bannerPos

Nystiftet forening for hestefolk på Stevns

En ny forening med fokus på at skabe gode ridemuligheder har set dagens lys i Stevns Kommune. Foto: Simone Cecilie Tinndahn

Henrik Sieben

Journalist
01-03-2019 11:21
En gruppe hestefolk har etableret foreningen Rideruter Stevns, der skal forbedre forholdene for ryttere, men også gerne trække nye bosættende ryttere til.

I det gamle Tinghus i Store Heddinge har der været stiftende generalforsamling i foreningen Rideruter Stevns.

Det oprindelige initiativ til foreningen kom fra tidligere turismechef Thor Nielsen, der havde en vision om at gøre Stevns Kommune til en heste- og ridevenlig kommune. Dels med henblik på de nuværende hestefolk i området, men også med henblik på at trække nye hestefolk.

I forlængelse deraf er der inden for det seneste par år dannet et par lokale rutelaug, som nu får mulighed for at byde ind til den nye forening med blandt andet forslag til nye rideruter i lokalområdet.
 

Flere foreningsformål

I samarbejde med lodsejere, offentlige myndigheder og andre interessenter er den nye forenings formål at fremme mulighederne for at ride i naturen til gavn for Stevns’ ryttere samt bosætning, turisme og erhverv i hestesektoren.

Det betyder, at den nye forening vil arbejde for at skabe bedre muligheder for færdsel til hest i kommunen, blandt andet gennem oprettelse af lokale rutelaug samt kortlægge sammenhængende rideruter, hvor det er lovligt og velegnet at ride.

Videre vil man arbejde for at synliggøre ridemulighederne, forbinde områder hvor ridning at tilladt og forbedre adgangen til områder, hvor der ikke umiddelbart er adgang for ridende. Det skal ske ved kontakt til blandt andet lokale lodsejere, men også ved at opnå dispensation fra gældende regler.
 

Åbner for dispensation

I den forbindelse kan det nævnes, at man gennem Thor Nielsen har fået accept fra transportminister Ole Birk Olesen til at pege på cykelstier, hvor det af hensyn til den almene trafiksikkerhed vil være egnet at give dispensation fra det generelle forbud om at ride på disse.

Inspirationskilde for den nye forening er en tilsvarende forening, Rideruter Lolland-Falster, og enhver, der har lyst og vilje til at støtte op om foreningens formål, kan optages som medlem.

Kontingentet i den nye forening er 50 kroner om året, og bestyrelsen består af Claus Bjerge, Ingelise Schmidt, Sofie Nielsen, Charlotte Frandsen og Suzzi Bonde og med Tina Knudsen som suppleant.

 

Ukrudtsplante kan true dyrkningen af majs

EU-støttede markforsøg hjælper til at dæmme op for ukrudtsplanten hanespore, der truer med at vokse majsplanter over hovedet.

Styrelse vil gerne se nærmere på Gefions nye tal om Karrebæk Fjord

Den sjællandske landboforening Gefion har fundet rester i vandet af det miljøfarlige stof TBT, som ligger 850 procent over grænseværdien i det område, hvor der er blevet dumpet i fjorden. Miljøstyrelsen forstår undren.

En containerløsning som passer sig selv

Et ETA-fyr sørger for at 30.000 smågrise årligt kan holde varmen. Vigtigst for landmanden selv er, at fyret passer sig selv, at olie er fortid og, at han kan bruge egenproduceret flis og restprodukter fra planteproduktionen.

Slamdumpning i Karrebæk Fjord havde betydning for miljø

Den sjællandske landboforening Gefion har i Karrebæk Fjord på Østsjælland målt høje koncentrationer af det miljøfarlige stof TBT, som var 850 procent over grænseværdien. Dermed kan det ikke passe, at der blot var tale om rent sand, som blev bypasset i fjorden som følge af rensning af sejlrende. Det sagde Miljøstyrelsen ellers for et halvt år siden.

Greenpeace-aktivist: - Det er ikke direkte mod Kjær Knudsen

Greenpeace-aktion på Vanløsegård på Midtsjælland handlede om at reducere svineproduktionen og få forskning på kemikalierne i svineproduktionen.

Efter ulovlig aktion - Landmænd tages som gidsler af en organisation, der føler sig hævet over loven

Greenpeaces opførsel hører ikke hjemme i en retsstat, lyder det fra L&F. Danske Svineproducenter mener, at politiet må tage sig af aktivisterne.

Greenpeace-aktion mod familien Kjær Knudsens svinelandbrug

- Vi driver et stort landbrug med store stalde. Men det er netop årsagen til, at vi siden 2008 løbende har kunnet investere i den mest moderne miljøteknologi på vores landbrug, siger Kim Kjær Knudsen. 17 aktivister invaderede tirsdag morgen familiens ejendom. Greenpeace-talsmand forsvarer aktionen.

Landmand og jæger: - Kronvildt ødelægger for mange penge

Landmand og jagtformand mener, at Vildtforvaltningsrådet er ude af trit med virkeligheden omkring bestanden af blandt andet kronvildt.

Jæger-kritik bliver afvist

- Vi følger regionale anvisninger, siger formanden for Vildtforvaltningsrådet.

Pulje til skovrejsning er skrumpet med 30 millioner kroner

Der er kun fem millioner kroner tilbage i en støttepulje til privat skovrejsning i 2020. Staten må op på beatet og tilføre flere midler, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed.
Side 1 af 38 (759 artikler)Prev1234567363738Next