bannerPos

Mange fordele ved brug af glyphosat

Knud-Erik Clausen, Maribo
18-01-2020 09:35
Glyphosat er godt for klimaet, påpeger denne læserbrevsskribent, der også skriver, at han er ked af, at eksempelvis Landbrug & Fødevarer medvirker til at udbrede en misforståelse om midlet.

Af Knud-Erik Clausen, Holtegaardvej 3, Maribo

DEBATINDLÆG I mine over 40 år som aktiv landmand har jeg alle år været stolt af, at faglighed altid har været et yderst tungtvejende argument fra landbrugets side i både den offentlige debat samt udøvelse af vores erhverv.

Noget ser dog desværre ud til at have ændret sig. For nyligt har viceformand fra Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, samt flere lokale formænd således anfægtet dansk landbrugs forbrug af glyphosat og udbasuneret den opfattelse, at et forbrug svarende til niveauet for 20 år siden bør kunne dække behovet fremadrettet. Helt ude af trit med førende eksperters vurdering.

Igennem de sidste 20 år er der som bekendt sket en stor ændring i vores pesticidforbrug – blandt andet en markant og nødvendig udskiftning af pesticiderne. Vi har stort set udfaset MCPA med flere til bekæmpelse af rodukrudt og erstattet det med glyphosat af hensyn til miljøet – og i øvrigt lige efter hensigten med omlægningen til den differentierede pesticidafgift.

Danske landmænd har endvidere imødeset klimaudfordringen, langt før en lille svensk pige har tydeliggjort problemet for den øvrige verden. Vi har ved hjælp af glyphosat minimeret vores forbrug af fossilt brændstof markant samt nedsat CO2-udslippet fra jorden ved undladelse af stubbearbejdning.

Brug af glyphosat har også åbnet muligheder for nye klimamæssige korrekte dyrkningsmetoder (conservation agriculture). Takket være glyphosat er det også muligt at have et intakt plantedække af efterafgrøder helt hen til destruktion til gavn for vandmiljøet.

Stoler på dygtige eksperter

Vi danske landmænd har med andre ord anerkendt glyphosats helt unikke miljøprofil og stoler på vores dygtige eksperter på området – for eksempel Susanne Hougaard Bennekou, DTU, Nina Cedergreen, KU, Anton A.A. Smith, AAU samt Miljøstyrelsen i øvrigt.

Dansk landbrugs seneste opgjorte forbrug af glyphosat udgør cirka én liter pr. hektar (360 gram), hvilket svarer til én behandling af det samlede landbrugsareal hvert tredje år. Således placerer vi os igen i den absolutte nedre del af forbruget sammenlignet med vores europæiske kollegaer.

I forhold til de fantastiske landvindinger glyphosat har muliggjort i forhold til både miljø og klima taget i betragtning, er den offentlige opposition, der findes mod dette unikke produkt, fuldkommen uforståelig. Den manglende forståelse for midlet i den danske offentlighed kan vi dog desværre kun takke os selv – og ikke mindst vores organisationer for.

Midlets renommé lider under en manglende evne og vilje til at forsvare produktet – hvilket ellers bestemt synes muligt og absolut relevant, når man gennemser dygtige eksperters positive vurdering af produktet. Her er det værd at bemærke, at vi efter flere års imagekampagne, som har kostet danske landmænd 120 millioner kroner, stadigvæk står i en håbløs situation.

Lad det derfor være et tiltrængt »nytårsforsæt« at vi og vores organisationer påtager os at videregive den faglige korrekte information om glyphosat og samtidig synliggør nødvendigheden af dette fantastiske produkt i kampen for et bedre miljø og klima.

Glyphosat er og bliver et af verdens bedst undersøgte midler – med en langt, langt bedre miljøpåvirkning end alternativerne på markedet. Derfor vil enhver reduktion af forbruget af glyphosat, som Thor Gunnar Kofoed og forskellige lokalformand opfordrer til, i værste fald få katastrofale følger for såvel miljøet som den store klimaudfordring, vi står over for.

Case IH præsenterer nyt forhandlersetup på Sjælland

Danmarks mest sælgende mærke i 2019 for landbrugstraktorer over 50 hk, Case IH, er klar til at løfte sløret for fremtidens forhandlersetup på Sjælland.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

Gødskning tidligere end normalt

Med en forventet lav kvælstofpulje i jorden, og afgrøder der allerede er klar til at starte væksten, vurderes første tildeling af gødning at være lidt tidligere end normalt.

Fleksible bladgødninger

Flex Fertilizer-systemet tildeler næringsstofferne effektivt til afgrøden og efter aktuelt behov. Samtidig er det en både klima- og miljøvenlig gødningsform.

Gratis webinar om gødskningsstrategi

Seges inviterer til webinar om strategier for gødskning for den kommende sæson.

35 millioner fra Danish Agro

Andelsgrovvareselskabet havde sidste år rekordomsætning og et overskud før skat på 402 millioner kroner.

Det totale kvælstof-balanceregnskab skal skrottes

En bare nogenlunde præcis opgørelse fra danske landområder er uladsiggørlig, og naturen har så mange selvregulerende mekanismer, som ikke kan sættes på en formel, påpeger Jørn Rasmussen.

Tysk sag kostede DLG dyrt

Tørken i sommeren 2018 kostede DLG et trecifret millionbeløb på bundlinjen i regnskabet. I 2019 er det en konkurrencesag fra Tyskland, som koster koncernen 119 millioner kroner.

Landbruget skal inddrages i klimaforhandlinger

Vi ved, hvordan man reducerer CO2-udledningen drastisk, samtidig med at man øger produktionen.

Ung lollik har succes med egen maskinstation

Henrik Schmidt driver Henriks Maskinstation på Lolland, og han er med sine bare 26 år én af de yngste i en hård branche.
Side 1 af 47 (932 artikler)Prev1234567454647Next