bannerPos

Giv natur og vildt en håndsrækning

Remisser og søer sætter natur og vildt pris på. Samtidig giver det ejendomsværdien et løft.

Tekst og foto: Jesper Hallgren

Journalist
02-07-2019 11:00
Ved at plante små beplantninger og læhegn skaber man små biotoper, som natur og vildt hurtigt vil sætte pris på.

Det er naturligvis ikke gratis at plante og pleje bevoksninger, men man kan få et attraktivt tilskud – 60.000 kroner pr. hektar i tilskud – via Miljøstyrelsen, der administrerer en tilskudsordning, som giver lodsejere mulighed for at få tilskud til at etablere småbeplantninger på indtil en halv hektar samt læhegn med tre-syv rækker træer og buske.

Overordnet set er formålet med tilskudsordningen at styrke naturen ved at skabe levesteder og spredningskorridorer for dyrelivet. Der er tale om en ordning, der kan søges enkeltvis eller kollektivt – ansøgningsfristen er mandag den 2. september. 

- Det er en god mulighed for at skabe sin drømmeejendom med flotte beplantninger, som både giver herlighedsværdi, trivsel for mennesker og dyr, jagtmuligheder samt læ for afgrøder og husdyr, forklarer Mario Hauser, skovfoged hos Skovdyrkerforeningen Øerne.

Overordnet plan

- Rent økonomisk, tilføjer han, vil etablering af småbeplantninger og læhegn i mange tilfælde give et løft i ejendomsværdien, ligesom udlejning af jagt kan give ejeren en betydelig indtægt.

Mario Hauser gør dog opmærksom på, at det naturligvis er vigtigt at vælge de rigtige arter af træer og buske, som kan trives med de jordtyper, der er på ejendommen.

- Ligeledes er det også vigtigt at indtænke træernes og buskenes højde og form i forhold deres indbyrdes placering, fortæller han og fastslår i den sammenhæng, at der bør foreligge en overordnet plan, inden plantearbejdet går i gang.

Udover levende hegn, små beplantninger, søer og vildtagre kan man også gøre brug af forskellige andre virkemidler for at sikre dyrelivet gode levevilkår. Det kan, ifølge Mario Hauser, for eksempel være skovrejsning, vandhuller og grønne enge.

Småt med økologi uden EU-støtte

Priserne på økologiske fødevarer ville være meget højere uden støtten fra EU’s landbrugsordning.

Mange tilskudskroner til øko-arealstøtte er spildt

Mens politikerne agter at booste de økologiske tilskud, så får mange økologer flere støttekroner, end de har behov for i kompensation for deres ekstra dyrkningsomkostninger.

Over en femtedel af tilskudskroner er overflødige

Mange landmænd ville investere i stalde eller teknologi også uden at få støtte til det, konstaterer Landbrugsstyrelsen.

Lav erstatning til landmand berørt af sprøjteforbud i BNBO

Første afgørelse om erstatningens størrelse om sprøjteforbud i et BNBO i Egedal ender i en for lodsejer chokerende lav erstatning. Nordsjællandsk landboformand føler sig ramt på retsfølelsen. Erstatningen ligger langt fra, hvad man fra landbrugets side mener, er rimeligt.

Velfærdskød – kalve på græs: - Man skal have mentalt overskud

Karen Freiesleben og Torben Olsen har i flere år fast haft 50 jerseytyrekalve på stald, og de opfordrer andre til at lave gårdbutikker og sælge gennem lokale supermarkeder – selv om det kræver mentalt overskud.

Flere støttesager i klemme

Et par bøvlede støttesager har på det seneste sat en stopper for lysten til at søge yderligere EU-tilskud, siger Anders Laustsen.

Støtte har fulgt væksten på kvægbedrift

Anders Laustsen har i takt med udvidelser af sin økologiske bedrift gjort brug af tilskudsordninger fra EU, men han mener, at EU-støtten til landbruget helt bør fjernes.

Lukket for kontrakttegning

Med kontrakt på de sidste 2.000 hektar, som Nordic Sugar ønskede, er der nu lukket for yderligere kontrakttegning til 2020.

MariboHilleshög åbner salg til kampagnepriser

Fra i år kan frøene købes direkte hos frøfirmaerne i stedet for at bestille dem hos Nordic Sugar.

Nordisk tang skal testes i danske besætninger

Udenlandske forsøg har tidligere vist, at tang kan hæmme metanproduktionen i køernes vom. Nu skal der dyrkes tang herhjemme, som skal forarbejdes og i sidste ende tilsættes kvægfoderet i danske besætninger.
Side 1 af 42 (824 artikler)Prev1234567404142Next