bannerPos

DLS-formand: Samarbejde vejen frem

Der var 148 deltagere til DLS’s generalforsamling i Sakskøbing Sportscenter.

Tekst og foto: Henning K. Andersen

Journalist
14-03-2020 09:10
Selv om landbruget oplevede et godt 2019 med gode udbytter og forbedret økonomi er der stadig en del udfordringer i fremtiden for erhvervet, mener DLS-formanden John Nielsen.

GENERALFORSAMLING 148 deltagere havde fundet vej til Sakskøbing Sportscenter, da DLS – Dansk Landbrug Sydhavsøerne – for nylig holdt generalforsamling.

Her kom det frem, at DLS kom ud af 2019 med et resultat på 787.000 kroner. Det skete efter et år, hvor foreningen havde valgt at holde kontingentet i ro på trods af at Landbrug & Fødevarer som helhed havde valgt at forhøje deres kontingent.

Selve foreningen kom derfor ud af året med et underskud, men takket være rådgivningsselskabet VKST, som DLS er medejer af, kom der alligevel sorte tal på bundlinjen. VKST havde som helhed et overskud i 2019 på 2,1 millioner kroner.

DLS’ formand, John Nielsen, bemærkede i sin beretning, at 2019 også økonomisk på mange måder havde været et godt år i dansk landbrug, især hos svineproducenterne, men også hos planteavlerne.

- Året bød på en længe ventet stigning på afregningen på svinekød. Men at stigningen skulle gå fra 8 til 14 kroner, var det nok de færreste, der havde regnet med, lød det fra formanden, der fortsatte:

- Det halter dog lidt med mælkepriserne, selv om Arla har kørt med en stabil pris. Og mens man ser stigende priser på mælk i butikkerne, kan man undre sig over, at det samme ikke helt har gjort sig gældende i afregningspriserne til producenterne.

Udfordringer forude

Men selv om mange landmænd havde et godt 2019, slog formanden også fast, at der var god grund til at være besindige i fremtiden på grund af de udfordringer, landbruget vil møde. Det gælder ikke mindst omkring klimatilpasning.

- Det handler om, at vi finder ud af, hvordan vi kan håndtere klimatilpasninger, så vi stadig kan dyrke vores arealer, så dyrene ikke drukner, når vi oplever disse 100 års hændelser, som vi i øvrigt skal regne med, kommer hvert 20. år, sagde John Nielsen.

Han bemærkede, at der er brug for et godt samarbejde mellem landbruget og kommunerne – også i lokalområdet, hvor der er brug for tiltag, der kan forebygge følgerne af klimaforandringerne.

- Sydhavsøerne ligger lavt, og det er nødvendigt, at vi ser på, om der er behov for at forstærke eksisterende diger eller bygge nye, pointerede John Nielsen, der også pegede på et konkret forslag til at forberede sig på fremtiden med højere vandstande.

- En mulig klimatilpasning kunne være det, der bliver talt om, en højvandssluse ved Sakskøbing, der kan forhindre oversvømmelser. Og det er nødvendigt med yderligere tiltag.

- Den virkelighed, vi ser ind i, er, at vores vandløb simpelthen ikke er store nok til at klare de vandmængder, vi får, og vil få fremover. Flere grønne organisationer siger, at det er landbrugets egen skyld, fordi vi stadig har marker, vi dyrker.

- Men der er mange forklaringer på, hvordan det kan gå galt. På stormødet om oversvømmelser (på Pejsegården i Brædstrup i Jylland i slutningen af februar, red.) var flere enige om, at det er vedligeholdelsen, det er galt med, sagde John Nielsen.

Kritik af medier

Formanden gik også i rette med flere mediers dækning af resultaterne af de screeninger, der blev foretaget af drikkevandsboringer af Miljøstyrelsen tidligere i 2020. Selv om der kun blev fundet få pesticidrester i drikkevandsprøverne, blev der fokuseret på de få tilfælde, der var, pointerede John Nielsen.

- Grundvandet blev screenet for 415 pesticider og rester af pesticider i 263 vandboringer i hele landet, både for gamle udfasede midler, og nye godkendte midler. Der er lavet over 100.000 analyseresultater, og de 415 stoffer, der blev fundet, blev der kun fundet for høje værdier i 11 af dem, og tre af dem var fra midler, der aldrig har været i brug i Danmark.

- Konklusionen var, at i 80 procent af de 263 boringer blev der overhovedet ikke fundet forbudte stoffer. Og i hovedparten af de andre boringer blev grænseværdierne ikke overskredet. Allervigtigst er det, at der ikke er problemer med de midler, vi bruger i dag. Alligevel fokuserer man på de 11 prøver med for høje værdier, pointerede John Nielsen.

Han modtog senere på aftenen genvalg som formand for foreningen uden modkandidater. Der var ligeledes genvalg til Christian Henriksen, Morten Hansen og Jesper Øbo til DLS’s bestyrelse, der dog også fik nyt blod i form af Sara Jul Sørensen.

0

Maskinsælger fra Søllested med historisk jubilæum

Det er 50 år siden, at Christian Krogh fik sommerferiejob som fejedreng i Søllested Maskinforretning, hvor han stadig har sin daglige gang – siden 1975 i rollen som sælger.

- Med Roskilde Dyrskue havde vi haft alt for travlt

Selv uden Roskilde Dyrskue mangler man ikke just noget at lave i Kærsgaard VVS ved Fuglebjerg i det sydvestlige Sjælland.

DF-politiker kiggede på ålegræs

Landbrug & Fødevarer inviterede Dansk Folkepartis miljøordfører René Christensen med en tur ud i Karrebæk Fjord, hvor der er masser af ålegræs.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Juletræsproducenter med julelys i øjnene

Corona-krisen bevirker, at tre millioner tyskere ikke rejser væk i julen. Det giver de danske producenter julelys i øjnene, selv om de store tyske julemarkeder næppe afvikles i år.

Direktøren for det hele bygger og udvider kostaldene

Der er godt gang i byggeriet af nye kostalde flere steder i Østdanmark, og det er noget, man mærker til hos N.J. Totalbyg A/S.

Ny ferielov kræver en gennemgang af kontrakter

Den nye ferielov kan betyde, at ansættelseskontrakterne indeholder oplysninger, der ikke længere er korrekte, og det kan blive en dyr affære for arbejdsgiverne.

Fleksible kalvehytter og læskure

Hos Arnes Smedie har man udviklet og producerer nu egne kalvehytter, udebokse og læskure, hvor kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed er i højsædet.
Side 1 af 69 (1368 artikler)Prev1234567676869Next