bannerPos

Fra bryllupskørsel til skovarbejde

Et kig ind i løsdriftsstalden, hvor René Larsen fodrer hestene, der er lige velegnede til bryllupskørsel som til skovarbejde.

Tekst og foto: Henrik Sieben

Journalist
02-03-2019 11:15
René Larsen arbejder med såvel heste som maskiner, når skov og grønne arealer i kommuner og hos private skal passes og plejes.

 - Tre af de i alt fem store heste, jeg har af racen schleswiger kan bruges til udkørsel af træ og til naturpleje, men derudover tilbyder jeg også bryllups- og konfirmationskørsel med heste samt alt i blandt andet buskrydning, grenknusning, slåning og vedligeholdelse af skrænter og grønne områder.

Sådan lyder det fra René Larsen, der driver RL Service, en mindre entreprenør- og skoventreprenørforretning, der arbejder for kommuner og boligselskaber, men også gerne for private.

Selv synes René Larsen, der kører ud fra bopælen i Ortved nord for Ringsted, hvor han også har folde til sine heste, at der er en god synergieffekt ved den mangesidede forretning.

- Jeg kommer hele spektret rundt, har et stort udvalgt af maskiner og redskaber, og kan dermed servicere inden for næsten alt fra opgaver med blandt andet minigraver og en fjernstyret slagleklipper, og videre til skånsomme plejeopgaver med heste i skoven.
 

Ny generation af skovfolk

Aktuelt er René Larsen i gang med et mere formaliseret samarbejde med Skovskolen i Nødebo i Nordsjælland, hvor han underviser nye skovfolk i, hvordan hestene kan arbejde i skoven.

- Hvor den seneste generation af skovfolk primært har været interesseret i at bruge maskiner i skoven, virker det som om, at de nye forstfolk, måske som følge af hele klimadebatten, er mere åbne for at bruge hestene til dele af skovarbejdet, vurderer René Larsen.

Tilsvarende håber han, at stadig flere kommuner får øjnene op for, at arbejdet med heste terapimæssigt er godt for personer, der eksempelvis har været nede med stress eller er langtidsarbejdsløse og har svært ved at komme i gang igen.

- Jeg arbejder for tiden på den sociale vinkel. Opdager kommunerne først, hvad man terapimæssigt kan med hestene, og hvad det bibringer mennesker, tror jeg, vi får rigtig meget at lave på den front.

 

»- Hestene har den fordel, at de ikke giver de samme tryk- og følgeskader, som store og tunge skovmaskiner gør.«

René Larsen

 

Ingen trykskader og dybe spor

Selv har René Larsen redet og arbejdet med heste helt fra barnsben, men det var først for 12 år siden, da han flyttede til en mindre landejendom, at han gik over til at arbejde med schleswigske heste, der har deres oprindelse i grænselandet mellem Danmark og Tyskland.

- Egentlig begyndte jeg bare med almindelig bryllupskørsel, men siden har det udviklet sig, fordi de schleswigske heste kan så meget. Jeg arbejder nu også meget i skove, hvor jeg bruger hestene til at trække kævler ud.

René Larsen fortæller videre, at man i både Norge og Sverige samt i dele af Tyskland i stor stil anvender hestene som trækkraft i skovene, ligesom de visse steder er velegnede til at slå græs på lavtliggende arealer, hvor tunge maskiner vil give for store tryk- og sporskader.

- Hestene har den fordel, at de ikke giver de samme tryk- og følgeskader, som store og tunge skovmaskiner gør. Et problem kan naturligvis være i meget våde år, hvor vi ikke kan bruge hestene i skoven, forklarer René Larsen og tilføjer:

- Omvendt har jeg den holdning, at det er naturens egen måde at passe på sig selv. Derfor bør de store maskiner heller ikke køre i skoven, når der er meget fugtigt.
 

Heste trak kævler for gods

Blandt de steder René Larsen har kørt med sine heste, er Ålholm Gods på Lolland, hvor en af opgaverne var at trække kævler ud til et spor, hvor en større læssevogn kunne transportere dem videre.

- Vi kunne køre kævlerne ud til sporet, lige så hurtigt som vognmanden kunne læsse og køre af sted med kævlerne og komme retur, oplyser han og understreger, at hans arbejde med heste på ingen måde handler om at udkonkurrere de almindelige gængse skovmaskiner.

- Det handler om, hvordan vi efterlader skoven efter endt kørsel med hest og med udkørselsvogn, slutter René Larsen.

 

Fakta
Schleswiger
De schleswigske heste er kendetegnede ved godt temperament og gode samarbejdsevner. De er rolige, og da de har lange ben, kombineret med en stor vægt og god muskelmasse, kan de virkelig trække kævler.

De første schleswigske heste, der måler 166-167 centimeter i stang og har en vægt på mellem 750 og 800 kilo, kom til Danmark i 2006.

Der er i dag registreret cirka 150 individer af racen og det anslås, at der årligt avles op mod 25 stykker på dansk jord.

 

 

 

0

Syngenta og FaunaPhotonics hylder biodiversiteten

Biodiversitet er vigtig for vores natur, og landbruget har en helt særlig rolle i at hjælpe og passe på biodiversiteten.

Roedyrkernes nye formand er klar til opgaverne

Troels Frandsen er ny mand i spidsen for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked.

Godt tilbud på ny roesort

Via Nordic Sugars hjemmeside kan roedyrkere frem til den 1. august vælge frø fra SesvanderHave til en reduceret pris.

Ny roeaftale med klare forbedringer

Både hos Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar er der bred enighed om, at den nye sukkerroeaftale indeholder flere klare forbedringer.

Landdistrikter glæder sig over EU-aftale

Den nye aftale om EU's genopretningsfond tilfører flere milliarder euro til udvikling af landdistrikter, hvilket åbner for nye muligheder i Danmark, vurderer Landdistrikternes Fællesråd. Formand Steffen Damsgaard håber konkret, at regeringen vil booste udviklingen på landet ved at prioritere flere midler til de lokale aktionsgrupper samt fortsat styrke fødevareklyngen.

Hallegård på Bornholm er nu klima-miljø-pilotprojekt og eksperimentarium

Hallegård på Bornholm, katalysator for det bornholmske madeventyr og kendt af titusinder af ferie-gæster som kulinarisk kraftcenter, etablerer nu et såkaldt pilotprojekt i form af et klima- og miljø-eksperimentarium.

Miljøstyrelsen godkender Reglone i sidste øjeblik

Efter et intensivt, fagligt tovtrækkeri har Miljøstyrelsen givet kartoffelavlerne lov til at bruge Reglone. Hastigheden hos myndighederne har dog været under al kritik, mener man hos Landbrug & Fødevarer.
Side 1 af 64 (1274 artikler)Prev1234567626364Next