Hoff har udviklet to typer gær, en som kan lave aroma, og en som kan lave alkohol. Det betyder, at han kan udnytte vallen fra mejeriets osteproduktion til produktionen af øl fra sig bryggeri, som han fandt i Schweiz

Ebbe Mortensen

Freelance journalist
16-05-2020 08:37
Gundestrup Mejeri og Bryghus har sit eget bryggerikoncept, hvor der brygges øl på valle fra osteproduktionen.

Øl stod øverst på dagsordenen, da Jørgen Hoff i 2007 købte Gundestrup Mejeri. Ideen var at bruge vallen fra osteproduktionen til noget fornuftigt.

- Mejerifolk har aldrig kunnet finde ud af, hvad de skulle bruge vallen til. Jeg havde i nogle år syslet med at lave gær, der kunne forgære laktosen og fik udviklet to typer gær: En der kunne lave aroma, og en der kunne lave alkohol. Det betød, at jeg kunne begynde at brygge øl på vallen, fortæller Jørgen Hoff, der er den eneste i Danmark, der benytter sig af dette helt specielle bryggekoncept.

- Men den første øl, jeg lavede på valle, blev ikke noget at skrive hjem om, erkender brygmesteren, der imidlertid har fået styr på tingene, så han nu brygger flere forskellige øl på valle. Han brygger også andre former for øl, så bryggeriet i dag producerer et fast sortiment bestående af otte forskellige specialøl plus sæsonøl til påsken og julen.

- Når vi laver julebryg, kommer der et hav af mennesker for at smage, om den nu også smager som sidste år. Det er blevet en fast tradition, fortæller Jørgen Hoff, der understreger, at han ikke ændrer på sine recepter.

Ost til øl og øl til ost

Kombinationen af ost og øl har Jørgen Hoff udviklet til sit helt eget koncept: Osten til øllen og øllen til oste. Det betyder, at mange af ostene, som produceres på mejeriet, passer som fod i hose til øllen, som kommer fra tankene i bryggeriet.

- Jeg foretrækker at drikke øl frem for vin til osten, og sådan er der heldigvis flere og flere danskere, der har det. Derfor er det en oplagt ide at producere begge ting det samme sted, siger den fynske mejerimand og brygmester.

Jørgen Hoff købte faktisk sit bryggeri, før han købte Gundestrup Mejeri, og han fandt først det helt rigtige bryggeri efter en køretur på 4,5 tusinde kilometer rundt på landevejene i Østrig, Schweiz og Tyskland, hvor han så på en masse forskellige bryggerier.

- Og det tog tre måneder at installerede bryggeriet, som jeg endte med at købe i Schweitz, fortæller brygmesteren.

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

AMU-kurser skal professionalisere naturplejere

Med biodiversitet og klima højt på dagsordenen i den offentlige debat får naturplejere en vigtig rolle for hele landbruget.

Naturpleje er på vej til at blive et levebrød

Naturstyrelsen og Seges arbejder på at ophøje med naturpleje med græssende dyr til en regulær driftsgren.

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

12 millioner øko-æg

Det producerer hønsene pr. år i Vallø Øko ApS, hvor dyrevelfærd står højt på dagsordenen, og EU har ydet tilskud til forskellige former for miljøteknologi.

Dyrevelfærd står højt på dagsordenen

Valløs filosofi: En høne, der har det godt, spiser mindre foder og lægger mange æg.

Lokal butik med foder til hobbydyr klarer udfordringerne

Hos Rolfsminde Foder jonglerer indehaver Bitten Skovgaard Frederiksen med fodersalg, bekymrede kunder og to små børn.

Skovrejsning øger glæden ved natur og jagt

Vildtbestanden vil nyde godt af den nyplantede skov, når først indhegningen fjernes efter fem år, siger Allan Jansen.

Skovstøtten dækkede omkostningerne til planter og hegn

Økonomien i at rejse skov med EU-tilskud er til at leve med, siger lodsejer Allan Jansen fra Sønder Omme.

En perle i landskabet

Botofte Skovmose gavner ikke kun miljøet og klimaet. Vådområdet er også en stor naturattraktion.

Fra lavbundsjord til kvælstoffilter

I 10 år har vådområdet Botofte Skovmose sparet Langelandsbæltet for 8-11 tons kvælstof om året. EU har bidraget til projektet med landdistriktsmidler og grønne tilskud.

Faunastriber kan opretholde EU-hektarstøtte på lige fod med efterafgrøder

Landmændene kan så dyrevenlige blomster og planter og stadig få den såkaldt grønne støtte fra EU’s landbrugskasse.

Faunastriber breder sig som ukrudt

Sidste år fordoblede landmænd i Herning-Ikast Landboforening deres areal til at fremme biodiversiteten på dyrkede arealer.

Sunde hønsefødder i kyllingestalden

Svidninger på trædepuderne er en vigtig indikator for dyrevelfærden i kyllingestalde. Med effektiv ventilation og selvrensende varmevekslere har sydjysk landmand reduceret svidningerne til under en procent.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

L&F-mærkesager på området for KO-regler og KO-kontrol

Krydsoverensstemmelsesreglerne gælder ikke bare for dyrevelfærd, men også for flere andre områder såsom miljø og natur. Generelt herfor har L&F flere ønsker om ændringer:

Kontrolregler for dyrevelfærd skal gøres mere fælles for EU’s landmænd

Uden fælles regler bliver det indre marked fragmenteret og konkurrenceforvredet, siger L&F.