Debat: Hvad må Baltic Pipe koste på borgerkontoen?

Redaktionen 29-12-2018 00:08:52
Arkivfoto: Henrik Sieben.
Energinet vil lægge Nordeuropas største kompressorstation klos op ad en landsby med 390 borgere og fastholder gamle argumenter, selv om rapport og høringssvar skyder dem ned, lyder kritikken fra frustrerede Everdrup-borgere.

Baltic Pipe er vedtaget og mest i klemme kommer vi, der bor i og omkring Everdrup på Sydsjælland. For her skal Nordeuropas største kompressorstation fortsat ligge, hvis det står til Energinet og energiministeren.

En fagligt velfunderet rapport og høringssvar påpeger ellers, at det er en forkert prioritering fra Energinets side, men disse fejes totalt af bordet i ministerens seneste svar på spørgsmål om emnet (kan læses via ft.dk)

Miljøstyrelsen giver ganske vist Energinet medhold i placeringen i forbindelse med en udtalelse vedrørende miljøkonsekvensrapportens afgrænsning (VVM-redegørelse), men det er med indledningsvis henvisning til projektets økonomiske rammer.

Og så er det, at vi for alvor bliver bekymrede. For fantastisk natur bliver generet uanset valget af kompressorstationens placering på land, men hvad må kompressorstationen til Baltic Pipe koste på borgerkontoen?

Voldsomme konsekvenser

Baltic Pipe er Danmarks hidtil største naturgasprojekt og den nye kompressorstation bliver voldsomt stor. Et industrianlæg på hele 188 parcelhusgrunde i omfang. Og den kommer til at støje 24/7 hele året rundt, idet den skal hæve trykket i gasledningen fra cirka 50 til 120 bar.

Konsekvenserne bliver voldsomme for både naturen, landdistriktet og for de 390 borgere, som bor inden for en meget lille radius af den udpegne placering (halvanden kilometer).

Som lodsejer får man økonomisk kompensation for gener i forbindelse med projektet. Men som nabo til en lodsejer bliver man ikke kompenseret, men vil have mange af de samme gener: Støj hele døgnet (niveauet kan vi ikke få oplyst), forringelse af ejendomspriser, stavnsbinding til bolig, generel utryghed i forhold til eksplosionsfare og eventuelt krigsmål.

Bedre egnede steder fravalgt

Der findes en uvildig rapport fra konsulentfirmaet Urland, som blandt andet påpeger kompressorstationens voldsomme størrelse, og at det forekommer usandsynligt, at der skulle kunne findes et område stort nok til at rumme en kompressorstation af denne størrelse uden at påvirke landskabsinteresserne.

Men Urland-rapporten finder frem til fire bedre egnede placeringer end Everdrup/E47-placeringen. Det sker med saglig henvisning til afsondrede placeringer på god afstand af landsbyer og bebyggelser og med størst mulig hensyn til lokalbefolkningens landskabs- og rekreative interesser.

For de tre dernæst rimelige alternativer, hvor Everdrup-placeringen er i blandt, bemærker rapporten at en kompressorstation i de nævnte områder formentlig vil medføre større påvirkninger af nærmiljøet omkring de nærmeste naboer.

Rapporten er lavet for Energinet med henblik på en landskabsmæssig vurdering, men den konkluderer bredere end på landskab alene – den ser på landskabsinteresserne i bred forstand. Det står i rapportens forord.

Desuden har både borgere og Næstved Kommune gjort opmærksom på fejl i Energinets materiale. Fejl som betyder skærpede forhold omkring Everdrup-placeringen. Alligevel vender Energinet igen og igen tilbage til deres oprindelige begrundelser for den valgte placering uden at uddybe dem.

Vi appellerer til, at Energinet og Miljøstyrelsen for borgernes skyld reviderer beslutningen om, at kun én enkelt mulig lokation VVM vurderes. Medtag desuden de fire udpegne bedre egnede placeringer i den nært forestående VVM-redegørelse.

På den måde tilgodeses alle parter – Energinet, mennesker, natur og kulturhistoriske interesser – mest rimeligt i processen.

Af Charlotte Roest, lokal ildsjæl og socialdemokratisk medlem af Næstved Byråd.

Mogens Hansen, lokalt berørt borger og bestyrelsesmedlem i Everdrup Bylaug.

Tina Bjerregaard, lokalt berørt lodsejer og borgerrepræsentant.

