bannerPos

Miljøstyrelsen beklager fejl ved Karrebæk Fjord

Tekst og foto: Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
29-03-2019 13:00
Det var en fejl, at der blev givet tilladelse til at »bypasse« bundfald fra sejlrende nær målestationer i Karrebæk Fjord, lyder det fra Miljøstyrelsen. Styrelsen fastholder, at bundfaldet ikke indeholder problematiske stoffer. Fejlen får heller ikke konsekvenser for indsatskrav til landbruget, slår kontorchef fast.

- Vi begår desværre en fejl. Vi er simpelthen ikke opmærksomme på i første omgang, at det ligger i nærheden af vores målestationer.

Sådan lyder det fra Helle Pilsgaard, kontorchef i Miljøstyrelsen, som nu kommenterer på sagen fra Karrebæk Fjord på Sydsjælland.

Her blev der sidste år givet tilladelse til Næstved Havn fra Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen til, at halvdelen af det bundfald og slam fra sejlrenden, som man er ved at rense op, kan genplaceres, eller »bypasses« som det retteligt hedder på fagsprog, i Karrebæk Fjord. En fjord, som der i vandområdeplanerne er sat høje miljømål i.

Arbejdet med at rense sejlrenden har været i gang i det seneste stykke tid, men er lige nu stoppet. Det skyldes dog helt andre årsager, forklarer Helle Pilsgaard.

Vrede landmænd

Fra den sjællandske landboforening Gefion har der lydt stor kritik af, at Næstved Havn fik tilladelsen. Herfra er man ikke overbevist om, at det er rent, det bundfald som bliver gravet op fra sejlrenden og som bliver genplaceret andre steder i fjorden nær sejlrenden.

Man har fra Gefion også givet udtryk for bekymring over, at de steder hvor Næstved Havn har fået tilladelse til at »bypasse« bundfaldet i Karrebæk Fjord er nær nogle af de målestationer, som fra myndighederne side bruges til at vurdere fjordens miljøtilstand. Det gælder blandt andet udbredelsen af ålegræs, som man fra Gefions side påpeger, har meget svært ved at vokse i blød bund.

Menneskelig fejl

Og det er altså den del – at tilladelsen er givet til at »bypasse« for tæt på målestationerne – som Miljøstyrelsen beklager. Selve indholdet, af den del af bundfaldet som bliver »bypasset« i Karrebæk Fjord, fastholder man i styrelsen, indeholder ikke stoffer, der er problematiske.

Fra Helle Pilsgaard lyder det:

- Det er en menneskelig fejl, som blandt andet er kommet midt i udflytningen af Miljøstyrelsen (fra København til Odense, red.). Det er beklageligt.

- Det er dog vigtigt for mig at sige, at det her får ingen betydning for landmændene i området. For det første holder vi øje med vores målestationer. Vi kommer ud på dem, og ser der hvor ålegræsset ligger, og hvis vi ikke havde fået det at vide af jer (Effektivt Landbrug, red.) og andre, så ville vi selv have set, at der var noget galt, siger hun.

Hun forklarer, at man i Miljøstyrelsen ser bort fra målinger, som pludselig stikker helt ud, og derfor ville man også have opdaget en afvigelse i Karrebæk Fjord.

- Og så skal det også siges – og her bliver det lidt teknisk – at de data, som kommer til at blive brugt i de kommende vandområdeplaner (2021-2027, red), det er data fra en seksårig-periode, som slutter i 2018. Og selvom tilladelsen er givet i 2018, så udnytter Næstved Havn den faktisk ikke før 2019, så det vil sige, at der ikke er sket nogle påvirkninger af de data, som skal bruges i vandområdeplanerne, forklarer Helle Pilsgaard.

Hun forklarer, at man fra Miljøstyrelsen vil holde øje med målestationerne i Karrebæk Fjord for at se, om der sker store afvigelser.

- Og så er vi i dialog med både Næstved Havn, Næstved Kommune og Kystdirektoratet for, hvad der fremadrettet skal ske. Det er jo en længerevarende tilladelse, der er givet, siger Helle Pilsgaard.

Næstved Havn har således frem til 2028 fået tilladelse til at »bypasse« 28.000 kubikmeter bundfald fra sejlrenden til en plads i Karrebæk Fjord.

