bannerPos

Roekampagnetid er også pulptid

Roefibre er med til at give større ædelyst blandt køerne og dermed øge mælkeproduktion fra den enkelte ko, fortæller Torben Riis fra Nordic Sugar.

Tekst og foto: Henning K. Andersen

Journalist
21-11-2020 08:59
Det er ikke kun roedyrkere, der er i fokus hos Nordic Sugar for tiden. Firmaet er også i gang med at producere HP-Pulp til mælkeproducenter, der bruger det både som grov- og kraftfoder.

FODER Årets roekampagne er i fuld gang. Årets udbytter fra roemarkerne på Sjælland, Møn, Lolland-Falster samt fra Fyn og Langeland bliver indleveret til Nordic Sugar til brug i sukkerproduktionen. Men sukkerkoncernen har også andre varer i deres sortiment. 

Et af dem er HP-Pulp, som Nordic Sugar har produceret i godt 20 år. HP-Pulp skiller sig ud som et produkt til mælkeproduktionen, da det både fungerer som grov- og som kraftfoder med et højt energiindhold, og som smager godt. 

Det er medvirkende til en større produktion af mælk fra køer, der spiser det, og dermed en øget nettoindtægt på den enkelte kvægbedrift. 

Rå fibre fra sukkerroer 

Pulpen består af de rå fibre fra sukkerroer og bliver udvundet, når sukkeret er ekstraheret fra roerne, oplyser Torben Riis, der er markedschef hos Nordic Sugar. 

- Når vi har ekstraheret sukker, har vi en fiberfraktion fra sukkerroerne tilbage, og den sælger vi til forskellige foderprodukter, blandt andet tørrer og peletterer vi noget til roepiller, forklarer han og fortsætter:

- Desuden har vi en del, vi sælger som et hårdt presset produkt, der er velegnet til at ensilere. Så i korte træk kan man sige, at det er roefiber, der er ensileringsegnet.

Letfordøjelige fibre

Torben Riis påpeger, at fibrene i høj grad er letfordøjelige for køerne.

- Det er sådan, at roefibre er én af de plantefibre, som findes med allerhøjest andel af letfordøjelige cellevægge. Halvdelen af alle fibrene i sukkerroerne tilhører klassen af letfordøjelige fibre. Og det er væsentligt højere, end hvad man finder i andre grovfodertyper, siger han.

Den høje andel af letfordøjelige fibre er, ifølge Torben Riis, med til at styrke køernes fordøjelse af hele foderrationen, og dermed har det en gavnlig effekt på mælkeproduktionen.

- Ved fodring med HP-Pulp udviserne køer også en rigtig god ædelyst. En anden fordel ved HP-Pulp er tørstofindholdet på cirka 27 procent, som gør det meget velegnet i fuldfoderblandinger, siger Torben Riis.

Leverer over hele landet

Nordic Sugar har produceret HP-Pulp i godt 20 år. Produktet fandt først brug i Sverige, hvor sukkerfabrikken siden 1992 også har haft virksomhed, og det er der, man har lært fra, forklarer Torben Riis.

Siden det først kom til Danmark, har det fået stor udbredelse til særligt danske mælkeproducenter. 

- Vi sælger det over hele landet. Det startede egentlig, mens vi stadig havde sukkerfabrik i Assens på Fyn, men eftersom produktionen i dag er koncentreret på Lolland-Falster, har vi placeret hele produktionen fast i Nykøbing. Og derfra leverer vi det til hele landet, siger han.

Der er dog forskel på den måde, man fra Nordic Sugars side distribuerer pulpen på, lyder det fra Torben Riis.

- Det er sådan, at når vi sælger HP-Pulp til levering på Fyn og de østlige øer, så bruger vi nogle af de samme transporter, som kører roer ind til fabrikken. Og når vi leverer det til Jylland og på Bornholm, så sejler vi det fra Nykøbing Falster til eksempelvis en jysk havn, kører det videre med lastbil og leverer det i landmandens silo, så det er klar til ensilering, siger han.

