bannerPos

Nystiftet forening for hestefolk på Stevns

En ny forening med fokus på at skabe gode ridemuligheder har set dagens lys i Stevns Kommune. Foto: Simone Cecilie Tinndahn

Henrik Sieben

Journalist
01-03-2019 11:21
En gruppe hestefolk har etableret foreningen Rideruter Stevns, der skal forbedre forholdene for ryttere, men også gerne trække nye bosættende ryttere til.

I det gamle Tinghus i Store Heddinge har der været stiftende generalforsamling i foreningen Rideruter Stevns.

Det oprindelige initiativ til foreningen kom fra tidligere turismechef Thor Nielsen, der havde en vision om at gøre Stevns Kommune til en heste- og ridevenlig kommune. Dels med henblik på de nuværende hestefolk i området, men også med henblik på at trække nye hestefolk.

I forlængelse deraf er der inden for det seneste par år dannet et par lokale rutelaug, som nu får mulighed for at byde ind til den nye forening med blandt andet forslag til nye rideruter i lokalområdet.
 

Flere foreningsformål

I samarbejde med lodsejere, offentlige myndigheder og andre interessenter er den nye forenings formål at fremme mulighederne for at ride i naturen til gavn for Stevns’ ryttere samt bosætning, turisme og erhverv i hestesektoren.

Det betyder, at den nye forening vil arbejde for at skabe bedre muligheder for færdsel til hest i kommunen, blandt andet gennem oprettelse af lokale rutelaug samt kortlægge sammenhængende rideruter, hvor det er lovligt og velegnet at ride.

Videre vil man arbejde for at synliggøre ridemulighederne, forbinde områder hvor ridning at tilladt og forbedre adgangen til områder, hvor der ikke umiddelbart er adgang for ridende. Det skal ske ved kontakt til blandt andet lokale lodsejere, men også ved at opnå dispensation fra gældende regler.
 

Åbner for dispensation

I den forbindelse kan det nævnes, at man gennem Thor Nielsen har fået accept fra transportminister Ole Birk Olesen til at pege på cykelstier, hvor det af hensyn til den almene trafiksikkerhed vil være egnet at give dispensation fra det generelle forbud om at ride på disse.

Inspirationskilde for den nye forening er en tilsvarende forening, Rideruter Lolland-Falster, og enhver, der har lyst og vilje til at støtte op om foreningens formål, kan optages som medlem.

Kontingentet i den nye forening er 50 kroner om året, og bestyrelsen består af Claus Bjerge, Ingelise Schmidt, Sofie Nielsen, Charlotte Frandsen og Suzzi Bonde og med Tina Knudsen som suppleant.

 

Den grønne omstilling er på vej på græs

En mere intensiv produktion af kløvergræs kan hjælpe den grønne omstilling i landbruget på flere måder, viser resultater af ny forskning på Aarhus Universitet.

Søllested Maskinforretning kører videre uden John Deere

Torben Kepp Jensen, indehaver af Søllested Maskinforretning, oplyser, at virksomheden fortsætter uden John Deere-forhandlingen.

Høstmaskiner godkendt til kørsel

Myndighederne har netop givet dispensation til at køre med de landbrugsmaskiner på gummibælter, der står for høsten af ærter.

Bisonsti er åbnet på Bornholm

Søndag inviede den nye miljøminister Lea Wermelin (S) Bisonstien i Almindingen. Stien er en ud af fem nye vandreruter på Bornholm, der er blevet markeret, så det er nemt at finde rundt.

51.309 besøgte Landsskuet

Lunefuldt dansk sommervejr afholdt ikke publikum fra at besøge Landsskuet i Herning

Solrig 2. dag på Landsskuet

En grå og halvvåd torsdag bød gav godt 15.000 gæster på Landsskuet i Herning. Fredag er startet ud i dansk sommer med sol og lune temperaturer

En effektiv og klimavenlig landbrugsproduktion

Den nyslåede fødevareminister, Mogens Jensen, (S), ser frem til et givtigt samarbejde med landbruget og fødevaresektoren – som han mener både er, og bør være både effektiv og klimavenlig

Giv natur og vildt en håndsrækning

Ved at plante små beplantninger og læhegn skaber man små biotoper, som natur og vildt hurtigt vil sætte pris på.

Den sidste gris er leveret…

Gennem 40 år har Ole Andersen handlet med smågrise, men nu er det slut. LandbrugØst var med på en af de sidste ture, han kørte for SLS Sjælland.

Private overvejer sag mod gasledning

En række lodsejere i Sønderjylland skriver nu ud andre lodsejere for at lodde stemningen for om muligt at køre en sag mod den danske stat omkring det planlagte byggeri af Baltic Pipe-gasledningen.
Side 1 af 33 (650 artikler)Prev1234567313233Next