bannerPos

Debat: Hvad må Baltic Pipe koste på borgerkontoen?

Arkivfoto: Henrik Sieben.

Redaktionen

29-12-2018 00:08
Energinet vil lægge Nordeuropas største kompressorstation klos op ad en landsby med 390 borgere og fastholder gamle argumenter, selv om rapport og høringssvar skyder dem ned, lyder kritikken fra frustrerede Everdrup-borgere.

Baltic Pipe er vedtaget og mest i klemme kommer vi, der bor i og omkring Everdrup på Sydsjælland. For her skal Nordeuropas største kompressorstation fortsat ligge, hvis det står til Energinet og energiministeren.

En fagligt velfunderet rapport og høringssvar påpeger ellers, at det er en forkert prioritering fra Energinets side, men disse fejes totalt af bordet i ministerens seneste svar på spørgsmål om emnet (kan læses via ft.dk)

Miljøstyrelsen giver ganske vist Energinet medhold i placeringen i forbindelse med en udtalelse vedrørende miljøkonsekvensrapportens afgrænsning (VVM-redegørelse), men det er med indledningsvis henvisning til projektets økonomiske rammer.

Og så er det, at vi for alvor bliver bekymrede. For fantastisk natur bliver generet uanset valget af kompressorstationens placering på land, men hvad må kompressorstationen til Baltic Pipe koste på borgerkontoen?

Voldsomme konsekvenser

Baltic Pipe er Danmarks hidtil største naturgasprojekt og den nye kompressorstation bliver voldsomt stor. Et industrianlæg på hele 188 parcelhusgrunde i omfang. Og den kommer til at støje 24/7 hele året rundt, idet den skal hæve trykket i gasledningen fra cirka 50 til 120 bar.

Konsekvenserne bliver voldsomme for både naturen, landdistriktet og for de 390 borgere, som bor inden for en meget lille radius af den udpegne placering (halvanden kilometer).

Som lodsejer får man økonomisk kompensation for gener i forbindelse med projektet. Men som nabo til en lodsejer bliver man ikke kompenseret, men vil have mange af de samme gener: Støj hele døgnet (niveauet kan vi ikke få oplyst), forringelse af ejendomspriser, stavnsbinding til bolig, generel utryghed i forhold til eksplosionsfare og eventuelt krigsmål.

Bedre egnede steder fravalgt

Der findes en uvildig rapport fra konsulentfirmaet Urland, som blandt andet påpeger kompressorstationens voldsomme størrelse, og at det forekommer usandsynligt, at der skulle kunne findes et område stort nok til at rumme en kompressorstation af denne størrelse uden at påvirke landskabsinteresserne.

Men Urland-rapporten finder frem til fire bedre egnede placeringer end Everdrup/E47-placeringen. Det sker med saglig henvisning til afsondrede placeringer på god afstand af landsbyer og bebyggelser og med størst mulig hensyn til lokalbefolkningens landskabs- og rekreative interesser.

For de tre dernæst rimelige alternativer, hvor Everdrup-placeringen er i blandt, bemærker rapporten at en kompressorstation i de nævnte områder formentlig vil medføre større påvirkninger af nærmiljøet omkring de nærmeste naboer.

Rapporten er lavet for Energinet med henblik på en landskabsmæssig vurdering, men den konkluderer bredere end på landskab alene – den ser på landskabsinteresserne i bred forstand. Det står i rapportens forord.

Desuden har både borgere og Næstved Kommune gjort opmærksom på fejl i Energinets materiale. Fejl som betyder skærpede forhold omkring Everdrup-placeringen. Alligevel vender Energinet igen og igen tilbage til deres oprindelige begrundelser for den valgte placering uden at uddybe dem.

Vi appellerer til, at Energinet og Miljøstyrelsen for borgernes skyld reviderer beslutningen om, at kun én enkelt mulig lokation VVM vurderes. Medtag desuden de fire udpegne bedre egnede placeringer i den nært forestående VVM-redegørelse.

På den måde tilgodeses alle parter – Energinet, mennesker, natur og kulturhistoriske interesser – mest rimeligt i processen.

Af Charlotte Roest, lokal ildsjæl og socialdemokratisk medlem af Næstved Byråd.

Mogens Hansen, lokalt berørt borger og bestyrelsesmedlem i Everdrup Bylaug.

Tina Bjerregaard, lokalt berørt lodsejer og borgerrepræsentant.

Ny aftale om sukkerroer på plads

Nordic Sukker og Danske Sukkerroedyrkere har netop indgået en aftale om dyrkning af sukkerroer i 2020.

- Robot-projekt skal støttes og tales op

Der er store perspektiver i Farmdroid markrobot. Det vurderer maskinkonsulent ved VKST Christian Rabølle, der ser et aktuelt behov for robotten i økologiske bedrifter.

Godt nyt til DLFs frøavlere

DLFs frøavlere tjener 85 millioner kroner ekstra for høst 2018

Vejret i maj var køligt

Statistik fra DMI giver et tilbageblik på maj, der var koldere end normalt, men havde nedbør tæt på gennemsnittet.

Veganere politianmeldt for ulovlig indtrængen i svinestalde

Uden hensyntagen til smittebeskyttelse har personer fra Veganerpartiet optaget facebookvideo fra svinestalde, som har til formål at skabe forargelse hos partiets tilhængere. De ulovlige indtrængninger bliver nu en sag for politiet.

Samlede leasingaftaler for hele maskinparken venter

Flere landmænd viser interesse for individuelle aftaler, som omfatter flere fabrikater, men som kan samles i én leasingaftale, lyder det fra Leasing Fyn.

Operationel leasing kræver indblik i timetal og hektarer

For traktorer skal timebehovet generelt nærme sig 850-1.000 timer pr. år, før operationel leasing er interessant, mens der også ses eksempler på positive kalkulationer ved mindre timetal, vurderer DM&E Agro i en leasing-analyse.

Landboforening melder alt klar til Store Frødag

2019-udgaven af Store Frødag foregår hos formanden for Østdansk Landboforening, Jørgen Petersen, og sønnen Christian Petersen på Thinghøj på Stevns.

Planter kan være skyld i fotosensibilitet hos heste

Alle planteædende husdyr kan få fotosensibilitet. Seges Heste sætter fokus på, hvad visse planter kan få af følger for heste på græs.
Side 1 af 32 (621 artikler)Prev1234567303132Next