bannerPos

Debattør ved årsmøde: - Vi havde klimaløsningen før andre

Knud-Erik Clausen rettede på årsmødet kritik af det øvrige samfund for ikke at være visionært nok for fem-seks år siden, da debatten om klimamål satte i gang. Fotos: Henrik Sieben

Tekst og foto: Henrik Sieben

Journalist
29-10-2019 07:41
76 landmænd og bestyrelsen i Østlige Øers Landboforeninger havde løsning på miljøvenligt flybrændstof. - Men samfundet var ikke klar, lød det fra debattør ved årsmødet. Genvalg til Povl Fritzner og John Nielsen.

Vandplaner, bidragssatser, glyphosat og konspirationsteorier, høst og regelkaos, grisepriser og antibiotikaforbrug, generationsskifte, handelskrig mellem USA og EU  samt græsprotein. Det var blandt emnerne, som formanden for Østlige Øers Landboforeninger, ØØL, Povl Fritzner tog op, da han, sammen med næstformand John Nielsen og sekretariatsleder Charlotte Frimer Petersen, aflagde beretning ved foreningernes årsmøde mandag.

Formanden nævnte også, at innovation og nytænkning er afgørende for danske landmænds overlevelsesmuligheder, og fortsatte:

- Men vi skal også være klar over, at innovation kan være »farligt«, hvis det betyder, at man overinvesterer i ny teknologi og »glemmer«, at de økonomiske midler skal findes ved besparelser et andet sted eller ved, at der opnås et højere output eller værditilvækst.

Videre opfordrede Povl Fritzner til, at dansk landbrug står sammen om løsninger og nævnte, at Seges blandt andet arbejder med bæredygtighed, biogas, flybrændstof, halm, husdyravl, foder, energi, vindmøller, solceller og jagten på områder, hvor landbruget kan bidrage i forhold til klimakrisen og få nye indtægter.

Klimatider og vild med dans

Også næstformand John Nielsen kom ind på klimadebatten:

- Med sidste folketingsvalg og en vis svensk skolepige er der gået klimakorrekthed i alt hvad vi foretager os. Alt bliver målt og vejet i forhold til CO2-udledning og smeltende indlandsis. SMS’er, Vild med Dans og meget andet opgøres i kilo CO2-belastning.

- Jeg står ikke her og kalder hverken den ene eller anden meningsdanner for klimahystade, men det er efterhånden meget svært at følge med. Og alt hvad man gør, er efterhånden blevet forkert i en klimamæssig sammenhæng.

- Vi var fem-seks år for tidligt på den

Innovation og ikke mindst sommerens klimadebat, herunder flybrændstof, var også emnet, som gårdejer, medlem af Danske Halmleverandører, Knud-Erik Clausen, Maribo, tog op ved den efterfølgende debat, blandt andet med baggrund i en svensk teenagers deltagelse i denne. Han anførte at dansk landbrug er foran, men at den øvrige befolkning halter bagefter:

- Vi har halmoverskud og er for nylig blevet præsenteret for et rigtig spændende projekt, der hedder SkyClean, hvor man efter anvendelse af pyrolyse og efterfølgende hydrogering får biotjære, der kan anvendes som klimavenligt flybrændstof.

Videre lød det fra Knud-Erik Clausen:

- Anvender vi vores samlede halmoverskud på 2,5 millioner tons og en lille smule gylle, så kan man ved den samme teknologi lave miljøvenligt flybrændstof til samtlige fly, der kommer ud og ind af Danmark.

- Nogle vil nok mene, at de har hørt om pyrolyse før, og det er korrekt. For sådan et projekt startede vi op startede vi op med CWC i Vordingborg for fem-seks år siden. Visionært bakkede ØØL’s bestyrelse projektet op, ligesom 76 sjællandske landmænd, der samlet investerede 4 millioner kroner, også gjorde det

- Vores problem var bare, at vi var fem-seks år for tidligt på den og kan nu konstatere, at hvis det øvrige samfund havde været bare halvt så visionære og fremsynede som henholdsvis ØØL og landmændene, så havde fabrikken været startet op nu. Vi havde løsningen, men samfundet var ikke parat, og det er dybt frustrerende.

Årets resultat

Årets resultat, 2018, lød på plus 567.179 kroner, hvilket giver en ny samlet egenkapital på 15 millioner 906.000 kroner. Desuden har ØØL, der også ejer Roskilde Dyrskue og Store Hestedag aktiver for 22 millioner 456.000 kroner.

Der var genvalg til såvel Povl Fritzner som næstformand John Nielsen.

henrik@landbrugoest.dk
tlf. 61 20 67 42

0

Landsresultatet for ydelseskontrollen

10 kg EKM mere end sidste år og 1.267 årskøer mere. Det er to af resultaterne fra RYK’s kontrolår 2019/2020, der ikke byder på de store ændringer i forhold til året før.

Flot jubilæumsmodel fra S.D. Kjærsgaard

Tylco Silomontage har lavet en guldhandel med S.D. Kjærsgaard – en meget omtalt minilæsser fra Case.

Kvægbrugere skal bidrage til færre uheld på bedrifterne

Et række interviews med kvægbrugere, som har være involveret i en ulykke ved håndtering af deres dyr, skal danne baggrund til anbefalinger, der skal nedbringe antallet af ulykker.

Roekampagnetid er også pulptid

Det er ikke kun roedyrkere, der er i fokus hos Nordic Sugar for tiden. Firmaet er også i gang med at producere HP-Pulp til mælkeproducenter, der bruger det både som grov- og kraftfoder.

Sukkerroehøst under perfekte forhold

2020-sæsonen har været optimal til at dyrke sukkerroer, hvor nedbør og sol har givet en høj sukkerprocent – også på Lidsø.

Onlineoverblik over fodersiloerne

Sparet tid, overblik og en effektiviseret arbejdsgang er blandt de fordele, som svineproducent Jakob Krogh Andersen har opnået med installering af niveaufølere fra NiveauTeknik i fodersiloerne.

Avler tvivler på at minken kommer igen

Den sjællandske minkavler Henrik Svendsen havde ikke set en total nedlukning af dansk minkproduktion komme overhovedet.

Ny model ændrer EU-støtten – og styrker dyrelivet

Landmænd kan i fremtiden formentlig lade naturen råde uden at blive trukket i støtte. Det vækker begejstring hos både landmand og forsker i biodiversitet.
Side 1 af 76 (1514 artikler)Prev1234567747576Next