bannerPos

Giv natur og vildt en håndsrækning

Remisser og søer sætter natur og vildt pris på. Samtidig giver det ejendomsværdien et løft.

Jesper Hallgren

Journalist
02-07-2019 11:00
Ved at plante små beplantninger og læhegn skaber man små biotoper, som natur og vildt hurtigt vil sætte pris på.

Det er naturligvis ikke gratis at plante og pleje bevoksninger, men man kan få et attraktivt tilskud – 60.000 kroner pr. hektar i tilskud – via Miljøstyrelsen, der administrerer en tilskudsordning, som giver lodsejere mulighed for at få tilskud til at etablere småbeplantninger på indtil en halv hektar samt læhegn med tre-syv rækker træer og buske.

Overordnet set er formålet med tilskudsordningen at styrke naturen ved at skabe levesteder og spredningskorridorer for dyrelivet. Der er tale om en ordning, der kan søges enkeltvis eller kollektivt – ansøgningsfristen er mandag den 2. september. 

- Det er en god mulighed for at skabe sin drømmeejendom med flotte beplantninger, som både giver herlighedsværdi, trivsel for mennesker og dyr, jagtmuligheder samt læ for afgrøder og husdyr, forklarer Mario Hauser, skovfoged hos Skovdyrkerforeningen Øerne.

Overordnet plan

- Rent økonomisk, tilføjer han, vil etablering af småbeplantninger og læhegn i mange tilfælde give et løft i ejendomsværdien, ligesom udlejning af jagt kan give ejeren en betydelig indtægt.

Mario Hauser gør dog opmærksom på, at det naturligvis er vigtigt at vælge de rigtige arter af træer og buske, som kan trives med de jordtyper, der er på ejendommen.

- Ligeledes er det også vigtigt at indtænke træernes og buskenes højde og form i forhold deres indbyrdes placering, fortæller han og fastslår i den sammenhæng, at der bør foreligge en overordnet plan, inden plantearbejdet går i gang.

Udover levende hegn, små beplantninger, søer og vildtagre kan man også gøre brug af forskellige andre virkemidler for at sikre dyrelivet gode levevilkår. Det kan, ifølge Mario Hauser, for eksempel være skovrejsning, vandhuller og grønne enge.

Ubudne gæster huserer i landbruget

Der var en gang, hvor det ikke var nødvendigt at låse dørene, hvis man boede på landet. De dage er for længst ovre. Tyveri af maskiner, værktøj og GPS-udstyr er ikke længere særtilfælde – tværtimod.

Strip till og no till såmaskiner vist på Aagaard Gods

Der blev udvist meget stor interesse og gået i dybden med nørderiet, men ikke med såmaskinerne, da Agrovi i går afviklede såmaskinedemo på Aagaard Gods. Arrangementet, omhandlede direkte såning, og det gentages i morgen fredag på Lolland.

Et positivt møde mellem land og by

På årets udgave af Åbent Landbrug kunne man på Bredagergård ved Skibby møde får og malkekøer, smage ost og klappe en kalv.

Goldkostrategi kræver altid opfølgning

Kvægdyrlæge Susanne Sommerlund, LVK, er ikke i tvivl – X-Zelit virker, men det kræver ligesom andre goldkostrategier opfølgning, for ellers risikerer man ikke at få den fulde effekt af produktet.

Hård kritik af øko-kommune for planer om sprøjteforbud

Lejre Kommune går med planer om at indføre sprøjteforbud, der rækker videre end BNBO. Endnu er det dog uvist hvilke arealer, som bliver omfattet, og det er stærkt kritisabelt, mener Gefion

Med baggrund i friskanalyser af silomajs: Det er ved at være tid til at høste majs

Gitte Rasmussen, VKST, og Jan Jespersen fra KvægrådgivningDanmark, mener, med baggrund i friskanalyser af silomajs, at det så småt er ved at være tid for årets majshøst.

Ny forsikring af afgrødeskader

Som det første forsikringsselskab i Danmark tilbyder Topdanmark en forsikring af afgrødeskader ved ekstremt vejr.

Ønsker yderligere 2.000 hektar med roer til 2020

Kontrakttegning på roer til kampagnen 2020 er slut, men Agricenter Danmark kan godt bruge roer fra yderligere 2.000 hektar.

Fordel for følgeerhverv

EU’s støttekroner har med udvidelsen af Lars Iversens bedrift også åbnet for flere arbejdspladser.

Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.
Side 1 af 37 (729 artikler)Prev1234567353637Next