bannerPos

Karl Johan Thomasen: - Halm kan være del af klimaløsningen

Nogle af de fremmødte på generalforsamlingen i Østlige Øers Halmleverandørforening. 

Henrik Sieben

Journalist, LandbrugØst
19-05-2019 16:41
75 procent af halmleverandørerne kører på frihjul, og det har konsekvenser, påpeger formanden for Østlige Øers Halmleverandører.

Formanden for Østlige Øers Halmvarmeleverandører, Karl Johan Thomasen, påpegede på årets generalforsamling, der blev afviklet hos Mertz i Ringsted, at halm kan anvendes til meget andet end brændsel og dermed være en del af klimaløsningen.

På årsmødet opfordrede Karl Johan Thomasen samtidig, flere halmproducenter til at melde sig ind i foreningen.

- Vi kan i flok bedre være med til at løfte de mange opgaver og tiltag, som ellers må blive liggende i skuffen, forklarede Karl Johan Thomasen og oplyste blandt andet, at der er sat flere projekter i søen for at finde alternative anvendelsesmuligheder for halm. 

- Projekter som vil have positiv indvirkning på klimaet. Blandt andet undersøges det om man kan man udvinde den voks, der er i halmen og bruge den i kosmetik.

Videre stillede Karl Johan Thomasen et par spørgsmål, der endnu ikke kan besvares. Kan halm erstatte plastik i engangsservice? Og kan man lave byggematerialer af halm?

Mulighed for succes

Den slags projekter og forskning er ikke gratis og derfor var formandens opfordring at melde sig ind i Østlige Øers Halmleverandører eller i hovedorganisationen Danske Halmleverandører, hvis man ikke allerede er medlem.

- Som det er nu, er det kun omkring 25 procent af halvleverandørerne, der er medlemmer af Danske Halmleverandører. Tre fjerdedele kører altså på frihjul.

Som eksempel nævnte Karl Johan Thomasen, at alene på østlige øer er det kun 13,5 procent af halmforbruget, der betales kontingent af.

- Et kontingent hos Danske Halmleverandører koster 2,25 kroner pr. tons leveret og med et halmforbrug på de danske værker på 1,2 millioner tons, er der virkelig mulighed for succes, hvis der kom flere medlemmer.

Kontrakt- og fugtgruppe

På generalforsamlingen fortalte formanden også, at man har nedsat en såkaldt kontrakt- og fugtgruppe:

- Gruppen arbejder blandt andet med oplæg til kontrakter, men også med fugtmåling. Aktuelt køres landet rundt med et roadshow, hvor man fortæller om netop det, og samtidig opfordrer folk til at være medlem.

Danske Halmleverandører skal om kort tid have møde med fabrikanterne af måleudstyr for at høre, hvad kan gøres.

- Jo hårdere ballen er presset, jo højere vandprocent måles, og vi oplever udsving på helt op til to procent. Det viser sig, at dagtemperatur og batteriets standard i måleudstyret har indflydelse på målingen af vandprocenten. Vi ønsker større sikkerhed i målingerne, lød det blandt andet fra Karl Johan Thomasen.  

Den sjællandske halmformand oplyste, at næste gang, der er roadshow øst for Storebælt er hos Karl Mertz i Sakskøbing tirsdag den 28. maj – herefter går turen til det fynske og jyske.

Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.

Urhøj holdt åbent hus

Mange besøgende til åbent hus hos Urhøj i Gørlev

Åben invitation fra dansk landbrug

61 bedrifter over hele landet inviterer søndag den 15. september alle inden for i staldene til den 22. udgave af Åbent Landbrug.

Generationsskifte skal planlægges

Østdansk Landboforening har nedsat en taskforce-gruppe, der har fokus på generationsskifte. Baggrunden er alvorlig –  gennemsnitsalderen for danske landmænd stiger og stiger.

Ole Daniel Hansen, Intego: - Husk det årlige eftersyn, når du har ansatte

De færreste ved, at har man blot én ansat – det gælder også landbrug – skal blandt andet alt håndværktøj, stiger og porte efterses én gang årligt af en certificeret virksomhed.

Politikken har ikke indflydelse på konkurrenceevnen

EU’s fælles landbrugspolitik er sat i verden for at sikre bønderne en indkomst, og derfor kan CAP ikke flytte på de enkelte landes konkurrenceevne, mener professor.

Danske landmænd skal være dygtigere for at overleve

Dansk landbrugs vilkår er markant ringere end de andre europæiske landes. Innovation og teknologi kan dog være vejen til vækst og bedre konkurrenceevne, siger professor.

En forsikringsmægler er landmandens egen forsikringsspecialist

- Mægleren er landmandens personlige rådgiver og skal alene varetage landmandens interesser overfor forsikringsselskabet, forklarer Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S.

Agromek er tilbage i januar i 2021

Skandinaviens største landbrugsmesse, Agromek, flytter termin i 2021, hvor messen vil blive afholdt i uge 3

- Så bedst, ikke billigst

Det var lidt af en øv-formiddag med regn til at vise såmaskinerne frem, da VKST holdt sådemo ved Ny Lellingegård, Køge. Men det forhindrede dog ikke, at der alligevel dukkede en hel del sågrej-nysgerrige op for at kigge på varerne. Og et af rådene er, at det betaler sig ind flere gange at opgradere sit udstyr til såningen.
Side 1 af 36 (720 artikler)Prev1234567343536Next