bannerPos

Lav fordøjelighed kan skade udnyttelse af græsensilage

SH Ensilering anbefaler, at græsset ikke snittes for fint så mest mulig struktur i græsensilagen bevares. Foto: SH Ensilering

Erik Hansen

Redaktør LandbrugFyn
23-04-2019 11:40
Fordøjeligheden i græsensilage må ikke komme under 1,1 kilo tørstof pr. foderenhed. Ellers bliver foder- og proteinudnyttelsen for ringe, lyder det fra ensileringsspecialist.

Når græsset skal bjærges, så sigt efter en fordøjelighed på 1,12-1,15 kilo tørstof pr. foderenhed, lyder et råd fra Søren Hertzum, SH Ensilering. 

Det svarer til en fordøjelighed for det organiske stof på cirka 78 procent, hvilket er det optimale for græsensilage. Ved for høj fordøjelighed passerer foderet for hurtigt gennem koens fordøjelsessystem, og så bliver foder- og proteinudnyttelsen for ringe.

Derfor råder han også til, at den ønskede tørstofprocent ved ensileringen på 35-40 procent helst skal være nået højest to døgn efter skårlægningen for at mindske energitabet mest muligt.

Det næste råd fra SH Ensilering går ud på ikke at snitte græsset for fint – gerne i en snitlængde på 15-20 millimeter – og på den måde bevare mest mulig struktur i græsensilagen.

Ensileringsprocessen skal gå hurtigt

- Det er vigtigt, at ensileringsprocessen går hurtigt. I den første fase af ensileringsprocessen forbruges ilten. Her er plantecellerne levende, og forrådnelsesbakterier nedbryder organisk stof ved ånding, fortæller Søren Hertzum.

Derfor er det vigtigt, at stakken køres godt sammen, så ilten presses ud, og herefter dækkes hurtigt til. 

Når ilten er forbrugt, tager de anaerobe bakterier over. Nu omdanner mælkesyrebakterier sukkerstoffer til mælkesyre og eddikesyre. Samtidig danner gærsvampe alkohol og andre gæringsprodukter, mens enzymer nedbryder protein til frie kvælstofforbindelser og ammoniak. 

Syrerne får pH til at falde. Når pH er nede på cirka 4, ophører bakteriernes aktivitet, og så er ensilagen færdigkonserveret.

Energitab kan halveres med ensileringsmiddel

- Uanset hvordan ensileringsprocessen forløber, kan det aldrig undgås, at der sker et energitab i forbindelse med ensileringen, understreger Søren Hertzum.

Græsensilagens energi ligger i tørstofdelen, og ved at bruge det homofermentative ensileringsmiddel Topsil Max i forbindelse med ensileringen sænkes pH hurtigere, så tørstoftabet og dermed energitabet mere end halveres.

Resultatet heraf er en højere energikoncentration i ensilagen, der ses som et højere tørstofindhold og/eller en højere fordøjelighed. 

10-20 foderenheder ekstra pr. ton

Ved tilsætning af det homofermentative ensileringsmiddel øges energiindholdet i græsensilagen, ifølge Søren Hertzum, typisk med 10-20 foderenheder pr. ton ensilage.

- Topsil Max mindsker også proteinnedbrydningen og dermed ammoniakindholdet i ensilagen, fortæller han. 

Forsøg viser, at hvis al ensilagen i en foderration til malkekøer er behandlet med dette ensileringsmiddel, kan der spares op til ét kilo proteinfoder pr. ko dagligt.

Græsensilage, der er behandlet med Topsil Max, har desuden en bedre smag. Det får køerne til at æde mere af den mere energirige ensilage, så mælkeydelsen øges, oplyser rådgiveren fra SH Ensilering.

22 meter lang arm rækker til meget

Kalundborg-entreprenør har investeret i en ny Komatsu med en 22 meter lang arm, og den rækker til mange forskellige opgaver.

Dræneksperter i Sydsjælland

To kammerater fra landbrugsskoletiden har etableret entreprenørfirma i Rønnede, og det er med fokus på at dræne landbrugsjord.

Debat om bæredygtighed i dansk svineproduktion

Mandag den 27. maj holder Danske Svineproducenter et debatmøde om bæredygtighed i svineproduktionen.

Styrelse svarer på tvivlsspørgsmål om nye firmabil-regler

Nye registreringskrav for varebiler har høstet mange spørgsmål. Færdselsstyrelsen svarer her på de mest gængse.

Det betaler sig at opdatere drænanlægget

Et nyt drænanlæg kan afskrives over fem år, så det bør ikke være svært at få økonomi i at få sine marker opdateret med hensyn til dræning, vurderer dræningsspecialist.

Roeavlere så nærmere på ny avanceret markrobot

KWS-arrangement på Lolland samlede cirka 50 roeavlere, der blandt andet blev præsenteret for en ny robot fra Farmdroid.

Mange valfartede til jubilæum i Slagelse

Besøgende fra hele landet var med til at fejre 25-års jubilæum i Slagelse Maskinforretning.

Landskabskonsulent: - Den mentale sundhed ligger lige uden for døren

Landskabskonsulent Søren Paludan giver gode råd til at skabe fantastiske rammer på gården, og smukke omgivelser er som medicin for os, påpeger han.

Nyt udstyr finder nødstedt vildt

Alle 182 frivillige hundeførere i Schweiss-registret kan fortsætte samarbejdet med nye pejl.

Grimme på vej mod 2020

Som led i udviklingen af produktprogrammet til roeavlere udvider Grimme programmet af roeoptagere med to nye modeller.
Side 1 af 29 (564 artikler)Prev1234567272829Next