bannerPos

Dræneksperter i Sydsjælland

Erik Rasmussen (til venstre) og Michael Pedersen etablerede i efteråret 2018 EM Entreprise med henblik på at forny de mange nedslidte drænsystemer. Foto: Ulrik Larsen

Jesper Hallgren

Journalist
14-05-2019 08:07
To kammerater fra landbrugsskoletiden har etableret entreprenørfirma i Rønnede, og det er med fokus på at dræne landbrugsjord.

Mange af de dræn, der blev lavet i 1950-60’erne, er ved at være slidt op, og samtidig er skybrud blevet en hyppigere hændelse. 

Derfor mener Erik Rasmussen og Michael Pedersen, at der vil blive masser at bestille for EM Entreprise, som de etablerede i efteråret 2018 med henblik på at forny de mange nedslidte drænsystemer.

Makkerparret gik på Lyngby Landbrugsskole sammen for 20 år siden. Senere valgte Michael Pedersen at blive kloakmester og entreprenør, mens Erik Rasmussen driver cirka 600 hektar planteavl – heraf er de 350 hektar hans egne – ved Rønnede i Sydsjælland.

Gennem sit arbejde har Erik Rasmussen kunnet se, hvor meget det betyder, at drænene fungerer. Derfor har han valgt at gå systematisk til værks og få ét areal drænet pr. år, indtil han har været alle sine egne marker igennem. Han lagde ud med 60 hektar i 2018.

- Dem, jeg forpagter jord af, kan jeg ikke tvinge til at dræne jorden, selv om det er tiltrængt. I den situation må jeg se på, om jeg tjener penge på at dyrke den enkelte mark, og om det står mål med tidsforbruget. Ellers er det farvel, fastslår Erik Rasmussen i nyhedsbrevet Nykredit Landbrug.

Dræn gør en forskel

Planteavlerne har – klimatisk set – været gennem to ekstreme år. 2017 var dyngvådt, 2018 knastørt. I begge tilfælde ville god dræning have været en stor hjælp, påpeger Michael Pedersen.

- Selvfølgelig er dræn vigtige i våde år, men også i 2018, hvor vi var ramt af tørke, betød drænene meget, fordi du kunne så to uger tidligere og lave et godt såarbejde på den veldrænede jord, så afgrøderne kom godt i gang og bedre modstod tørken. 

- Og i høsten, tilføjer Michael Pedersen, gælder det også om at have gode dræn, så mejetærskeren kan komme frem. De fleste husker nok, hvordan vi nærmest sejlede rundt i markerne, både i høsten 2010 og 2011.

Udgifter og indtægter

Begge oplever, at andre landmænd i flere år har udskudt at gøre noget ved drænene, enten fordi det kneb med pengene, eller fordi en ny traktor stod højere på listen. 

Nu synes de dog begge at kunne spore en ændret holdning, hvor både højere udbytter og miljøgevinst gør indtryk.

- En veldrænet jord skaber gode betingelser for mikroorganismerne, og afgrøderne kan udvikle et stort rodnet og dermed optage mere næring og vand. Det er både til gavn for miljøet og for planternes vækst. Så dræning er ikke kun udgifter, men også indtægter, siger Erik Rasmussen.

Prisen for at få drænet en mark svinger fra 15.000 til 30.000 kroner pr. hektar alt afhængigt af, hvor meget der skal gøres.

Der venter en merindtjening

EM Entreprise anbefaler som hovedregel at lade de gamle dræn være og så etablere et helt nyt anlæg. Hvis den gamle hovedledning er OK og nem at finde, kan den indgå i det nye system.

- Men alle de andre ledninger lader vi være, siger Michael Pedersen og fortsætter videre: 

- Det tager alt for lang tid, hvis vi først skal finde dem. Afvandingen bliver også langt mere effektiv med et nyt anlæg. Vi pløjer de nye 80 millimeter plastledninger ned i 125 centimeter dybde og lægger et gruslag hele vejen rundt om ledningen for at beskytte den.

Erik Rasmussen har på de marker, der er nydrænede, oplevet en merindtjening på 10-30 procent.

- Jeg kan komme rettidigt i gang med markarbejdet, planterne får dybere rødder, jeg kan dyrke alle de huller og våde pletter, som jeg før måtte køre udenom, og jeg skal bruge mindre tid på vedligehold, fordi jeg har præcise kort. 

- Det er helt tydeligt, at der bliver ledt meget mere vand væk end før, og jorden tørrer hurtigere og mere ensartet op, så den bliver nemmere at arbejde med, fortæller Erik Rasmussen, som praktiserer pløjefri dyrkning.

Stor anskaffelse er leaset

EM Entreprise arbejder med en drænplov, som de to partnere selv har bygget op. Den største anskaffelse er en CAT D7-dozer, som de har valgt at lease gennem Nykredit Leasing.

- Vi har valgt leasing for ikke at binde for meget kapital i opstartsfasen, og da jeg i forvejen var kunde hos Nykredit, var det naturligt at bruge dem både til leasing og som bank for vores nye forretning, forklarer Erik Rasmussen.

Duoen er tilknyttet Nykredits landbrugsteam i Næstved med Peter Saxmose Nielsen som deres rådgiver. Han ser også leasing som et naturligt valg for EM Entreprise.

- Det er en fleksibel måde at finansiere på, og de binder ikke driftskapital i udstyret, forklarer Peter Saxmose Nielsen.

Den grønne omstilling er på vej på græs

En mere intensiv produktion af kløvergræs kan hjælpe den grønne omstilling i landbruget på flere måder, viser resultater af ny forskning på Aarhus Universitet.

Søllested Maskinforretning kører videre uden John Deere

Torben Kepp Jensen, indehaver af Søllested Maskinforretning, oplyser, at virksomheden fortsætter uden John Deere-forhandlingen.

Høstmaskiner godkendt til kørsel

Myndighederne har netop givet dispensation til at køre med de landbrugsmaskiner på gummibælter, der står for høsten af ærter.

Bisonsti er åbnet på Bornholm

Søndag inviede den nye miljøminister Lea Wermelin (S) Bisonstien i Almindingen. Stien er en ud af fem nye vandreruter på Bornholm, der er blevet markeret, så det er nemt at finde rundt.

51.309 besøgte Landsskuet

Lunefuldt dansk sommervejr afholdt ikke publikum fra at besøge Landsskuet i Herning

Solrig 2. dag på Landsskuet

En grå og halvvåd torsdag bød gav godt 15.000 gæster på Landsskuet i Herning. Fredag er startet ud i dansk sommer med sol og lune temperaturer

En effektiv og klimavenlig landbrugsproduktion

Den nyslåede fødevareminister, Mogens Jensen, (S), ser frem til et givtigt samarbejde med landbruget og fødevaresektoren – som han mener både er, og bør være både effektiv og klimavenlig

Giv natur og vildt en håndsrækning

Ved at plante små beplantninger og læhegn skaber man små biotoper, som natur og vildt hurtigt vil sætte pris på.

Den sidste gris er leveret…

Gennem 40 år har Ole Andersen handlet med smågrise, men nu er det slut. LandbrugØst var med på en af de sidste ture, han kørte for SLS Sjælland.

Private overvejer sag mod gasledning

En række lodsejere i Sønderjylland skriver nu ud andre lodsejere for at lodde stemningen for om muligt at køre en sag mod den danske stat omkring det planlagte byggeri af Baltic Pipe-gasledningen.
Side 1 af 33 (650 artikler)Prev1234567313233Next