bannerPos

Karl Johan Thomasen: - Halm kan være del af klimaløsningen

Nogle af de fremmødte på generalforsamlingen i Østlige Øers Halmleverandørforening. 

Tekst og foto: Henrik Sieben

Journalist
19-05-2019 16:41
75 procent af halmleverandørerne kører på frihjul, og det har konsekvenser, påpeger formanden for Østlige Øers Halmleverandører.

Formanden for Østlige Øers Halmvarmeleverandører, Karl Johan Thomasen, påpegede på årets generalforsamling, der blev afviklet hos Mertz i Ringsted, at halm kan anvendes til meget andet end brændsel og dermed være en del af klimaløsningen.

På årsmødet opfordrede Karl Johan Thomasen samtidig, flere halmproducenter til at melde sig ind i foreningen.

- Vi kan i flok bedre være med til at løfte de mange opgaver og tiltag, som ellers må blive liggende i skuffen, forklarede Karl Johan Thomasen og oplyste blandt andet, at der er sat flere projekter i søen for at finde alternative anvendelsesmuligheder for halm. 

- Projekter som vil have positiv indvirkning på klimaet. Blandt andet undersøges det om man kan man udvinde den voks, der er i halmen og bruge den i kosmetik.

Videre stillede Karl Johan Thomasen et par spørgsmål, der endnu ikke kan besvares. Kan halm erstatte plastik i engangsservice? Og kan man lave byggematerialer af halm?

Mulighed for succes

Den slags projekter og forskning er ikke gratis og derfor var formandens opfordring at melde sig ind i Østlige Øers Halmleverandører eller i hovedorganisationen Danske Halmleverandører, hvis man ikke allerede er medlem.

- Som det er nu, er det kun omkring 25 procent af halvleverandørerne, der er medlemmer af Danske Halmleverandører. Tre fjerdedele kører altså på frihjul.

Som eksempel nævnte Karl Johan Thomasen, at alene på østlige øer er det kun 13,5 procent af halmforbruget, der betales kontingent af.

- Et kontingent hos Danske Halmleverandører koster 2,25 kroner pr. tons leveret og med et halmforbrug på de danske værker på 1,2 millioner tons, er der virkelig mulighed for succes, hvis der kom flere medlemmer.

Kontrakt- og fugtgruppe

På generalforsamlingen fortalte formanden også, at man har nedsat en såkaldt kontrakt- og fugtgruppe:

- Gruppen arbejder blandt andet med oplæg til kontrakter, men også med fugtmåling. Aktuelt køres landet rundt med et roadshow, hvor man fortæller om netop det, og samtidig opfordrer folk til at være medlem.

Danske Halmleverandører skal om kort tid have møde med fabrikanterne af måleudstyr for at høre, hvad kan gøres.

- Jo hårdere ballen er presset, jo højere vandprocent måles, og vi oplever udsving på helt op til to procent. Det viser sig, at dagtemperatur og batteriets standard i måleudstyret har indflydelse på målingen af vandprocenten. Vi ønsker større sikkerhed i målingerne, lød det blandt andet fra Karl Johan Thomasen.  

Den sjællandske halmformand oplyste, at næste gang, der er roadshow øst for Storebælt er hos Karl Mertz i Sakskøbing tirsdag den 28. maj – herefter går turen til det fynske og jyske.

0

Syngenta og FaunaPhotonics hylder biodiversiteten

Biodiversitet er vigtig for vores natur, og landbruget har en helt særlig rolle i at hjælpe og passe på biodiversiteten.

Roedyrkernes nye formand er klar til opgaverne

Troels Frandsen er ny mand i spidsen for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked.

Godt tilbud på ny roesort

Via Nordic Sugars hjemmeside kan roedyrkere frem til den 1. august vælge frø fra SesvanderHave til en reduceret pris.

Ny roeaftale med klare forbedringer

Både hos Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar er der bred enighed om, at den nye sukkerroeaftale indeholder flere klare forbedringer.

Landdistrikter glæder sig over EU-aftale

Den nye aftale om EU's genopretningsfond tilfører flere milliarder euro til udvikling af landdistrikter, hvilket åbner for nye muligheder i Danmark, vurderer Landdistrikternes Fællesråd. Formand Steffen Damsgaard håber konkret, at regeringen vil booste udviklingen på landet ved at prioritere flere midler til de lokale aktionsgrupper samt fortsat styrke fødevareklyngen.

Hallegård på Bornholm er nu klima-miljø-pilotprojekt og eksperimentarium

Hallegård på Bornholm, katalysator for det bornholmske madeventyr og kendt af titusinder af ferie-gæster som kulinarisk kraftcenter, etablerer nu et såkaldt pilotprojekt i form af et klima- og miljø-eksperimentarium.

Miljøstyrelsen godkender Reglone i sidste øjeblik

Efter et intensivt, fagligt tovtrækkeri har Miljøstyrelsen givet kartoffelavlerne lov til at bruge Reglone. Hastigheden hos myndighederne har dog været under al kritik, mener man hos Landbrug & Fødevarer.
Side 1 af 64 (1274 artikler)Prev1234567626364Next