Limousinebesætninger åbner stalddørene

22-01-2019 07:26:38

Lørdag den 26. januar holdes åbent hus i tre sjællandske limousinebesætninger.


En maskinanalyse kan give overblik

21-01-2019 08:23:56

Få overblik over økonomien i roedyrkningen med en maskinanalyse, lyder rådet fra maskinkonsulent.


En bolus overvåger koen

19-01-2019 08:21:10

»SmaXtec 360« sender oplysninger om sundhed, fodring og reproduktion direkte til landmandens smartphone eller computer.


Ny formand til kødkvægsudvalget

17-01-2019 08:17:50

Grundet stigende byrådsarbejde stopper Lis Magnussen som formand for Kødkvægsudvalget for Østlige Øer.


Stærke kvinder og landbruget

16-01-2019 11:30:22

Hos Østdansk Landboforening var 18 kvinder samlet til kvindeaften med fokus på sikkerhed, og det var både økonomisk, juridisk og lavpraktisk.


Avisen kommer nu om tirsdagen

14-01-2019 08:00:15

Ugeavisen fra L-MedieHus uddeles nu tirsdag/onsdag i stedet for torsdag/fredag af FK Distributions bude. Men allerede fra lørdag morgen kan avisen læses her på hjemmesiden.


Mejnerts-brandet med en gren på Lammefjorden

14-01-2019 07:00:17

Familien Mejnertsen købte for snart to år siden Strandly for at udbygge koncepten fra muld til mund på Lammefjorden i Nordvestsjælland.


Så skete det: Kylling overhaler rugbrød i Østdanmark

13-01-2019 16:00:18

Kylling med kartofler og/eller grønt er den mest populære middagsret øst for Storebælt, hvor retten har vippet rugbrød med pålæg af pinden.


Få et gratis klimatjek af kloakken

12-01-2019 07:00:04

I takt med klimaforandringer er det vigtigt, at din ejendom matcher fremtidens udfordringer. Det vil Danske Kloakmestre nu sikre med et gratis klimatjek.


Bobcat E27z minigraver er en alsidig nyhed

10-01-2019 07:00:02

Distriktschef i Svenningsens Maskinforretning er fuld af lovord om den nye minigraver Bobcat E27z.


En rigtig lortehistorie: Den bornholmske mårhund går under radaren

08-01-2019 12:30:32

De 22 nye lorte, der skulle bringe forskerne tættere på at løse mysteriet om den bornholmske mårhund, har vist sig som en blindgyde i jagten på øens nye rovdyr. Det skriver Bornholms Tidende.


SDK udvider populær Sjælland afdeling med nyt showroom

07-01-2019 13:58:32

SDK afdeling i Karlslunde udvides med stor ny bygning, der skal fungere som showroom for de mange besøgende på Sjælland


Skovdyrkerne Øerne har ny strategi på plads

07-01-2019 12:49:15

En ny direktør, stærkere fokus på økonomi, fællesskab og herlighedsværdi samt en tilpasning af organisationen er indsatser, der skal føre Skovdyrkerne på Øerne sikkert fremad


Nye økologiregler kan få store konsekvenser

07-01-2019 07:00:40

Forhandlingerne om økologireglerne kommer til at fylde en del, når Økologisk VKST holder årsmøde i slutningen af januar.


Rød kvægbestyrelse studerede kød- og malkekvæg i Sydamerika

05-01-2019 07:00:23

En flok kendte sjællandske kvægfolk har været på studietur til Brasilien og Argentina, hvor der foruden kvæg blev set på planteavl, forædling og danske DLF’s frøaktiviteter i Latinamerika.


Hingsteplage skal bidrage til genfornyelse

03-01-2019 11:00:33

Et dusin hingsteplage af den gamle danske nationalrace jyske heste har deltaget i et projekt med henblik på at få nye gener ind i racen.


Myndighederne skærper kontrollen: Vigtigt at huske de lovpligtige kurser

03-01-2019 07:00:28

Reglerne for anvendelse af pesticider er talrige, og kontrollen strammer til, så det er vigtigt at huske de lovpligtige kurser.


Ekkodalens moser udvides

29-12-2018 16:00:00

Frivillige aftaler har medført, at Miljø- og Fødevareministeriet overtager 125 hektar i Ekkodalen på Bornholm, hvor et storslået naturgenopretningsprojekt således kan realiseres.


De globale fødevarepriser falder

12-01-2018 14:27:01

Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder


Side 1 af 23 (450 artikler)Prev1234567212223Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer