bannerPos

Fleksible bladgødninger

- Vores gødningsanlæg kan producere gødninger helt ned til 1.500 kilo produktioner, alt efter aktuelle kundebehov, forklarer Jan Fischer Jensen, landbrugsfaglig konsulent hos Flex Fertilizer System.

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
15-02-2020 09:46
Flex Fertilizer-systemet tildeler næringsstofferne effektivt til afgrøden og efter aktuelt behov. Samtidig er det en både klima- og miljøvenlig gødningsform.

BLADGØDSKNING Mens traditionel handelsgødning spredes i marken og dermed optages gennem planternes rodnet, har odenseanske Flex Fertilizer System (FFS) gennem en årrække udviklet flydende gødninger til alle landbrugsafgrøder, som udbringes med traditionelle marksprøjter og optages gennem planternes blade.

Virksomheden er nu klar med en fuld produktpalette, som dækker alle essentielle næringsstoffer for planter.

Landbrugsfaglig konsulent hos FSS, Jan Fischer Jensen, nævner blandt andet N22- eller N18-gødninger, hvor 50-75 kilo gødning svarende til 8-15 kilo kvælstof pr. hektar kan udbringes med tilsætning af 75-100 liter vand, eller dermed kun 150 liter væske pr. hektar.

Flere sideskud til hveden

- Her i det meget tidlige forår kan vi tilbyde en NP 6-6 bladgødning, som eventuelt kan kombineres med en mangansprøjtning med 10 liter pr. hektar. Det er en absolut billig måde at øge antallet af sideskud i hveden.

- Faktisk ser vi her i den milde vinter, at planterne allerede nu er i vækst, men uden fosfordannelsen om vinteren mangler hvede dermed fosfor til at danne sideskud. Det kan vores bladgødning afhjælpe, påpeger Jan Fischer Jensen og nævner samtidig, at  også majsplanter kan have god gavn af bladgødning senere på foråret.

- I det hele taget mærker vi stor interesse for bladgødskning. Metoden giver stor effekt, og med vores system har vi mulighed for at levere fleksible gødninger, alt efter behovet. Desuden kan planteavleren om nødvendigt bladgødske måske hver uge med lille dosis alt efter behov, væksten eller jordtypen, hvorimod granulatgødninger ikke virker optimalt, hverken hvis det er for tørt eller for vådt i marken.

Klimavenligt

Hos Flex Fertilizer System påpeger man samtidig, at bladgødskningen imødegår tre væsentlige problematikker i planteavlen, nemlig kvælstoftab, lattergasdannelse og fosforminimering.

- Vores system gør jo, at kvælstofgødningen ikke kommer ned i jorden, hvor den netop omdannes til ammoniak, frit kvælstof eller lattergas – og derigennem belaster miljøet og klimaet. Samtidig ser bladgødskning også ud til at minimere risikoen for svampeangreb, påpeges det fra Odense-firmaet.

FFS-bladgødningerne fremstilles i blandeanlæg, som fremstilles af søstervirksomheden Egatec, og i Danmark er det BJ-Agro, der står for produktion af gødningen.

- Anlæggene opstilles i flere og flere lande. Næste anlæg planlægges nu til Tyskland, hvor der nu også er indført strikse miljøregler. Blandeanlæggene er meget fleksible, og kan producere gødninger helt ned til 1.500 kilo produktioner, alt efter aktuelle kundebehov, forklarer Jan Fischer Jensen.

0

Specielt skårlæggerbord monteres på traktoren

Johs. Mertz tilbyder specielt 21 fod skårlæggerbord fra Honey Bee, der monteres direkte på traktoren.

Mange år kort afsluttet

Jørgen Petersen forlod posten som formand for Østdansk Landboformand med den korteste beretning i hans lange regeringstid.

SDK lancerer mobile høstlagre

S.D. Kjærsgaard A/S lancerer nyt tiltag, hvor containere med reservedele udstationeres på Sjælland og i Jylland med det formål at give landmænd hurtig adgang til reservedele og service i en travl høstperiode.

Store indflytningsdag hos DLG

Forleden var det store indflytningsdag hos DLG-koncernen, hvor 250 medarbejdere rykkede ind i det nye hovedsæde i Fredericia.

Forberedelse på ferien

Ledelsesrådgiver Jette Sandager påpeger, at en god ferie begynder med en god forberedelse af ferieperioden på bedriften.

Demokaravane havde sidste stop på Sjælland

Sjællænderne kunne på en mark ved Næstved for nylig opleve Kuhn-græsmaskiner i aktion.

Virusgulsot – en reel trussel i år?

I år er der brugt en del mere tid i nogle roemarker end de seneste år. Force-bejdsningen giver pludselig et behov for jævnligt at tjekke for skadedyr.

Godt helbred er vejen frem

Leif Petersen fra Tornved Maskinstation er 72 år, men han er stadig i fuld vigør og har ingen planer om at stoppe.

Den danske sommer bliver mere ekstrem

DMI’s Klimaatlas er udvidet med ny viden om tørke og nedbør, og her byder især sommeren på markante ændringer i vejret.
Side 1 af 63 (1241 artikler)Prev1234567616263Next