bannerPos

Karl Johan Thomasen: - Halm kan være del af klimaløsningen

Nogle af de fremmødte på generalforsamlingen i Østlige Øers Halmleverandørforening. 

Tekst og foto: Henrik Sieben

Journalist
19-05-2019 16:41
75 procent af halmleverandørerne kører på frihjul, og det har konsekvenser, påpeger formanden for Østlige Øers Halmleverandører.

Formanden for Østlige Øers Halmvarmeleverandører, Karl Johan Thomasen, påpegede på årets generalforsamling, der blev afviklet hos Mertz i Ringsted, at halm kan anvendes til meget andet end brændsel og dermed være en del af klimaløsningen.

På årsmødet opfordrede Karl Johan Thomasen samtidig, flere halmproducenter til at melde sig ind i foreningen.

- Vi kan i flok bedre være med til at løfte de mange opgaver og tiltag, som ellers må blive liggende i skuffen, forklarede Karl Johan Thomasen og oplyste blandt andet, at der er sat flere projekter i søen for at finde alternative anvendelsesmuligheder for halm. 

- Projekter som vil have positiv indvirkning på klimaet. Blandt andet undersøges det om man kan man udvinde den voks, der er i halmen og bruge den i kosmetik.

Videre stillede Karl Johan Thomasen et par spørgsmål, der endnu ikke kan besvares. Kan halm erstatte plastik i engangsservice? Og kan man lave byggematerialer af halm?

Mulighed for succes

Den slags projekter og forskning er ikke gratis og derfor var formandens opfordring at melde sig ind i Østlige Øers Halmleverandører eller i hovedorganisationen Danske Halmleverandører, hvis man ikke allerede er medlem.

- Som det er nu, er det kun omkring 25 procent af halvleverandørerne, der er medlemmer af Danske Halmleverandører. Tre fjerdedele kører altså på frihjul.

Som eksempel nævnte Karl Johan Thomasen, at alene på østlige øer er det kun 13,5 procent af halmforbruget, der betales kontingent af.

- Et kontingent hos Danske Halmleverandører koster 2,25 kroner pr. tons leveret og med et halmforbrug på de danske værker på 1,2 millioner tons, er der virkelig mulighed for succes, hvis der kom flere medlemmer.

Kontrakt- og fugtgruppe

På generalforsamlingen fortalte formanden også, at man har nedsat en såkaldt kontrakt- og fugtgruppe:

- Gruppen arbejder blandt andet med oplæg til kontrakter, men også med fugtmåling. Aktuelt køres landet rundt med et roadshow, hvor man fortæller om netop det, og samtidig opfordrer folk til at være medlem.

Danske Halmleverandører skal om kort tid have møde med fabrikanterne af måleudstyr for at høre, hvad kan gøres.

- Jo hårdere ballen er presset, jo højere vandprocent måles, og vi oplever udsving på helt op til to procent. Det viser sig, at dagtemperatur og batteriets standard i måleudstyret har indflydelse på målingen af vandprocenten. Vi ønsker større sikkerhed i målingerne, lød det blandt andet fra Karl Johan Thomasen.  

Den sjællandske halmformand oplyste, at næste gang, der er roadshow øst for Storebælt er hos Karl Mertz i Sakskøbing tirsdag den 28. maj – herefter går turen til det fynske og jyske.

Øko-træf havde fokus på klimaændringerne

Omkring 100 økologer var med til økologisk inspirationsdag i VKST med indlæg fra blandt andre Per Vesterbæk fra Landbrug & Fødevarer.

Sprøjtenyhed fra Falster

Tusindvis af danske landmænd har været i Tyskland for at hente inspiration på maskinfronten – blandt andet fremtidens sprøjte fra Hardi.

Økologisk Landbrug har udviklet sig både i kraft og på trods af EU

Økologisk landbrug i Danmark har nydt godt at direkte tilskud fra CAP’en (EU’s Fælles Landbrugspolitik)

Tilskudspuljer favoriserer de store på bekostning af de små

Det var meget bedre, hvis alle tilskudsmidler fra EU’s landbrugspolitik faldt som direkte udbetalinger ligesom i gamle dage, siger Christian Bejer Petersen.

EU-støtte sikrer luft i økonomien og overlevelsesevne

Debelgaard ved Brørup ville have gjort alle de samme investeringer, også uden støtte fra Landdistriktsprogrammets tilskudspuljer. Men tilskuddene har sikret bedre vilkår i banken.

Landmand taber spildevandssag i Landsretten

Østre Landsret har omstødt en to år gammel dom fra Byretten i Roskilde, hvor landmand Ole Christiansen ellers havde fået medhold i, at han ikke behøvede at følge påbud om forbedre rensningen af sit spildevand til et vandløb.

- Du skal bare sørge for, at de i Tønder aldrig løber tør for penge

Miljøminister Lea Wermelin (S) fik i går præsenteret et eksempel på jordfordeling i Vipperød på Sjælland. L&F-formand Martin Merrild var også med, og han opfordrer til, at der snart for alvor kommer skub i jordfordelingerne over hele landet.

Den nye indpakning bliver gentaget

Mælkeproducenter på østlige øer inviterer torsdag den 28. november til stormøde i Sorø.

Undgå brand i vintermånederne

Fyringssæsonen er gået i gang, hvilket betyder større risiko for gårdbrande, advarer Topdanmark. 
Side 1 af 41 (807 artikler)Prev1234567394041Next