bannerPos

Lav fordøjelighed kan skade udnyttelse af græsensilage

SH Ensilering anbefaler, at græsset ikke snittes for fint så mest mulig struktur i græsensilagen bevares. Foto: SH Ensilering

Erik Hansen

Redaktør LandbrugFyn
23-04-2019 11:40
Fordøjeligheden i græsensilage må ikke komme under 1,1 kilo tørstof pr. foderenhed. Ellers bliver foder- og proteinudnyttelsen for ringe, lyder det fra ensileringsspecialist.

Når græsset skal bjærges, så sigt efter en fordøjelighed på 1,12-1,15 kilo tørstof pr. foderenhed, lyder et råd fra Søren Hertzum, SH Ensilering. 

Det svarer til en fordøjelighed for det organiske stof på cirka 78 procent, hvilket er det optimale for græsensilage. Ved for høj fordøjelighed passerer foderet for hurtigt gennem koens fordøjelsessystem, og så bliver foder- og proteinudnyttelsen for ringe.

Derfor råder han også til, at den ønskede tørstofprocent ved ensileringen på 35-40 procent helst skal være nået højest to døgn efter skårlægningen for at mindske energitabet mest muligt.

Det næste råd fra SH Ensilering går ud på ikke at snitte græsset for fint – gerne i en snitlængde på 15-20 millimeter – og på den måde bevare mest mulig struktur i græsensilagen.

Ensileringsprocessen skal gå hurtigt

- Det er vigtigt, at ensileringsprocessen går hurtigt. I den første fase af ensileringsprocessen forbruges ilten. Her er plantecellerne levende, og forrådnelsesbakterier nedbryder organisk stof ved ånding, fortæller Søren Hertzum.

Derfor er det vigtigt, at stakken køres godt sammen, så ilten presses ud, og herefter dækkes hurtigt til. 

Når ilten er forbrugt, tager de anaerobe bakterier over. Nu omdanner mælkesyrebakterier sukkerstoffer til mælkesyre og eddikesyre. Samtidig danner gærsvampe alkohol og andre gæringsprodukter, mens enzymer nedbryder protein til frie kvælstofforbindelser og ammoniak. 

Syrerne får pH til at falde. Når pH er nede på cirka 4, ophører bakteriernes aktivitet, og så er ensilagen færdigkonserveret.

Energitab kan halveres med ensileringsmiddel

- Uanset hvordan ensileringsprocessen forløber, kan det aldrig undgås, at der sker et energitab i forbindelse med ensileringen, understreger Søren Hertzum.

Græsensilagens energi ligger i tørstofdelen, og ved at bruge det homofermentative ensileringsmiddel Topsil Max i forbindelse med ensileringen sænkes pH hurtigere, så tørstoftabet og dermed energitabet mere end halveres.

Resultatet heraf er en højere energikoncentration i ensilagen, der ses som et højere tørstofindhold og/eller en højere fordøjelighed. 

10-20 foderenheder ekstra pr. ton

Ved tilsætning af det homofermentative ensileringsmiddel øges energiindholdet i græsensilagen, ifølge Søren Hertzum, typisk med 10-20 foderenheder pr. ton ensilage.

- Topsil Max mindsker også proteinnedbrydningen og dermed ammoniakindholdet i ensilagen, fortæller han. 

Forsøg viser, at hvis al ensilagen i en foderration til malkekøer er behandlet med dette ensileringsmiddel, kan der spares op til ét kilo proteinfoder pr. ko dagligt.

Græsensilage, der er behandlet med Topsil Max, har desuden en bedre smag. Det får køerne til at æde mere af den mere energirige ensilage, så mælkeydelsen øges, oplyser rådgiveren fra SH Ensilering.

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Mangel på bestøvere kan true specialafgrøderne

Dyrkere af blandt andet hybridraps, hvidkløver og andre specialafgrøder får et problem, hvis danske erhvervsbiavlere ikke kan afsætte deres honning. Bi-avlerne lever udover honningsalget nemlig også af at leje bier ud til bestøvning af specialafgrøder.

Weidemanns læssere hædret

To læssere fra Weidemann er blevet hædret med fornemme designpriser.

Ny flishugger har bælter - og fjernbetjening

Med fokus på sikkerhed, miljø og brugervenlighed har Linddana skabt den ultimative flishugger, som for at øge sikkerheden og brugervenligheden styres med fjernbetjening.

EDC Poul Erik Bech etablerer forretningsområde indenfor landbrug

Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed indenfor EDC-gruppen, EDC Poul Erik Bech, udvider forretningspaletten med opstart af EDC Landbrug Poul Erik Bech. Manden, der skal sidde i spidsen, er en tung profil der tidligere kommer fra en stilling som chef for Nykredits landsbrugsafdeling på Sjælland.

Få tiltag kan gøre en stor forskel

Klubber for de Stående Jagthunde i Danmark arbejder for at forbedre forholdene for faunaen i agerlandet i almindelighed og for agerhønsene i særdeleshed.

Gør kulturerne klar til salg

Langesømessen er lig med startskuddet for fremvisning af kulturer.

Et skilt som det bedste forsvar

Vejskiltene og gode øjne kan gøre forskellen på liv og død for dyrene i den danske natur.

Fremmer madforståelse og sociale færdigheder

1.900 børn har i år deltaget på en af de over 100 madskoler, som 4H arrangerer i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Rema 1000.
Side 1 af 35 (695 artikler)Prev1234567333435Next