- Vi må se på, om vi måske fremover ikke kan finde ud af at anbringe det et andet sted, så det ikke bliver bragt tilbage i fjorden, siger hun.

Ingen forurening i bundfald

De sjællandske landmænd har også udtrykt stor bekymring for, om der er forurenende stoffer i det bundfald, som bliver flyttet tilbage til Karrebæk Fjord efter rensningen af sejlrenden. Men hertil svarer Helle Pilsgaard:

- Vi har taget stilling til indholdet af forurenende stoffer. Jeg kan også helt afvise, at der skulle være nogle problemer i forhold til TBT, siger Helle Pilsgaard.

TBT er et stof, som stammer fra skibenes bundmaling, og man har fra Gefions side påpeget, at det findes i det bundfald, som graves op fra sejlrenden. Det sker med henvisning til den ansøgning om at rense sejlrenden, som Næstved Havn sendte ind til Kystdirektoratet i 2017. Heri kan man læse, at konsulenthuset Orbicon, som udarbejdede ansøgningen for Næstved Havn, oplyser, at en del af bundfaldet netop indeholder TBT.

Fra Helle Pilsgaard lyder det, at det bundfald med TBT enten bliver bortskaffet på land, hvis det er meget forurenet, eller hvis forureningsgraden er mindre, bliver placeret på en såkaldt klapplads, som ligger uden for fjorden, og som populært kan betegnes som en undersøisk losseplads, og altså ikke hører til det, som igen ender i Karrebæk Fjord.

Heller ingen problemer med næringsstoffer

Når det kommer til de næringsstoffer, som Næstved Kommune i et høringssvar til myndighederne for lidt over et år siden advarede om, at en stor del af disse vil blive mobile igen og dermed få en negativ påvirkning af fjordens miljøtilstand, når de bliver »bypasset« i Karrebæk Fjord, så lyder der også et afvisende svar fra Helle Pilsgaard.

- Der kan ske en kortvarig midlertidig ophvirvlning af noget, men det er jo ikke noget, som vil have betydning i den store sammenhæng. Der er ikke nogen merpåvirkning fra næringsstoffer af de fjordområder. Så i den sammenhæng, så mener vi ikke, at det giver problemer, siger hun, og tilføjer, at Miljøstyrelsen løbende følger med i data fra målestationerne og tager bestik af det, hvis der er store udsving.

0

Aktiv ungdomsorganisation i fremgang på flere fronter

LandboUngdom er en aktiv organisation med fremgang, der senest er gået med i et nyt nordisk netværk for unge på landet.

40.000 arter på plads i Naturbasen

På Danmarks største vidensbank med national flora og fauna sætter amatører og eksperter hinanden stævne og indsamler unik viden.

Læssemaskiner til ethvert formål

Stemas tilbyder et bredt program inden for Weidemann-programmet - senest en hjullæsser med variabel hydrostatisk transmission, der bejler til både landbruget og entreprenørerne

Rust virksomheden til den næste krise

Søren Pilegaard, virksomhedsrådgiver i VKST, kommer med råd til at ruste sin virksomhed i en usikker fremtid.

Husk forsikringen – inden skaden sker

Udføres landbrugsarbejde for andre, bør det overvejes at udvide ansvarsforsikringen.

Väderstad med nyt stophjul til såmaskine

For at øge såpræcisionen yderligere lancerer Väderstad et nyt stophjul til deres rækkesåmaskiner.

Koldsøs innovative miniplov er optimeret og klar

Fredag den 31. juli viser Koldsø Smede og Maskinservice den 100 procent klargjorte miniplov med to såaggregater frem ved en sådemonstration i Vestsjælland.

To måneder mere til vandrådsarbejdet

Miljø- og Fødevareministeriet har lyttet til ønsket om at flytte fristen for vandrådsarbejdet, som med udsættelsen er den 22. november.

Danish Crown leverer sit bedste halvårsregnskab

Halvårs-omsætningen i Danish Crown er med 32 milliarder kroner 18 procent større end sidste år, og nettoresultatet er øget med 46 procent til 1,4 milliarder kroner.

Subaru går efter landkunder

Permanent firhjulstræk er et slagnummer for den japanske bilproducent, der har lanceret en ny version af sin XV-model.
Side 1 af 60 (1185 artikler)Prev1234567585960Next