bannerPos

DLS-formand gjorde status på problemerne

98 DLS-medlemmer og godt 50 gæster var til stede på generalforsamlingen i Sakskøbing. Foto: Henrik Sieben

Henrik Sieben

Journalist
16-03-2019 11:12
På generalforsamlingen i DLS påpegede formanden John Nielsen blandt andet, at bramgæsbestanden er et stort problem på Sydhavsøerne.

Formanden for DLS, John Nielsen, kom ind på såvel lokale som regionale og landsdækkende forhold, da han aflagde beretning for de 98 fremmødte stemmeberettigede og godt 50 gæster på foreningens generalforsamling i Sakskøbing.

Blandt emnerne i beretningen var klappladser, tørkepakke, Berlingskes dækning af kvælstofproblematikken, bramgæs, datotyranni, BNBO, pesticider, spildevand og arbejdsulykker. 

Formanden tog udgangspunkt i februars varmerekord og konkluderede, at man i gamle dage tog varsel af fuglenes træk, vejret ved kyndelmisse, og om månen gik ned i en sæk.

- I dag henter vi vejrudsigten på mobilen, den opdateres hver time eller oftere og hvert år i april kommer de første bud på, hvordan sommerens vejr vil blive. Som regel er de varsler forkerte, lød det fra John Nielsen.

Grønt lys til regulering

- Der er ingen tvivl om at ekstremvejr og klimaforandringer har fået og vil få en enorm indflydelse på landbrugsdriften i Danmark. Nye afgrøder, nye skadedyr, øget tryk på vores vandløb og nye fuglearter, der medfører forskellige problemstillinger.

John Nielsen anførte, at de fleste landmænd på Sydhavsøerne nok ville give ham ret i at bramgæsbestanden har nået et niveau, som ikke længere kan accepteres. 

Opgørelser viser, at der i 1940’erne var omkring 300 par tilbage, så fredningen af bramgåsen har helt sikkert været på sin plads. I dag er bestanden på 1,5 millioner.

- Og hvis vi ikke får bedre reguleringsmuligheder, end vi har i dag, så vil der om fem år være en bestand på omkring tre millioner bramgæs. Sydhavsøerne er det område i Danmark, hvor bramgæsbestanden udgør det største problem.

Bramgæs er fredet, men John Nielsen glædede sig over, at Miljøstyrelsen har givet grønt lys til, at gæssene på bestemte lokaliteter på Sydlolland og Sydfalster bliver reguleret.

Slam dumpes i havet

I beretningen fastslog formanden, at der er meget andet end landbruget, der påvirker vandmiljøet. 

- Havne og sejlrender skal med jævne mellemrum oprenses. Det materiale, der graves væk, er fyldt med tungmetaller samt olie- og klorforbindelser. Og det dumpes ofte bare i havet på de såkaldte klappladser. Udtrykket klapplads kommer af, at man åbner for klapperne i bunden af skibet, hvorefter slammet dumpes.

- I Danmark klappes der årligt cirka 4.500.000 kubikmeter havnemateriale. En stor del ender i Smålandsfarvandet, hvor landbruget af mange miljøfolk beskyldes for at have ødelagt havmiljøet, lød det fra John Nielsen, der senere på aftenen fik genvalg som formand. Næstformand Jesper Tambour blev også genvalgt, ligesom der var genvalg til Jens Bring og Jens Ringsing.

Regelorienteret og usmidigt

Ved den efterfølgende debat fandt Niels Rasmussen, at hvor miljøtilsyn tidligere havde været smidigt og dialogsøgende, var det nu blevet regelorienteret og usmidigt.

- Tiden er kommet, hvor vi skal tilbage til det gode kontrolbesøg, sagde han.

Formanden svarede, at han vil tage dialog med de pågældende kommuner, og han nikkede genkendende til, at det ikke er alle kontrollanter, der opfører sig lige pænt.

John Nielsen – og de øvrige medlemmer i DLS – kunne til gengæld glæde sig over foreningens regnskab, der viste et overskud på 824.000 kroner mod 292.000 kroner i 2017.

Regulering på baggrund af atypiske målinger

Helt igennem ekstreme målinger danner grundlag for indsatskrav til landbruget i oplandet til Stege Nor – og vi frygter, at det samme sker i Karrebæk Fjord, lyder det fra Gefion og DLS.

22 meter lang arm rækker til meget

Kalundborg-entreprenør har investeret i en ny Komatsu med en 22 meter lang arm, og den rækker til mange forskellige opgaver.

Dræneksperter i Sydsjælland

To kammerater fra landbrugsskoletiden har etableret entreprenørfirma i Rønnede, og det er med fokus på at dræne landbrugsjord.

Debat om bæredygtighed i dansk svineproduktion

Mandag den 27. maj holder Danske Svineproducenter et debatmøde om bæredygtighed i svineproduktionen.

Styrelse svarer på tvivlsspørgsmål om nye firmabil-regler

Nye registreringskrav for varebiler har høstet mange spørgsmål. Færdselsstyrelsen svarer her på de mest gængse.

Det betaler sig at opdatere drænanlægget

Et nyt drænanlæg kan afskrives over fem år, så det bør ikke være svært at få økonomi i at få sine marker opdateret med hensyn til dræning, vurderer dræningsspecialist.

Roeavlere så nærmere på ny avanceret markrobot

KWS-arrangement på Lolland samlede cirka 50 roeavlere, der blandt andet blev præsenteret for en ny robot fra Farmdroid.

Mange valfartede til jubilæum i Slagelse

Besøgende fra hele landet var med til at fejre 25-års jubilæum i Slagelse Maskinforretning.

Landskabskonsulent: - Den mentale sundhed ligger lige uden for døren

Landskabskonsulent Søren Paludan giver gode råd til at skabe fantastiske rammer på gården, og smukke omgivelser er som medicin for os, påpeger han.

Nyt udstyr finder nødstedt vildt

Alle 182 frivillige hundeførere i Schweiss-registret kan fortsætte samarbejdet med nye pejl.
Side 1 af 29 (565 artikler)Prev1234567272829Next