bannerPos

Husk sikkerheden når du høster

Brand kan let opstå – eksempelvis i forbindelse med kornhøst. Arkivfoto

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
20-07-2019 07:18
Høsten står for døren og er allerede i gang flere steder – og det giver risiko for markbrande. Derfor har Seges i samarbejde med Danske Beredskaber samlet en række gode råd til at nedsætte risikoen.

Brand, som opstår i forbindelse med markarbejde, er dyrt, tidskrævende og farligt for mennesker og dyr.
- Vi ser hvert år mange brande i løbet af høst-månederne. En af de hyppigste årsager til ulykkerne er, at maskiner laver gnister, som antænder markerne, siger Kenneth Poulsen, byggechef i Seges.
Men du kan nedsætte risikoen markant ved blandt andet at tjekke op på dine maskiner, før du kører på marken.
- Vi har i samarbejde med Seges samlet nogle gode råd, som du kan tage med, når du skal i gang med at høste, ligesom du kan se, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude siger Bjarne Nigaard, som er sekretariatschef i Danske Beredskaber.

Før høstarbejdet:
- Sørg for at maskinen er vedligeholdt; få den smurt alle steder den skal smøres, efterse køleren, kontroller batteri, de elektriske systemer og ledninger, bank rustskaller, støv og andet tørt materiale af, udskift evt. tærede dele, udskift slappe eller slidte remme, og tjek bremser og lejer.
- Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Medbring branddaskere/bladrive eller lignende, hvis du har det.
- Hent 112-app’en og hav den med på maskinen. App’en kan ved nødkald stadfæste din position helt nøjagtigt, så du ikke skal bruge kostbar tid på at forklare vejen til den fjerneste mark, du befinder dig på.

Under arbejdet:
- Gør jævnligt, og minimum dagligt, rent for støv, kerner, avner mv. og rens særligt køleren og udstødningen.
- Tjek maskinens behov for olie og vand, evt. mere smøreolie.
- Des tørrere, varmere og mere blæsende det er; skærp opmærksomheden.
- Drop tobakken, men husk mobiltelefonen med 112-app’en.
- Hold skærebordet over jorden, så sten ikke rammes og giver gnister.
- Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt.
- Parkér en traktor med vandfyldt marksprøjte eller gyllevogn med spreder ved den mark, du høster.
- Parker også gerne en traktor med stubharve eller lignende ved den mark, du høster.
- Lad maskiner og dig selv få pauser. Varmt maskineri og træt fører rimer ikke på brandsikkerhed.

Hvis uheldet alligevel er ude:
- Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed.
- Vinden kan betyde hurtig brandudvikling. Hvis det er muligt, så forlad køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt.
- Ring omgående til brandvæsnet via 112-app’en eller via 112.
- Prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner mv. og lav med stubharve evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde. Tag højde for vinden. Ild spreder sig i vindretningen.

Økologisk omlægning var det bedste valg for bundlinjen

En driftsleders jobskifte gav anstødet til, at Agrovest droppede konventionelt landbrug. Omlægningen er gået godt, fortæller medejer af det økologiske planteavlsselskab, Ulrik Olsen.

KU-professor gav roedyrkere en status i klimadebatten

Hvis landbruget skal sænke klimaaftrykket, er det en god idé at tage økonomiske hensyn, påpegede KU-professor Jette Jacobsen på Strubes klimamøde i Nykøbing Falster.

ATV’ere vinder frem som landbrugsredskaber

De små køretøjer kan ofte med fordel bruges i driften i stedet for traktoren.

16 avlermøder på to uger

I løbet af et par uger i december holder DLF 16 avlermøder over hele landet.

Erstatning for sprøjteforbud skaber stor utilfredshed

Første afgørelse om erstatningens størrelse til en lodsejer ramt af sprøjteforbud i et BNBO i Egedal Kommune medfører stor utilfredshed.

Mange tilbud kan skabe forvirring

- Det bedste råd er at have is i maven, lyder det fra Kristian Nørby Nielsen, product manager i Strube Scandinavia.

- Vi skal konstant tænke nyt

På Stenalt Gods drives man af at forbedre sig hele tiden. Derfor undrer det godset, når EU-ordninger som har innovation til formål, udelukker nye driftsmuligheder.

Teknologi har løftet planteavlen på Stenalt Gods

På Stenalt Gods har EU-tilskud været med til at fremme den økologiske planteavl med nye teknologier og opbevaringsmuligheder til tørring.

El-drevne minilæssere bliver aktuelle for landbrug

Stigende krav til arbejdsmiljø og klimavenlighed vil efterhånden give indpas i landbrugsbedrifter for støjsvage og udstødningsfri maskiner, forudser forhandler.
Side 1 af 42 (839 artikler)Prev1234567404142Next