- Vi sælger det over hele landet. Det startede egentlig, mens vi stadig havde sukkerfabrik i Assens på Fyn, men eftersom produktionen i dag er koncentreret på Lolland-Falster, har vi placeret hele produktionen fast i Nykøbing. Og derfra leverer vi det til hele landet.

Torben Riis

Følger bedre med

Det hører dog med til historien, at det ikke er påkrævet, at have en stor plansilo for at kunne få leveret pulpen, hvis man bor i det østlige Danmark. Det er nemlig også muligt at få leveret i en såkaldt hård-pak, der er cirka 40 meter lang og 2,4 meter i diameter. 

- Det er en gigantisk plastikpose, hvori der er cirka 150 tons HP-Pulp. Der har vi et samarbejde med Nygaards Maskinstation fra Ejby, som pakker det, og på den måde behøver landmanden ikke at have en silo, så længe han har fri plads, vi kan levere det på. Sådan kan man få leveret det, når man ikke har en silo, og samtidig med meget lavt spild, siger Torben Riis.

Efterspørgslen efter produktet har været stor fra mælkeproducenter landet over, og det har tidligere givet udfordringer.

- Vi oplever egentlig, at vi har kunnet levere det, som markedet har efterspurgt. Der har været nogle år med kunder på venteliste, fordi vi har haft svært ved at følge med, men de seneste par år har vi nogenlunde godt kunnet følge med i den efterspørgsel, der har været, siger Torben Riis, der på Nordic Sugars vegne ser lyst på fremtiden for produktet.

Energivenlig produktion

- Vi har også nogle tørrerianlæg, så det er egentlig begge måder, vi producerer på. HP-Pulp skal leveres friskt ud under roekampagnen, men det er også afgørende, at landmanden er i stand til at tage imod det på det tidspunkt, og at de har silofacilieteter til at kunne ensilere det, så de har foder til hele året, eller pladsen til at modtage det i hård-pak, siger han.

Produktionen af HP-Pulp sker ganske energivenligt, og det er i sagens natur positivt i forhold til den grønne omstilling. 

- Det har den fordel, at når vi har udvundet sukker af roerne, og leverer HP-Pulp som et semitørt ensileringsegnet produkt, så har vi ikke brugt energi på at tørre produktet. Det vil sige, at i sammenligning med en tørret roepille er der brugt mindre energi på at fremstille produktet.

Produktionen af HP-Pulp foregår simultant med årets roekampagne, der traditionen tro løber fra oktober til starten af det nye år. Hvis man modtager pulpen i en plansilo, kan den åbnes fire uger efter modtagelse, hvorefter man så kan begynde med udfodring.

0

Halmpresser i pilleform

En stor Krone pillepresser blev for nylig vist frem hos CMC Maskinstation i Svinninge i Nordvestsjælland.

Omfattende sortsforsøg nedtones i branchen

Elo West Larsen fra KWS Scandinavia A/S undrer sig over, at forsøgsresultater inden for roedyrkning til tider underspilles i branchen.

Effektiv ukrudtstrimmer

Italienske Meneguzzo står bag en effektiv ukrudtstrimmer til økologiske afgrøder og specialafgrøder.

Landmændene har fået nok…

Med traktordemonstrationer i Aarhus og København fik de danske landmænd luftet deres utilfredshed med regeringen.

Spændende ny radrenser til roeproduktionen

Chopstar Twin kommer helt tæt på rækken og kan blandt andet hjælpe sukkerroedyrkere.

Har skiftet fra bælter til hjul

Udviklingen blandt landbrugsmaskiner går mange steder fra hjul til bæltekøretøjer, men Bo Lærkesen fra Lærkesminde Landbrug & Maskinstation er gået den modsatte vej.

Forkert sortsvalg kan give et markant udbyttetab

Pletvis forekomst af nematoder i roemarkerne sætter store krav til NT-sorter.

Ny ukrudtsstrategi

Lars Kruse Andersen fra Adama oplyser, at landets sukkerroedyrkere skal lægge en ny plan for ukrudtsbekæmpelse i roemarkerne.

Mere vild natur i nordsjællandsk nationalpark

Fire vandhuller genskabes i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Side 1 af 77 (1530 artikler)Prev1234567757677Next