bannerPos

Gødskning tidligere end normalt

- Forudsætningen for at gå i gang med at sprede gødning er, at plantevæksten og dermed optaget af næringsstoffer er i gang, forklarer Jesper Juul Ulnitz, chefagronom hos Yara.
15-02-2020 09:53

Med en forventet lav kvælstofpulje i jorden, og afgrøder der allerede er klar til at starte væksten, vurderes første tildeling af gødning at være lidt tidligere end normalt.

GØDNING Udviklingen og væksten i vintersæd og vinterraps er i år varierende. Men alle afgrøder har mere eller mindre groet lidt i den meget milde vinter.

Nogle marker fremstår derfor kraftige, mens andre fortsat er lidt svage. Kommer der ikke en reel periode med vinterligt vejr, må vækststarten formodes at være tidligere i år og forventes, så snart den fugtige jord tørrer op.

Det er vigtigt at tage hensyn til udvikling, når markerne skal gødes første gang. Stimulering af yderligere buskning i meget kraftige afgrøder kan give større risiko for lejesæd. Omvendt må afgrøden heller ikke sulte i en sådan grad, at den aborterer sideskud, når væksten for alvor kommer i gang.

Plantevæksten skal være i gang

- Forudsætningen for at gå i gang med at sprede gødning er, at plantevæksten og dermed optaget af næringsstoffer er i gang. Væksten starter først, når jorden dræner af og i en kold vinter, når jorden er fri for frost, forklarer Jesper Juul Ulnitz, chefagronom hos Yara og tilføjer, at tilførsel på en vandmættet jord endvidere vil betyde en risiko for tab af kvælstof som følge af udvaskning.

I dette forår, hvor kvælstofindholdet i jorden forventes at være lavt, og hvor afgrøderne allerede på nuværende tidspunkt er klar til at starte væksten, vurderer han, at den første tildeling vil skulle ske lidt tidligere end normalt.

- I forsøgene har vi ikke set merudbytter for at starte gødningstildelingen meget tidligt, det vil sige i februar, hverken i vintersæd eller raps. Ideelt set startes rapsen op i starten af marts efterfulgt af vinterbyggen og til sidst hveden fra midten af marts.

- Føret i marken og vejrudsigten har dog mere at sige end datoen i de fleste tilfælde, understreger Jesper Juul Ulnitz.

l-l

0

Specielt skårlæggerbord monteres på traktoren

Johs. Mertz tilbyder specielt 21 fod skårlæggerbord fra Honey Bee, der monteres direkte på traktoren.

Mange år kort afsluttet

Jørgen Petersen forlod posten som formand for Østdansk Landboformand med den korteste beretning i hans lange regeringstid.

SDK lancerer mobile høstlagre

S.D. Kjærsgaard A/S lancerer nyt tiltag, hvor containere med reservedele udstationeres på Sjælland og i Jylland med det formål at give landmænd hurtig adgang til reservedele og service i en travl høstperiode.

Store indflytningsdag hos DLG

Forleden var det store indflytningsdag hos DLG-koncernen, hvor 250 medarbejdere rykkede ind i det nye hovedsæde i Fredericia.

Forberedelse på ferien

Ledelsesrådgiver Jette Sandager påpeger, at en god ferie begynder med en god forberedelse af ferieperioden på bedriften.

Demokaravane havde sidste stop på Sjælland

Sjællænderne kunne på en mark ved Næstved for nylig opleve Kuhn-græsmaskiner i aktion.

Virusgulsot – en reel trussel i år?

I år er der brugt en del mere tid i nogle roemarker end de seneste år. Force-bejdsningen giver pludselig et behov for jævnligt at tjekke for skadedyr.

Godt helbred er vejen frem

Leif Petersen fra Tornved Maskinstation er 72 år, men han er stadig i fuld vigør og har ingen planer om at stoppe.

Den danske sommer bliver mere ekstrem

DMI’s Klimaatlas er udvidet med ny viden om tørke og nedbør, og her byder især sommeren på markante ændringer i vejret.
Side 1 af 63 (1241 artikler)Prev1234567616263Next