bannerPos

Debat: Hvad må Baltic Pipe koste på borgerkontoen?

Arkivfoto: Henrik Sieben.
29-12-2018 00:08

Energinet vil lægge Nordeuropas største kompressorstation klos op ad en landsby med 390 borgere og fastholder gamle argumenter, selv om rapport og høringssvar skyder dem ned, lyder kritikken fra frustrerede Everdrup-borgere.

Baltic Pipe er vedtaget og mest i klemme kommer vi, der bor i og omkring Everdrup på Sydsjælland. For her skal Nordeuropas største kompressorstation fortsat ligge, hvis det står til Energinet og energiministeren.

En fagligt velfunderet rapport og høringssvar påpeger ellers, at det er en forkert prioritering fra Energinets side, men disse fejes totalt af bordet i ministerens seneste svar på spørgsmål om emnet (kan læses via ft.dk)

Miljøstyrelsen giver ganske vist Energinet medhold i placeringen i forbindelse med en udtalelse vedrørende miljøkonsekvensrapportens afgrænsning (VVM-redegørelse), men det er med indledningsvis henvisning til projektets økonomiske rammer.

Og så er det, at vi for alvor bliver bekymrede. For fantastisk natur bliver generet uanset valget af kompressorstationens placering på land, men hvad må kompressorstationen til Baltic Pipe koste på borgerkontoen?

Voldsomme konsekvenser

Baltic Pipe er Danmarks hidtil største naturgasprojekt og den nye kompressorstation bliver voldsomt stor. Et industrianlæg på hele 188 parcelhusgrunde i omfang. Og den kommer til at støje 24/7 hele året rundt, idet den skal hæve trykket i gasledningen fra cirka 50 til 120 bar.

Konsekvenserne bliver voldsomme for både naturen, landdistriktet og for de 390 borgere, som bor inden for en meget lille radius af den udpegne placering (halvanden kilometer).

Som lodsejer får man økonomisk kompensation for gener i forbindelse med projektet. Men som nabo til en lodsejer bliver man ikke kompenseret, men vil have mange af de samme gener: Støj hele døgnet (niveauet kan vi ikke få oplyst), forringelse af ejendomspriser, stavnsbinding til bolig, generel utryghed i forhold til eksplosionsfare og eventuelt krigsmål.

Bedre egnede steder fravalgt

Der findes en uvildig rapport fra konsulentfirmaet Urland, som blandt andet påpeger kompressorstationens voldsomme størrelse, og at det forekommer usandsynligt, at der skulle kunne findes et område stort nok til at rumme en kompressorstation af denne størrelse uden at påvirke landskabsinteresserne.

Men Urland-rapporten finder frem til fire bedre egnede placeringer end Everdrup/E47-placeringen. Det sker med saglig henvisning til afsondrede placeringer på god afstand af landsbyer og bebyggelser og med størst mulig hensyn til lokalbefolkningens landskabs- og rekreative interesser.

For de tre dernæst rimelige alternativer, hvor Everdrup-placeringen er i blandt, bemærker rapporten at en kompressorstation i de nævnte områder formentlig vil medføre større påvirkninger af nærmiljøet omkring de nærmeste naboer.

Rapporten er lavet for Energinet med henblik på en landskabsmæssig vurdering, men den konkluderer bredere end på landskab alene – den ser på landskabsinteresserne i bred forstand. Det står i rapportens forord.

Desuden har både borgere og Næstved Kommune gjort opmærksom på fejl i Energinets materiale. Fejl som betyder skærpede forhold omkring Everdrup-placeringen. Alligevel vender Energinet igen og igen tilbage til deres oprindelige begrundelser for den valgte placering uden at uddybe dem.

Vi appellerer til, at Energinet og Miljøstyrelsen for borgernes skyld reviderer beslutningen om, at kun én enkelt mulig lokation VVM vurderes. Medtag desuden de fire udpegne bedre egnede placeringer i den nært forestående VVM-redegørelse.

På den måde tilgodeses alle parter – Energinet, mennesker, natur og kulturhistoriske interesser – mest rimeligt i processen.

Af Charlotte Roest, lokal ildsjæl og socialdemokratisk medlem af Næstved Byråd.

Mogens Hansen, lokalt berørt borger og bestyrelsesmedlem i Everdrup Bylaug.

Tina Bjerregaard, lokalt berørt lodsejer og borgerrepræsentant.

0

Valtra har lanceret en fjernstyret traktor

Valtra og firmaet Elisa har sammen udviklet fjernbetjening af en traktor med 5G-netværket og et 360 graders kamera. Løsningen er den første af sin slags i verden.

Spændende tur til Japan

Mød dygtige japanske landmandskolleger på deres landbrug og oplev ved selvsyn det japanske højværdimarked for danske landbrugsprodukter.

Begrænset forskel på klimaets bundlinje

Aarhus Universitet finder ingen særlige forskelle på miljø- og klimapåvirkningen mellem økologisk og konventionel planteproduktion.

Aktiv ungdomsorganisation i fremgang på flere fronter

LandboUngdom er en aktiv organisation med fremgang, der senest er gået med i et nyt nordisk netværk for unge på landet.

40.000 arter på plads i Naturbasen

På Danmarks største vidensbank med national flora og fauna sætter amatører og eksperter hinanden stævne og indsamler unik viden.

Læssemaskiner til ethvert formål

Stemas tilbyder et bredt program inden for Weidemann-programmet - senest en hjullæsser med variabel hydrostatisk transmission, der bejler til både landbruget og entreprenørerne

Rust virksomheden til den næste krise

Søren Pilegaard, virksomhedsrådgiver i VKST, kommer med råd til at ruste sin virksomhed i en usikker fremtid.

Husk forsikringen – inden skaden sker

Udføres landbrugsarbejde for andre, bør det overvejes at udvide ansvarsforsikringen.

Väderstad med nyt stophjul til såmaskine

For at øge såpræcisionen yderligere lancerer Väderstad et nyt stophjul til deres rækkesåmaskiner.

Koldsøs innovative miniplov er optimeret og klar

Fredag den 31. juli viser Koldsø Smede og Maskinservice den 100 procent klargjorte miniplov med to såaggregater frem ved en sådemonstration i Vestsjælland.
Side 1 af 60 (1188 artikler)Prev1234567585960Next