bannerPos

Fra en yderlighed til en anden

Fra massive oversvømmelser i 2017 til tørke i sommeren 2018. Vandmængderne har de seneste par år været fra den ene yderlighed til den anden.

Tekst og foto: Jesper Hallgren

Journalist
14-02-2019 08:26
Nedbørsmængderne i Danmark har de seneste par år været i hver sin ende af skalaen.

Onsdag den 27. februar holder Øvre Suså Vandløbslaug generalforsamling, og op til mødet i Herlufmagle Hallen kan foreningens formand, Knud Erich Thonke, konstatere, at nedbørsmængderne i Danmark de seneste par år har været fra den ene yderlighed til den anden.     

- Vi havde i 2017 problemer med store vandmasser efter et af de mest våde år nogensinde, men sådan var det bestemt ikke i 2018, som var helt anderledes tør.

- Sommeren i 2018 var faktisk så tør, at nogle vandløb simpelthen udtørrede helt, og mange steder led planterne på markerne og i haverne en tørkedød tillige med at faunaen, fisk og insekter også gik til i de udtørrede vandløb, fortæller Knud Erich Thonke.
 

Samme konklusion

Formanden tilføjer samtidig, at der ved årsskiftet fortsat manglede 250 millimeter vand i at jorden var 100 procent vandmættet.

- Uanset om vi slås med for høj vandstand det ene år og for lav vandstand det andet år, ender det med samme konklusion, påpeger Knud Erich Thonke og fortsætter:

- Skal vi i fremtiden leve op til en »god økologisk tilstand« i en række vandløb og samtidig sikre en vandafledning, der blandt andet giver en mere stabil planteproduktion og sikre en overlevelse af faunaen i vandløbene, må fremtidens drift og vedligeholdelse af vores vandløb bygge på en aktiv styring af vandløbenes vandafledning.
 

Forældede regulativer

Knud Erich Thonke venter – som mange andre – også på en ny vandløbslov, men på den front sker der først noget efter et valg.

- Den nye vandløbslov er ellers en mangelvare og et tiltrængt redskab, som kommunerne venter på, så de kan komme i gang med at opdatere de forskellige regulativer, vi har for vores vandløb.

- Regulativerne er forældede i den forstand, at de ikke lever op til nutidens krav om at kunne bortlede vand i ekstreme nedbørssituationer, hvor vi skal undgå tabsgivende oversvømmelser, pointerer Knud Erich Thonke.

 

0

Syngenta og FaunaPhotonics hylder biodiversiteten

Biodiversitet er vigtig for vores natur, og landbruget har en helt særlig rolle i at hjælpe og passe på biodiversiteten.

Roedyrkernes nye formand er klar til opgaverne

Troels Frandsen er ny mand i spidsen for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked.

Godt tilbud på ny roesort

Via Nordic Sugars hjemmeside kan roedyrkere frem til den 1. august vælge frø fra SesvanderHave til en reduceret pris.

Ny roeaftale med klare forbedringer

Både hos Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar er der bred enighed om, at den nye sukkerroeaftale indeholder flere klare forbedringer.

Landdistrikter glæder sig over EU-aftale

Den nye aftale om EU's genopretningsfond tilfører flere milliarder euro til udvikling af landdistrikter, hvilket åbner for nye muligheder i Danmark, vurderer Landdistrikternes Fællesråd. Formand Steffen Damsgaard håber konkret, at regeringen vil booste udviklingen på landet ved at prioritere flere midler til de lokale aktionsgrupper samt fortsat styrke fødevareklyngen.

Hallegård på Bornholm er nu klima-miljø-pilotprojekt og eksperimentarium

Hallegård på Bornholm, katalysator for det bornholmske madeventyr og kendt af titusinder af ferie-gæster som kulinarisk kraftcenter, etablerer nu et såkaldt pilotprojekt i form af et klima- og miljø-eksperimentarium.
Side 1 af 64 (1275 artikler)Prev1234567626364Next