bannerPos

100 jersey-folk på besøg hos Askholm Agro A/S

Der var stort fremmøde, da Jersey Østlige Øer indbød til bedriftsbesøg med efterfølgende hygge på Askholm Agro A/S ved Røstofte i Sydsjælland. Foto: Vagn Johansen, VikingDanmark

Tekst og foto: Henrik Sieben

Journalist
10-08-2019 08:10
Jersey Østlige Øer har besøgt Askholm Agro A/S, der har omlagt besætningen de senere år – fra dansk holstein til jersey, fra konventionelt til økologisk og til sæsonkælvning.

Der var tale om et socialt arrangement med fagligt islæt, da cirka 100 medlemmer af Jersey Østlige Øer for nylig besøgte Askholm Agro A/S nær Røstofte mellem Vordingborg og Præstø.

Mælkeproducenterne besøgte Kathe og Flemming Boje Pedersen, der i juni 2015 overtog den sydsjællandske bedrift, som dengang havde en konventionel besætning med cirka 220 dansk holstein-køer, der blev malket med fire robotter

Jordtilliggendet var på cirka 85 hektar og med cirka 75 hektar i forpagtning, men allerede samme år købte de nye ejere yderligere en ejendom på 11 hektar. Bygningerne blev solgt fra, mens jorden blev lagt ind under Askholm.

Blot et år senere besluttede ejerne af Askholm Agro A/S sig for at afhænde den hidtidige konventionelle besætning. De satte køerne ud og gik i gang med at opbygge en ny besætning med jerseykøer og med sæsonkælvning.

I 2017 blev de første nye jerseykøer indkøbt fra henholdsvis Peter Nielsen og Søren Madsen, der gennem mange år selv har arbejdet med sæsonkælvning efter australsk forbillede.

Rundvisning og socialt samvær

I maj 2018 blev den nye malkestald taget i anvendelse, og de førte kvier begyndte at kælve, ligesom man indkøbte yderligere 65 kvier fra Søren Madsen. 

Ifølge Flemming Boje Pedersen er det fremover planen at have eget tillæg, og det foreløbig mål er cirka 250 jerseykøer plus opdræt.

I år har der også været udvidelser på Askholm. Der er således yderligere til forpagtet noget jord, så den samlede markplan nu er på cirka 450 hektar, hvor der dyrkes traditionelle kornafgrøder, men også hestebønner, rødsvingel, hundegræs, hvidkløer til frø, roer samt majs og græs til køerne.  

Efter en rundvisning på bedriften var der socialt samvær i en af de store haller på Askholm. 

Specielt ved ejendommen er i øvrigt, at man ved at presse væden ud af gyllen har et fibermateriale tilbage, der i tørret tilstand anvendes som strøelse i en 15 centimeter tyk madras i sengebåsene.

Landbruget får hjælp til grøn omstilling

»Landbruget er en del af løsningen« var titlen på en konference på Landbrugsskolen Sjælland i Høng, hvor den grønne omstilling var i fokus.

Klassiske dyder og mekanisk bekæmpelse

Hos Stroco-Agro er interessen for No-till større end salget af udstyr dertil. I stedet er det klassiske harver og radrensere, der stjæler interessen.

Småt med økologi uden EU-støtte

Priserne på økologiske fødevarer ville være meget højere uden støtten fra EU’s landbrugsordning.

Mange tilskudskroner til øko-arealstøtte er spildt

Mens politikerne agter at booste de økologiske tilskud, så får mange økologer flere støttekroner, end de har behov for i kompensation for deres ekstra dyrkningsomkostninger.

Over en femtedel af tilskudskroner er overflødige

Mange landmænd ville investere i stalde eller teknologi også uden at få støtte til det, konstaterer Landbrugsstyrelsen.

Lav erstatning til landmand berørt af sprøjteforbud i BNBO

Første afgørelse om erstatningens størrelse om sprøjteforbud i et BNBO i Egedal ender i en for lodsejer chokerende lav erstatning. Nordsjællandsk landboformand føler sig ramt på retsfølelsen. Erstatningen ligger langt fra, hvad man fra landbrugets side mener, er rimeligt.

Velfærdskød – kalve på græs: - Man skal have mentalt overskud

Karen Freiesleben og Torben Olsen har i flere år fast haft 50 jerseytyrekalve på stald, og de opfordrer andre til at lave gårdbutikker og sælge gennem lokale supermarkeder – selv om det kræver mentalt overskud.

Flere støttesager i klemme

Et par bøvlede støttesager har på det seneste sat en stopper for lysten til at søge yderligere EU-tilskud, siger Anders Laustsen.

Støtte har fulgt væksten på kvægbedrift

Anders Laustsen har i takt med udvidelser af sin økologiske bedrift gjort brug af tilskudsordninger fra EU, men han mener, at EU-støtten til landbruget helt bør fjernes.

Lukket for kontrakttegning

Med kontrakt på de sidste 2.000 hektar, som Nordic Sugar ønskede, er der nu lukket for yderligere kontrakttegning til 2020.
Side 1 af 42 (826 artikler)Prev1234567404142Next