bannerPos

Fra en yderlighed til en anden

Fra massive oversvømmelser i 2017 til tørke i sommeren 2018. Vandmængderne har de seneste par år været fra den ene yderlighed til den anden.

Tekst og foto: Jesper Hallgren

Journalist
14-02-2019 08:26
Nedbørsmængderne i Danmark har de seneste par år været i hver sin ende af skalaen.

Onsdag den 27. februar holder Øvre Suså Vandløbslaug generalforsamling, og op til mødet i Herlufmagle Hallen kan foreningens formand, Knud Erich Thonke, konstatere, at nedbørsmængderne i Danmark de seneste par år har været fra den ene yderlighed til den anden.     

- Vi havde i 2017 problemer med store vandmasser efter et af de mest våde år nogensinde, men sådan var det bestemt ikke i 2018, som var helt anderledes tør.

- Sommeren i 2018 var faktisk så tør, at nogle vandløb simpelthen udtørrede helt, og mange steder led planterne på markerne og i haverne en tørkedød tillige med at faunaen, fisk og insekter også gik til i de udtørrede vandløb, fortæller Knud Erich Thonke.
 

Samme konklusion

Formanden tilføjer samtidig, at der ved årsskiftet fortsat manglede 250 millimeter vand i at jorden var 100 procent vandmættet.

- Uanset om vi slås med for høj vandstand det ene år og for lav vandstand det andet år, ender det med samme konklusion, påpeger Knud Erich Thonke og fortsætter:

- Skal vi i fremtiden leve op til en »god økologisk tilstand« i en række vandløb og samtidig sikre en vandafledning, der blandt andet giver en mere stabil planteproduktion og sikre en overlevelse af faunaen i vandløbene, må fremtidens drift og vedligeholdelse af vores vandløb bygge på en aktiv styring af vandløbenes vandafledning.
 

Forældede regulativer

Knud Erich Thonke venter – som mange andre – også på en ny vandløbslov, men på den front sker der først noget efter et valg.

- Den nye vandløbslov er ellers en mangelvare og et tiltrængt redskab, som kommunerne venter på, så de kan komme i gang med at opdatere de forskellige regulativer, vi har for vores vandløb.

- Regulativerne er forældede i den forstand, at de ikke lever op til nutidens krav om at kunne bortlede vand i ekstreme nedbørssituationer, hvor vi skal undgå tabsgivende oversvømmelser, pointerer Knud Erich Thonke.

 

Pisk eller gulerod til økologerne

Økologisk VKST inviterer den 22. januar til årsmøde, der blandt andet kommer til at handle om klimaregulering.

Stor faglighed på DLG-møder

En række spændende indlæg var på programmet, da DLG Øst holdt kvæg- og majsmøder på Sjælland, Lolland og Bornholm.

Flere støttekroner til økologi i 2020 og 2021

I kvælstofaftalen er der sat flere danske tilskudsmidler af til økologi, mens politikere venter på den næste programperiode for EU’s fælles landbrugspolitik.

EU’s fælles dyrevelfærd er gået i stå

EU har i en periode gjort meget for at styrke dyrevelfærden i Europa. Men indsatsen for at lave fælles regler på tværs af medlemslandene er gået i stå, siger professor i bioetik, Peter Sandøe.

Landmænd i protest

Omkring 300 landmænd protesterende i traktorer, da miljøminister Lea Wermelin lagde vejen forbi Gråsten Landbrugsskole.

Vækstforum for beslutningstagere

I går afviklede DLG atter den særlige konference, hvor landmænd i det østlige Danmark mødes i Ringsted til en dags netværks-snak og faglige indlæg.

FRDK: Flere efterafgrøder får utilsigtede konsekvenser

Efterafgrøder er gode, men plus 15 procent i 2020 ødelægger mere end det gavner. Det påpeger Erik Sandal, fagudvalgsformand i FRDK.

Vådt efterår giver milliontab

750 millioner kroner står landbruget til at tabe, fordi de nyligt såede afgrøder er ved at rådne op på markerne i det ekstremt våde efterår.

Spare-øvelse i Køge: Vedligeholdelse af udvalgte vandløb stopper

Køge Kommune vil privatisere dele af kommunens vandløb, og det vil få økonomiske konsekvenser for de berørte lodsejere.
Side 1 af 44 (875 artikler)Prev1234567424344Next