bannerPos

Fra en yderlighed til en anden

Fra massive oversvømmelser i 2017 til tørke i sommeren 2018. Vandmængderne har de seneste par år været fra den ene yderlighed til den anden.

Jesper Hallgren

Journalist
14-02-2019 08:26
Nedbørsmængderne i Danmark har de seneste par år været i hver sin ende af skalaen.

Onsdag den 27. februar holder Øvre Suså Vandløbslaug generalforsamling, og op til mødet i Herlufmagle Hallen kan foreningens formand, Knud Erich Thonke, konstatere, at nedbørsmængderne i Danmark de seneste par år har været fra den ene yderlighed til den anden.     

- Vi havde i 2017 problemer med store vandmasser efter et af de mest våde år nogensinde, men sådan var det bestemt ikke i 2018, som var helt anderledes tør.

- Sommeren i 2018 var faktisk så tør, at nogle vandløb simpelthen udtørrede helt, og mange steder led planterne på markerne og i haverne en tørkedød tillige med at faunaen, fisk og insekter også gik til i de udtørrede vandløb, fortæller Knud Erich Thonke.
 

Samme konklusion

Formanden tilføjer samtidig, at der ved årsskiftet fortsat manglede 250 millimeter vand i at jorden var 100 procent vandmættet.

- Uanset om vi slås med for høj vandstand det ene år og for lav vandstand det andet år, ender det med samme konklusion, påpeger Knud Erich Thonke og fortsætter:

- Skal vi i fremtiden leve op til en »god økologisk tilstand« i en række vandløb og samtidig sikre en vandafledning, der blandt andet giver en mere stabil planteproduktion og sikre en overlevelse af faunaen i vandløbene, må fremtidens drift og vedligeholdelse af vores vandløb bygge på en aktiv styring af vandløbenes vandafledning.
 

Forældede regulativer

Knud Erich Thonke venter – som mange andre – også på en ny vandløbslov, men på den front sker der først noget efter et valg.

- Den nye vandløbslov er ellers en mangelvare og et tiltrængt redskab, som kommunerne venter på, så de kan komme i gang med at opdatere de forskellige regulativer, vi har for vores vandløb.

- Regulativerne er forældede i den forstand, at de ikke lever op til nutidens krav om at kunne bortlede vand i ekstreme nedbørssituationer, hvor vi skal undgå tabsgivende oversvømmelser, pointerer Knud Erich Thonke.

 

22 meter lang arm rækker til meget

Kalundborg-entreprenør har investeret i en ny Komatsu med en 22 meter lang arm, og den rækker til mange forskellige opgaver.

Dræneksperter i Sydsjælland

To kammerater fra landbrugsskoletiden har etableret entreprenørfirma i Rønnede, og det er med fokus på at dræne landbrugsjord.

Debat om bæredygtighed i dansk svineproduktion

Mandag den 27. maj holder Danske Svineproducenter et debatmøde om bæredygtighed i svineproduktionen.

Styrelse svarer på tvivlsspørgsmål om nye firmabil-regler

Nye registreringskrav for varebiler har høstet mange spørgsmål. Færdselsstyrelsen svarer her på de mest gængse.

Det betaler sig at opdatere drænanlægget

Et nyt drænanlæg kan afskrives over fem år, så det bør ikke være svært at få økonomi i at få sine marker opdateret med hensyn til dræning, vurderer dræningsspecialist.

Roeavlere så nærmere på ny avanceret markrobot

KWS-arrangement på Lolland samlede cirka 50 roeavlere, der blandt andet blev præsenteret for en ny robot fra Farmdroid.

Mange valfartede til jubilæum i Slagelse

Besøgende fra hele landet var med til at fejre 25-års jubilæum i Slagelse Maskinforretning.

Landskabskonsulent: - Den mentale sundhed ligger lige uden for døren

Landskabskonsulent Søren Paludan giver gode råd til at skabe fantastiske rammer på gården, og smukke omgivelser er som medicin for os, påpeger han.

Nyt udstyr finder nødstedt vildt

Alle 182 frivillige hundeførere i Schweiss-registret kan fortsætte samarbejdet med nye pejl.

Grimme på vej mod 2020

Som led i udviklingen af produktprogrammet til roeavlere udvider Grimme programmet af roeoptagere med to nye modeller.
Side 1 af 29 (564 artikler)Prev1234567272829Next