bannerPos

Bedre betingelser for agerhøns i Nordsjælland

Frøblandingen indeholder ti arter, hvor flere blomstrer i år. Arterne er rødkløver, cikorie, kællingetand, kornblomst, røllike, okseøje, hjulkrone, kornvalmue, hvidkløver og honningurt. Foto: Inge Christoffersen Holding
04-04-2020 12:55

Nordsjællands Landboforening og fire kommuner hjælper agerhønen i fællesprojekt.

NATUR En faunastribe kan være det første skridt til at skabe bedre forhold for agerhøns i agerlandet, og det er tiltrængt. Agerhønen er nemlig gået meget tilbage i Danmark på grund af mangel på føde – for kyllingerne er det mangel på insekter og for de voksne fugle mangel på frø fra blomster og urter.

Faunastriberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for blandt andet agerhøns, og striberne er samtidig med til at skabe en større variation af føde for flere insekter i agerlandet.

I Nordsjælland arbejder den lokale landboforening, Nordsjællands Landboforening og fire kommuner, Egedal, Fredensborg, Helsingør og Hillerød, igen i år sammen om tiltag, der kan skabe forbedrede forhold for agerhøns i agerlandet. Indsatsen er koncentreret om etablering af faunastriber på private arealer.

Ti forskellige planter

- Der indgår ti forskellige planter i faunastriberne, og de er valgt ud fra et ønske om at skabe bedre betingelser for agerhøns, fortæller formand for Nordsjællands Landboforening, Lars Jonsson, og fortsætter:

- Agerhønen er tilknyttet agerlandet og arten kræver områder, hvor der er adgang til urtefrø, insekter og åben vegetation, og denne biotop skabes der netop med faunastriberne.

Lars Jonsson opfordrer samtidig til, at man også gør en indsats de steder på ejendommen, hvor der allerede er værdifulde og naturlige levesteder – det gavner både dyr, fugle og insekter.

Tilbud til lodsejere

I kommunerne glæder man sig over at tilslutningen til faunastriberne er steget fra år til år og håber at flere lodsejere vil deltage i projektet og gerne med flerårige faunastriber.

Har man landbrugsjord i en af de fire nordsjællandske kommuner, kan man få hjælp til etableringen af op til 2.400 kvadratmeter faunastriber. Striberne sås i op til 800 meters længde og 3,6 eller 9 meters bredde.

Den lille udgift til anlæggelsen af faunastriberne deles mellem kommune og den enkelte lodsejer, hvor kommunen betaler for frøblandingen, mens lodsejeren kun skal betale for såningen, der koster 850 kroner ekskl. moms og foretages af en maskinstation.

- Tilbuddet om hjælp til etablering af faunastriber gør det let at hæve naturværdien og skabe gode og stabile levesteder for både insekter og dyr ude på markerne, siger landmand Inge Christoffersen Holding fra Freerslev.

- Her på vores marker er antallet af flokke med agerhøns steget, siden vi første gang etablerede faunastriber, tilføjer Inge Christoffersen Holding, som har været med i projektet fra det første år.

jhal

Bag om projektet

Projektet er iværksat i 2017 af Grønt Råd i Hillerød Kommune og med et samarbejde mellem Nordsjællands Landboforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.

Projektet er de efterfølgende år rullet ud, så det nu også omfatter Fredensborg, Helsingør og Egedal kommuner. Nordsjællands Landboforening ønsker at flere kommuner vil indgå i samarbejdet.

0

Massivt rod i Miljøstyrelsen koster landbruget

Massivt rod i Miljøstyrelsens beregninger for kvælstof-belastningen i Smålandshavets åbne del kan koste landbruget på Syd- og Vestsjælland dyrt i form af ekstra efterafgrøder, mener Gefion og DLS.

Grimme styrker rådgivning og salgssupport øst for Storebælt

Uffe Jensen er udpeget som ny ansvarlig for salg af kartoffemaskiner på Sjælland hos Grimme, oplyser selskabet.

I et høstvakuum

Lige nu er vurderingen på Danish Agros afdeling i Dalmose på Vestsjælland, at man skal modtage middeludbytter af korn og raps. Det er stilhed før stormen, fortæller markedsdirektør Christian Hjerpsted mandag eftermiddag, hvor høsten ligger stille.

Syngenta og FaunaPhotonics hylder biodiversiteten

Biodiversitet er vigtig for vores natur, og landbruget har en helt særlig rolle i at hjælpe og passe på biodiversiteten.

Roedyrkernes nye formand er klar til opgaverne

Troels Frandsen er ny mand i spidsen for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked.

Godt tilbud på ny roesort

Via Nordic Sugars hjemmeside kan roedyrkere frem til den 1. august vælge frø fra SesvanderHave til en reduceret pris.

Ny roeaftale med klare forbedringer

Både hos Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar er der bred enighed om, at den nye sukkerroeaftale indeholder flere klare forbedringer.
Side 1 af 64 (1278 artikler)Prev1234567626364Next