bannerPos

Debat: Hvad må Baltic Pipe koste på borgerkontoen?

Arkivfoto: Henrik Sieben.

Redaktionen

29-12-2018 00:08
Energinet vil lægge Nordeuropas største kompressorstation klos op ad en landsby med 390 borgere og fastholder gamle argumenter, selv om rapport og høringssvar skyder dem ned, lyder kritikken fra frustrerede Everdrup-borgere.

Baltic Pipe er vedtaget og mest i klemme kommer vi, der bor i og omkring Everdrup på Sydsjælland. For her skal Nordeuropas største kompressorstation fortsat ligge, hvis det står til Energinet og energiministeren.

En fagligt velfunderet rapport og høringssvar påpeger ellers, at det er en forkert prioritering fra Energinets side, men disse fejes totalt af bordet i ministerens seneste svar på spørgsmål om emnet (kan læses via ft.dk)

Miljøstyrelsen giver ganske vist Energinet medhold i placeringen i forbindelse med en udtalelse vedrørende miljøkonsekvensrapportens afgrænsning (VVM-redegørelse), men det er med indledningsvis henvisning til projektets økonomiske rammer.

Og så er det, at vi for alvor bliver bekymrede. For fantastisk natur bliver generet uanset valget af kompressorstationens placering på land, men hvad må kompressorstationen til Baltic Pipe koste på borgerkontoen?

Voldsomme konsekvenser

Baltic Pipe er Danmarks hidtil største naturgasprojekt og den nye kompressorstation bliver voldsomt stor. Et industrianlæg på hele 188 parcelhusgrunde i omfang. Og den kommer til at støje 24/7 hele året rundt, idet den skal hæve trykket i gasledningen fra cirka 50 til 120 bar.

Konsekvenserne bliver voldsomme for både naturen, landdistriktet og for de 390 borgere, som bor inden for en meget lille radius af den udpegne placering (halvanden kilometer).

Som lodsejer får man økonomisk kompensation for gener i forbindelse med projektet. Men som nabo til en lodsejer bliver man ikke kompenseret, men vil have mange af de samme gener: Støj hele døgnet (niveauet kan vi ikke få oplyst), forringelse af ejendomspriser, stavnsbinding til bolig, generel utryghed i forhold til eksplosionsfare og eventuelt krigsmål.

Bedre egnede steder fravalgt

Der findes en uvildig rapport fra konsulentfirmaet Urland, som blandt andet påpeger kompressorstationens voldsomme størrelse, og at det forekommer usandsynligt, at der skulle kunne findes et område stort nok til at rumme en kompressorstation af denne størrelse uden at påvirke landskabsinteresserne.

Men Urland-rapporten finder frem til fire bedre egnede placeringer end Everdrup/E47-placeringen. Det sker med saglig henvisning til afsondrede placeringer på god afstand af landsbyer og bebyggelser og med størst mulig hensyn til lokalbefolkningens landskabs- og rekreative interesser.

For de tre dernæst rimelige alternativer, hvor Everdrup-placeringen er i blandt, bemærker rapporten at en kompressorstation i de nævnte områder formentlig vil medføre større påvirkninger af nærmiljøet omkring de nærmeste naboer.

Rapporten er lavet for Energinet med henblik på en landskabsmæssig vurdering, men den konkluderer bredere end på landskab alene – den ser på landskabsinteresserne i bred forstand. Det står i rapportens forord.

Desuden har både borgere og Næstved Kommune gjort opmærksom på fejl i Energinets materiale. Fejl som betyder skærpede forhold omkring Everdrup-placeringen. Alligevel vender Energinet igen og igen tilbage til deres oprindelige begrundelser for den valgte placering uden at uddybe dem.

Vi appellerer til, at Energinet og Miljøstyrelsen for borgernes skyld reviderer beslutningen om, at kun én enkelt mulig lokation VVM vurderes. Medtag desuden de fire udpegne bedre egnede placeringer i den nært forestående VVM-redegørelse.

På den måde tilgodeses alle parter – Energinet, mennesker, natur og kulturhistoriske interesser – mest rimeligt i processen.

Af Charlotte Roest, lokal ildsjæl og socialdemokratisk medlem af Næstved Byråd.

Mogens Hansen, lokalt berørt borger og bestyrelsesmedlem i Everdrup Bylaug.

Tina Bjerregaard, lokalt berørt lodsejer og borgerrepræsentant.

DLS-formand gjorde status på problemerne

På generalforsamlingen i DLS påpegede formanden John Nielsen blandt andet, at bramgæsbestanden er et stort problem på Sydhavsøerne.

Følelserne kom i kog på Baltic Pipe-møder

Bølgerne gik til tider højt på borgermøderne om Baltic Pipe-projektet, hvor oplægsholdere flere gange blev afbrudt, når de svarede på spørgsmål.

Vildtaften på Kragerup Gods

Har man hang til jagt og jagtfortællinger vækkede vildtaften på Kragerup Gods naturligvis interesse. 

Kom krondyrene i forkøbet

Hegn vildtet ude med el-hegn, inden de spiser markudbyttet.

Markvanding med bedre driftsøkonomi

Ødelagte afgrøder og unødige reparationsudgifter til rørbrud midt i højsommeren er et scenarie, de fleste landmænd gerne vil undgå. Men rørbrud og andre gener i forbindelse med markvanding kan undgås ved at skifte til en frekvensreguleret pumpe, der giver langt bedre driftsøkonomi og minimal risiko for rørbrud.

HMC-Maskiner A/S bliver en del af Karl Mertz A/S

Den 1. april 2019 overtager Karl Mertz A/S virksomheden HMC-Maskiner A/S med afdelinger i Sorø og Holbæk.

Små positive tegn for roedyrkerne

Sukkerroedyrkerne kan se tilbage på et hårdt år, men der er lys forude, forsikrede roedyrkernes formand, Jørn Dalby, på generalforsamlingen.

40 år med hingstekåring i Herning

Dansk Varmblods Hingstekåring og messen Hest & Rytter holdes i Herning for 40. gang med et væld af oplevelser for hesteinteresserede.

Skovrejsning med tilskud

Landskabskonsulent Søren Paludan giver gode råd, hvis man ønsker at opnå tilskud til skovrejsning i indeværende år

Fra bryllupskørsel til skovarbejde

René Larsen arbejder med såvel heste som maskiner, når skov og grønne arealer i kommuner og hos private skal passes og plejes.
Side 1 af 26 (501 artikler)Prev1234567242526Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer