bannerPos

Seks spørgsmål til fødevareminister Mogens Jensen

Vagn Lundsteen.

Tekst og foto: Debatindlæg

08-02-2020 10:15

Af Vagn Lundsteen, direktør, Agropro Danmark

I LandbrugØst uge 6 afviser fødevareminister Mogens Jensen, at de målrettede efterafgrøder er ulovlige. Men målrettede tiltag, skal bygge på målinger. Det har kontorchef Peter Kaarup Miljøstyrelsen erkendt, at de ikke gør.

De målesteder, der er etableret efter Landbrugspakken, er ikke anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af kortet over målrettede efterafgrøder. Reduktionen af kvælstof bygger på grundlaget i Landbrugspakken.

Argumentet for de målrettede efterafgrøder er, at landbrugets kvælstofudledning ikke er faldet som forventet.

Det foranlediger følgende spørgsmål til ministeren:

  1. Som alle ved, var 2018 det mest tørre år i nyere tid. Der løb ikke vand ud af drænene i mere end et år. Det vand, som løb i vandløbene, må selvsagt komme fra spildevand og naturarealer. Hvordan kan ministeren hævde, at udledningen fra landbruget er steget i 2018?

  2. Ifølge tal fra Aarhus Universitet er anvendelse af kvælstof faldet fra 380.000 tons i 2016 til 359.000 tons i 2018. Det vil sige, at landbrugsfamilierne nu er tæt på tallene fra før Landbrugspakken. Hvordan kan ministeren hævde, at udledningen er steget?

  3. Efterafgrøder og alternativer er steget fra 120 tons hektar i 2006 til 430 tons hektar i 2018. Uden effekt på vandmiljøet. Hvordan kan ministeren forestille sig at yderligere 200.000 hektar efterafgrøder vil have nogen effekt?

  4. Er ministeren klar over, at efterafgrøder og brak øger landbrugets CO2 udledning? Er det ikke klimaet, der er på den aktuelle dagsorden?

  5. Har ministeriet beregnet klimakonsekvens af de øgede arealer med efterafgrøder?

  6. I pressemeddelelse fra ministeriet 6. november 2019, beskrives under fakta at: ”Der er store geografiske forskelle i jordens egenskaber og vandmiljøets sårbarhed. Ved at målrette kvælstofregulering tilpasses kravene til behovet i de enkelte lokalområder, dermed skal landmændene kun lave en indsats, hvor der er behov for den. ”

Hvordan mener ministeren at loven lever op til dette, når 90 procent af Jylland og 95 procent af Fyn, skal have flere efterafgrøder?

Der er ikke beregnet socioøkonomiske konsekvenser som præciseret i Vandrammedirektivet. Og en målrettet regulering skal bygge på målinger, det gør de ikke, ergo er de i strid med regerings egne intentioner.

0

Begrænset forskel på klimaets bundlinje

Aarhus Universitet finder ingen særlige forskelle på miljø- og klimapåvirkningen mellem økologisk og konventionel planteproduktion.

Aktiv ungdomsorganisation i fremgang på flere fronter

LandboUngdom er en aktiv organisation med fremgang, der senest er gået med i et nyt nordisk netværk for unge på landet.

40.000 arter på plads i Naturbasen

På Danmarks største vidensbank med national flora og fauna sætter amatører og eksperter hinanden stævne og indsamler unik viden.

Læssemaskiner til ethvert formål

Stemas tilbyder et bredt program inden for Weidemann-programmet - senest en hjullæsser med variabel hydrostatisk transmission, der bejler til både landbruget og entreprenørerne

Rust virksomheden til den næste krise

Søren Pilegaard, virksomhedsrådgiver i VKST, kommer med råd til at ruste sin virksomhed i en usikker fremtid.

Husk forsikringen – inden skaden sker

Udføres landbrugsarbejde for andre, bør det overvejes at udvide ansvarsforsikringen.

Väderstad med nyt stophjul til såmaskine

For at øge såpræcisionen yderligere lancerer Väderstad et nyt stophjul til deres rækkesåmaskiner.

Koldsøs innovative miniplov er optimeret og klar

Fredag den 31. juli viser Koldsø Smede og Maskinservice den 100 procent klargjorte miniplov med to såaggregater frem ved en sådemonstration i Vestsjælland.

To måneder mere til vandrådsarbejdet

Miljø- og Fødevareministeriet har lyttet til ønsket om at flytte fristen for vandrådsarbejdet, som med udsættelsen er den 22. november.

Danish Crown leverer sit bedste halvårsregnskab

Halvårs-omsætningen i Danish Crown er med 32 milliarder kroner 18 procent større end sidste år, og nettoresultatet er øget med 46 procent til 1,4 milliarder kroner.
Side 1 af 60 (1186 artikler)Prev1234567585960Next