bannerPos

En ganske særlig oplevelse

Medlemmer af Nordsjællands Landboungdom hørte Gunderslevholms Gods skytte, Jimmy Olsen, fortælle om dyrehaven. Foto: Frederik Langebæk

Henrik Sieben

Journalist
10-08-2019 08:44
Nordsjællands Landboungdom har besøgt en af Danmarks ældste privatejede dyrehaver. Dyrehaven under Gunderslevholm Gods.

Dyrehaven ved Gunderslevholm Gods nær Fuglebjerg mellem Næstved og Slagelse, en af de få privatejede og samtidig ældre dyrehaver, dannede for nylig rammen om et lærerigt og spændende besøg for medlemmer af Nordsjællands Landboungdom.

- Vi mødtes på en særdeles smuk sommeraften og meget overraskende for os mødte ejeren af godset, Claus de Neergaard, selv op, og bød på en rundvisning på selve godset, inden vi skulle se og høre om dyrehaven, fortæller Frederik Langebæk, der er medlem af det særlige natur- og jagtudvalg under Nordsjællands Landboungdom.

Det viste sig, at Claus de Neergaard havde fået nys om de unges besøg og derfor bød på en tur rundt i driftsbygningerne og de gamle avlsbygninger, der er ved at blive sat i stand.

- Det var slet ikke meningen, men vi er glade og taknemmelige over, at godsejeren personligt tog sig tid til at vise os rundt, lyder det videre fra Frederik Langebæk.

125 stykker vildt

Efter denne lidt anderledes introduktion til Gunderslevholm Gods gik turen ud til Dyrehaven, hvor der er en bestand på flere end 125 stykker vildt – fordelt på blandt andet 70 dåvildt, cirka 30 sikahjorte og fem-seks kronvildt. 

- Kronvildt har de, fordi den tidligere godsejer (Claus de Neergaards far, red.) altid har fundet glæde ved og sat en ære i, at der skulle være kronvildt i en dyrehave. 

Dyrehaven under Gunderslevholm er på 53-54 hektar og er dermed større end de 50 hektar, der kræves for at være en dyrehave og ikke en hjortefarm.

- Det betyder også, at det er jagtlovens regler, som gælder i dyrehaven, også om gældende jagttider, mens man på en hjortefarm i princippet kan slagte en hjort, når man har lyst, forklarer Frederik Langebæk.

Det var Gunderslevholms skytte, Jimmy Olsen, der viste rundt og forklarede om dyrehaven, som godset er meget stolt af at have.

Jagten på godset

Det samlede areal til Gunderslevholm Gods overstiger 1.000 hektar, og jagten er lejet ud til i alt 12 forskellige konsortier og jagtlejere. Det eneste område, godset selv driver jagt på, er i dyrehaven.

Det er Jimmy Olsen, der til daglig passer dyrehaven, men han passer også det jagtområde, som kaldes bondegården, og som godset, ifølge Frederik Langebæk, selv betegner som det bedste og smukkest beliggende jagtområde med direkte placering ved Tystrup-Bavelse Søerne.

Jagten i dyrehaven

Ifølge Frederik Langebæk er der årligt en kvote af hjortevildt, der skal skydes i dyrehaven, så bestanden ikke bliver for stor.

- Godset driver selv lidt jagt, men derudover kan jægere kontakte godset og købe sig til jagt på en hjort, då eller hind. Skytten udvælger så det dyr, som han finder passende og tager jægeren med på tur i dyrehaven. 

- I modsætning til dyrene i Dyrehaven ved Eremitagen nord for København, er dyrene i Gunderslevholm Gods dyrehave ikke vant til motionsløbere, barnevogne og cyklister, hvorfor jagten stadig er at regne, som var det jagt i helt fri natur, lyder det fra Frederik Langebæk.

- Derfor skal der nogle gange også flere besøg i dyrehaven til, førend den pågældende jæger kan få nedlagt det ønskede og udvalgte bytte.

Specialudvalg skal stå for naturarrangementer
Nordsjællands Landboungdom har en større gruppe medlemmer, der er natur- og jagtinteresserede. Derfor har man lavet et specialudvalg, der skal forestå naturarrangementer, så det ikke kun handler om besøg på kvæg- og svinebedrifter eller maskinstationer.
- Fremtidens landbrug er måske ikke bare store marker, men også nicher, hvor vi har jagt, natur, og biotoper ind over. Derfor synes vi, at det er meget relevant at kunne lære noget om naturen og høre om de godser, der tænker i vild natur, i stedet for traditionelt landbrug med marker og husdyr, fortæller Frederik Langebæk. /hs

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Mangel på bestøvere kan true specialafgrøderne

Dyrkere af blandt andet hybridraps, hvidkløver og andre specialafgrøder får et problem, hvis danske erhvervsbiavlere ikke kan afsætte deres honning. Bi-avlerne lever udover honningsalget nemlig også af at leje bier ud til bestøvning af specialafgrøder.

Weidemanns læssere hædret

To læssere fra Weidemann er blevet hædret med fornemme designpriser.

Ny flishugger har bælter - og fjernbetjening

Med fokus på sikkerhed, miljø og brugervenlighed har Linddana skabt den ultimative flishugger, som for at øge sikkerheden og brugervenligheden styres med fjernbetjening.

EDC Poul Erik Bech etablerer forretningsområde indenfor landbrug

Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed indenfor EDC-gruppen, EDC Poul Erik Bech, udvider forretningspaletten med opstart af EDC Landbrug Poul Erik Bech. Manden, der skal sidde i spidsen, er en tung profil der tidligere kommer fra en stilling som chef for Nykredits landsbrugsafdeling på Sjælland.

Få tiltag kan gøre en stor forskel

Klubber for de Stående Jagthunde i Danmark arbejder for at forbedre forholdene for faunaen i agerlandet i almindelighed og for agerhønsene i særdeleshed.

Gør kulturerne klar til salg

Langesømessen er lig med startskuddet for fremvisning af kulturer.

Et skilt som det bedste forsvar

Vejskiltene og gode øjne kan gøre forskellen på liv og død for dyrene i den danske natur.

Fremmer madforståelse og sociale færdigheder

1.900 børn har i år deltaget på en af de over 100 madskoler, som 4H arrangerer i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Rema 1000.
Side 1 af 35 (695 artikler)Prev1234567333435Next