bannerPos

Formand Torben Hansen: - Landbrugspakken blev undermineret

Torben Hansen blev uden modkandidat genvalgt til formand for Gefion. Fotos: Henrik Sieben

Henrik Sieben

15-03-2019 12:00
195 ud af Gefions 1.585 aktive medlemmer tog del i generalforsamlingen, hvor formanden fastslog, at landbrugspakken er med til at give optimisme i landbruget.

Formalia var i orden fra begyndelsen, da generalforsamlingen blev skudt i gang onsdag aften i Gefion i Sorø. Formanden Torben Hansen præsenterede indledningsvis de fremmødte for bestyrelsens bud på 14 stemmetællere og dirigent Poul Henrik Prahl.

Ingen sagde formanden imod, stemmetællere og dirigent blev valgt, og få sekunder senere kunne han gå i gang med beretningsaflæggelse foran knapt 300 fremmødte medlemmer, deraf 195 stemmeberettigede, medarbejdere, lands-, regions- og kommunalpolitikere, og gæster.

- Jeg begynder næsten altid min beretning med at sige, at året har været atypisk, og det kan jeg virkelig lægge tryk på denne gang, lød det fra Torben Hansen.

Han berettede videre om et ekstremt vådt efterår 2017, hvorfor der blev sået over 300.000 hektar mindre med vintersæd, og som så gik over til at vi i stedet fik vårafgrøder.

- Vi fik dermed nogle rigtig svage afgrøder, som ikke var ret robuste til at modstå den tørke, vi oplevede i 2018.

Landbrugspakken blev undermineret

Torben Hansen kom også ind på den såkaldte Novana-miljørapport og ikke mindst Berlingskes historie om, at landbruget ikke havde leveret i kvælstofdebatten.

Formanden fandt, at artiklerne ikke havde rod i virkeligheden og mente, at landbruget har leveret mere end politikerne efterspurgte i landbrugspakken.

- Efter Berlingskes artikler med mange politikerkommentarer forsøgte landbruget at komme til orde med læserbreve og tilbud om at stille op til interview, men det ønskede man ikke fra Berlingskes side. Derfor ville vi indrykke annoncer med kommentarer, og selvom vi fik tilsagn om annonce på side 3 i Berlingske, så kunne vi konstatere, at annoncen med forsinkelse blev placeret på side 21.

- Det er ikke tilfredsstillende, lød det fra Torben Hansen, der fandt, at landbrugspakken var blevet undermineret i offentligheden gennem artiklerne i Berlingske og politikernes reaktion derpå.

Samtidig understregede han vigtigheden af landbrugspakken:

- For den er med til at give optimisme, men ja, vi skal også ud og levere på de kollektive virkemidler.

Flere 1000-års hændelser på ti år

Inden formanden så på gennemsnitsindtægterne i de forskellige produktionsgrene slog han fast, at man har været ude for flere 1000-års hændelser indenfor de sidste ti år, som alle har påvirket landbrugets indtjening.

I flæng nævnte han finanskrise og Ruslands importforbud, begge med generelle prisfald til følge, ophør af mælkekvoter, og senest tørken 2018.

- Så jo, vi er udfordret og bliver det ikke mindre med brexit, der måske kommer til at medføre en nedgang i eksporten.

- Vi skal og vi vil være Danmarks bedste landboforening, sluttede Torben Hansen sin beretning.

Debatten kom blandt andet til at handle om BNBO, afstandskrav og erstatninger, grundvandsbeskyttelse, Grønne råd, kloakudledninger, men også om valget til viceformand i Landbrug & Fødevarer, hvor man på østlige øer ikke kunne blive enige om en enkelt kandidat.

To gange regnskab – Gefion og VKST

Regnskabet for Gefion viste et overskud på 1.36 millioner kroner mod 665.000 kroner i 2017, mens regnskabet for rådgivningsselskabet VKST, som drives i fællesskab med DLS, viste et overskud på 3,7 millioner kroner mod 0,1 millioner kroner i VKST’s første leveår, 2017.

Alle medlemmer af de to foreninger får tilbagebetalt 2,5 procent af deres samlede køb i VKST i 2018, mens den resterende del, 1,7 millioner kroner, overføres til de to ejerforeninger, DLS og Gefion, i forholdet 28,6 og 71,4 procent.

Egenkapitalen i Gefion er på knapt 55 millioner kroner og foreningen har 1.585 aktive medlemmer.

Genvalg til formanden

Torben Hansen blev uden modkandidat genvalgt, ligesom der var genvalg til Christian Lerche, Johnni Nielsen, Per Thomasen og Poul Henrik Prahl. Nyvalgt til bestyrelsen blev 27-årige Frank Keinicke Nielsen og Kurt Pedersen. Henrik Karlshøj Madsen opnåede efter flere år i bestyrelsen ikke genvalg, mens Povl Fritzner – der ikke ønskede at fortsætte – takkede af efter at have været med i det lokale bestyrelsesarbejde siden 1987.

Povl Fritzner fortsætter i primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, som formand for Østlige Øers Landboforeninger og Roskilde Dyrskue.

DLS-formand gjorde status på problemerne

På generalforsamlingen i DLS påpegede formanden John Nielsen blandt andet, at bramgæsbestanden er et stort problem på Sydhavsøerne.

Følelserne kom i kog på Baltic Pipe-møder

Bølgerne gik til tider højt på borgermøderne om Baltic Pipe-projektet, hvor oplægsholdere flere gange blev afbrudt, når de svarede på spørgsmål.

Vildtaften på Kragerup Gods

Har man hang til jagt og jagtfortællinger vækkede vildtaften på Kragerup Gods naturligvis interesse. 

Kom krondyrene i forkøbet

Hegn vildtet ude med el-hegn, inden de spiser markudbyttet.

Markvanding med bedre driftsøkonomi

Ødelagte afgrøder og unødige reparationsudgifter til rørbrud midt i højsommeren er et scenarie, de fleste landmænd gerne vil undgå. Men rørbrud og andre gener i forbindelse med markvanding kan undgås ved at skifte til en frekvensreguleret pumpe, der giver langt bedre driftsøkonomi og minimal risiko for rørbrud.

HMC-Maskiner A/S bliver en del af Karl Mertz A/S

Den 1. april 2019 overtager Karl Mertz A/S virksomheden HMC-Maskiner A/S med afdelinger i Sorø og Holbæk.

Små positive tegn for roedyrkerne

Sukkerroedyrkerne kan se tilbage på et hårdt år, men der er lys forude, forsikrede roedyrkernes formand, Jørn Dalby, på generalforsamlingen.

40 år med hingstekåring i Herning

Dansk Varmblods Hingstekåring og messen Hest & Rytter holdes i Herning for 40. gang med et væld af oplevelser for hesteinteresserede.

Skovrejsning med tilskud

Landskabskonsulent Søren Paludan giver gode råd, hvis man ønsker at opnå tilskud til skovrejsning i indeværende år

Fra bryllupskørsel til skovarbejde

René Larsen arbejder med såvel heste som maskiner, når skov og grønne arealer i kommuner og hos private skal passes og plejes.
Side 1 af 26 (501 artikler)Prev1234567242526Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer