bannerPos

Naturpleje giver bedre jagt

Der er et stigende antal lodsejere, som etablerer vildtagre for at fremme levevilkårene for både dyr, fugle og insekter, oplever Danmarks Jægerforbund.

Tekst og foto: Flemming Erhard

Journalist
02-05-2020 11:58
Lodsejere kan forbedre levevilkårene for råvildt og andet jagtbytte betragteligt. Og det koster ikke på hektarstøtten, påpeger Danmarks Jægerforbund.

VILDTPLEJE Lodsejere kan gøre meget for at forbedre vilkårene for jagt på deres ejendom. 

- Det er oplagt at pleje sine levende hegn og at anlægge vildstriber for at give dyrene nogle attraktive steder at opholde sig, siger jagtfaglig chef og afdelingschef Rådgivning & Uddannelse i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard.

- Man skal sørge for, at ens levende hegn har masser af små, lave buske i bunden. Det vil være rigtigt klogt. Og at undgå for mange store træer. Man skal have masser af gode buske for at give god dækning, forklarer han og fortsætter:

- Og så skal man sørge for, at man langs med skovbryn og levende hegn har en bræmme med gammel vegetation, som får lov til at være, men også gerne med nogle kortklippede arealer med kløvergræs.

Lad ukrudtet gro

Jægerforbundet har både rådgivning og kurser for lodsejere og anbefaler også at kombinere plejen af levende hegn med tilstødende bræmmer af ukrudtsplanter eller med striber af dem ude på dyrkningsfladen.

- Vi anbefaler tit, at man bare lader en stub ligge fra det foregående års dyrkning og så lader den naturlige flora af ukrudtsfrø, som findes, spire frem.

- Det kan også være godt at så lidt rødkløver og hvidkløver og sneglebælg ud. Så får man en biotop, der er god ikke bare for råvildtet, men også for en masse af de insekter, som har det svært. Det vil være helt ideelt. Men tillad den naturlige fremspiring. Det er vigtigt, påpeger Niels Søndergaard.

Sparer penge på markarbejdet

Der er et stigende antal lodsejere, som etablerer vildtagre for at fremme levevilkårene for både dyr, fugle og insekter, oplever Danmarks Jægerforbund. Men også at mange lodsejere holder sig tilbage med den slags vildtpleje af frygt for, at det vil koste pengepungen.

- Der er dog vide muligheder for at anlægge vildtstriber ude på dyrkningsfladen uden at miste hektarstøtte. Så det er svært at finde en undskyldning for ikke at gøre noget, pointerer Niels Søndergaard.

- Landmanden kan spare penge på sine driftsomkostninger. For de arealer, som ligger tættest på skovbryn eller levende hegn, vil tit være de steder, hvor landmanden har en dårlig sammenhæng mellem omkostningen ved at pløje, så og harve og så det udbytte, han får ud af det.

Danmarks Jægerforbund udgiver hvert år en folder med meget detaljeret information om lovgivning og tilskudsmuligheder og om, hvordan man kan oprette vildtagre uden at komme i klemme med sin ret til hektarstøtte.

0

Massivt rod i Miljøstyrelsen koster landbruget

Massivt rod i Miljøstyrelsens beregninger for kvælstof-belastningen i Smålandshavets åbne del kan koste landbruget på Syd- og Vestsjælland dyrt i form af ekstra efterafgrøder, mener Gefion og DLS.

Grimme styrker rådgivning og salgssupport øst for Storebælt

Uffe Jensen er udpeget som ny ansvarlig for salg af kartoffemaskiner på Sjælland hos Grimme, oplyser selskabet.

I et høstvakuum

Lige nu er vurderingen på Danish Agros afdeling i Dalmose på Vestsjælland, at man skal modtage middeludbytter af korn og raps. Det er stilhed før stormen, fortæller markedsdirektør Christian Hjerpsted mandag eftermiddag, hvor høsten ligger stille.

Syngenta og FaunaPhotonics hylder biodiversiteten

Biodiversitet er vigtig for vores natur, og landbruget har en helt særlig rolle i at hjælpe og passe på biodiversiteten.

Roedyrkernes nye formand er klar til opgaverne

Troels Frandsen er ny mand i spidsen for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked.

Godt tilbud på ny roesort

Via Nordic Sugars hjemmeside kan roedyrkere frem til den 1. august vælge frø fra SesvanderHave til en reduceret pris.

Ny roeaftale med klare forbedringer

Både hos Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar er der bred enighed om, at den nye sukkerroeaftale indeholder flere klare forbedringer.
Side 1 af 64 (1278 artikler)Prev1234567626364Next