bannerPos

Gødskning tidligere end normalt

- Forudsætningen for at gå i gang med at sprede gødning er, at plantevæksten og dermed optaget af næringsstoffer er i gang, forklarer Jesper Juul Ulnitz, chefagronom hos Yara.
15-02-2020 09:53

Med en forventet lav kvælstofpulje i jorden, og afgrøder der allerede er klar til at starte væksten, vurderes første tildeling af gødning at være lidt tidligere end normalt.

GØDNING Udviklingen og væksten i vintersæd og vinterraps er i år varierende. Men alle afgrøder har mere eller mindre groet lidt i den meget milde vinter.

Nogle marker fremstår derfor kraftige, mens andre fortsat er lidt svage. Kommer der ikke en reel periode med vinterligt vejr, må vækststarten formodes at være tidligere i år og forventes, så snart den fugtige jord tørrer op.

Det er vigtigt at tage hensyn til udvikling, når markerne skal gødes første gang. Stimulering af yderligere buskning i meget kraftige afgrøder kan give større risiko for lejesæd. Omvendt må afgrøden heller ikke sulte i en sådan grad, at den aborterer sideskud, når væksten for alvor kommer i gang.

Plantevæksten skal være i gang

- Forudsætningen for at gå i gang med at sprede gødning er, at plantevæksten og dermed optaget af næringsstoffer er i gang. Væksten starter først, når jorden dræner af og i en kold vinter, når jorden er fri for frost, forklarer Jesper Juul Ulnitz, chefagronom hos Yara og tilføjer, at tilførsel på en vandmættet jord endvidere vil betyde en risiko for tab af kvælstof som følge af udvaskning.

I dette forår, hvor kvælstofindholdet i jorden forventes at være lavt, og hvor afgrøderne allerede på nuværende tidspunkt er klar til at starte væksten, vurderer han, at den første tildeling vil skulle ske lidt tidligere end normalt.

- I forsøgene har vi ikke set merudbytter for at starte gødningstildelingen meget tidligt, det vil sige i februar, hverken i vintersæd eller raps. Ideelt set startes rapsen op i starten af marts efterfulgt af vinterbyggen og til sidst hveden fra midten af marts.

- Føret i marken og vejrudsigten har dog mere at sige end datoen i de fleste tilfælde, understreger Jesper Juul Ulnitz.

l-l

0

Stigende interesse for båndsprøjtning med GPS-styret marksprøjte

Man opnår med GPS-udstyr på både traktor og redskab sideforskudt montering, der giver en række fordele.

Hele familien er samlet om maskinstation i Venslev

I Hornsherred driver familien Olsen, med far Erik og sønnen Jeppe i spidsen, Venslev Maskinstation og eget landbrug med planteavl og kødkvæg.

- Vi kører på – også for dyrenes skyld

Hos SHN Hegn i Vipperød kører man stadig på med sine opgaver, selv om Corona-virussen spøger i baggrunden. Lige nu er der nok at se til.

Slagtekalve-formand ønsker færre dyr til slagterierne

Formanden for Danske Slagtekalveproducenter, Lasse Olsen fra Store Heddinge, opfordrer midlertidigt kvægbruget til at sende færre dyr på slagteri.

Fejl i massescreening er godt nyt for grundvandet

Der er alligevel ikke problemer med Amitrol i grundvandet, som miljøminister Lea Wermelin (S) ellers buldrede ud med efter resultater af massescreening.

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

Ansøgning til minivådområde

Frem til den 11. august kan man søge om tilskud til minivådområder 2020.
Side 1 af 52 (1030 artikler)Prev1234567505152Next