bannerPos

Fleksible bladgødninger

- Vores gødningsanlæg kan producere gødninger helt ned til 1.500 kilo produktioner, alt efter aktuelle kundebehov, forklarer Jan Fischer Jensen, landbrugsfaglig konsulent hos Flex Fertilizer System.

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
15-02-2020 09:46
Flex Fertilizer-systemet tildeler næringsstofferne effektivt til afgrøden og efter aktuelt behov. Samtidig er det en både klima- og miljøvenlig gødningsform.

BLADGØDSKNING Mens traditionel handelsgødning spredes i marken og dermed optages gennem planternes rodnet, har odenseanske Flex Fertilizer System (FFS) gennem en årrække udviklet flydende gødninger til alle landbrugsafgrøder, som udbringes med traditionelle marksprøjter og optages gennem planternes blade.

Virksomheden er nu klar med en fuld produktpalette, som dækker alle essentielle næringsstoffer for planter.

Landbrugsfaglig konsulent hos FSS, Jan Fischer Jensen, nævner blandt andet N22- eller N18-gødninger, hvor 50-75 kilo gødning svarende til 8-15 kilo kvælstof pr. hektar kan udbringes med tilsætning af 75-100 liter vand, eller dermed kun 150 liter væske pr. hektar.

Flere sideskud til hveden

- Her i det meget tidlige forår kan vi tilbyde en NP 6-6 bladgødning, som eventuelt kan kombineres med en mangansprøjtning med 10 liter pr. hektar. Det er en absolut billig måde at øge antallet af sideskud i hveden.

- Faktisk ser vi her i den milde vinter, at planterne allerede nu er i vækst, men uden fosfordannelsen om vinteren mangler hvede dermed fosfor til at danne sideskud. Det kan vores bladgødning afhjælpe, påpeger Jan Fischer Jensen og nævner samtidig, at  også majsplanter kan have god gavn af bladgødning senere på foråret.

- I det hele taget mærker vi stor interesse for bladgødskning. Metoden giver stor effekt, og med vores system har vi mulighed for at levere fleksible gødninger, alt efter behovet. Desuden kan planteavleren om nødvendigt bladgødske måske hver uge med lille dosis alt efter behov, væksten eller jordtypen, hvorimod granulatgødninger ikke virker optimalt, hverken hvis det er for tørt eller for vådt i marken.

Klimavenligt

Hos Flex Fertilizer System påpeger man samtidig, at bladgødskningen imødegår tre væsentlige problematikker i planteavlen, nemlig kvælstoftab, lattergasdannelse og fosforminimering.

- Vores system gør jo, at kvælstofgødningen ikke kommer ned i jorden, hvor den netop omdannes til ammoniak, frit kvælstof eller lattergas – og derigennem belaster miljøet og klimaet. Samtidig ser bladgødskning også ud til at minimere risikoen for svampeangreb, påpeges det fra Odense-firmaet.

FFS-bladgødningerne fremstilles i blandeanlæg, som fremstilles af søstervirksomheden Egatec, og i Danmark er det BJ-Agro, der står for produktion af gødningen.

- Anlæggene opstilles i flere og flere lande. Næste anlæg planlægges nu til Tyskland, hvor der nu også er indført strikse miljøregler. Blandeanlæggene er meget fleksible, og kan producere gødninger helt ned til 1.500 kilo produktioner, alt efter aktuelle kundebehov, forklarer Jan Fischer Jensen.

0

Stigende interesse for båndsprøjtning med GPS-styret marksprøjte

Man opnår med GPS-udstyr på både traktor og redskab sideforskudt montering, der giver en række fordele.

Hele familien er samlet om maskinstation i Venslev

I Hornsherred driver familien Olsen, med far Erik og sønnen Jeppe i spidsen, Venslev Maskinstation og eget landbrug med planteavl og kødkvæg.

- Vi kører på – også for dyrenes skyld

Hos SHN Hegn i Vipperød kører man stadig på med sine opgaver, selv om Corona-virussen spøger i baggrunden. Lige nu er der nok at se til.

Slagtekalve-formand ønsker færre dyr til slagterierne

Formanden for Danske Slagtekalveproducenter, Lasse Olsen fra Store Heddinge, opfordrer midlertidigt kvægbruget til at sende færre dyr på slagteri.

Fejl i massescreening er godt nyt for grundvandet

Der er alligevel ikke problemer med Amitrol i grundvandet, som miljøminister Lea Wermelin (S) ellers buldrede ud med efter resultater af massescreening.

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

Ansøgning til minivådområde

Frem til den 11. august kan man søge om tilskud til minivådområder 2020.
Side 1 af 52 (1030 artikler)Prev1234567505152Next