bannerPos

Giv natur og vildt en håndsrækning

Remisser og søer sætter natur og vildt pris på. Samtidig giver det ejendomsværdien et løft.

Jesper Hallgren

Journalist
02-07-2019 11:00
Ved at plante små beplantninger og læhegn skaber man små biotoper, som natur og vildt hurtigt vil sætte pris på.

Det er naturligvis ikke gratis at plante og pleje bevoksninger, men man kan få et attraktivt tilskud – 60.000 kroner pr. hektar i tilskud – via Miljøstyrelsen, der administrerer en tilskudsordning, som giver lodsejere mulighed for at få tilskud til at etablere småbeplantninger på indtil en halv hektar samt læhegn med tre-syv rækker træer og buske.

Overordnet set er formålet med tilskudsordningen at styrke naturen ved at skabe levesteder og spredningskorridorer for dyrelivet. Der er tale om en ordning, der kan søges enkeltvis eller kollektivt – ansøgningsfristen er mandag den 2. september. 

- Det er en god mulighed for at skabe sin drømmeejendom med flotte beplantninger, som både giver herlighedsværdi, trivsel for mennesker og dyr, jagtmuligheder samt læ for afgrøder og husdyr, forklarer Mario Hauser, skovfoged hos Skovdyrkerforeningen Øerne.

Overordnet plan

- Rent økonomisk, tilføjer han, vil etablering af småbeplantninger og læhegn i mange tilfælde give et løft i ejendomsværdien, ligesom udlejning af jagt kan give ejeren en betydelig indtægt.

Mario Hauser gør dog opmærksom på, at det naturligvis er vigtigt at vælge de rigtige arter af træer og buske, som kan trives med de jordtyper, der er på ejendommen.

- Ligeledes er det også vigtigt at indtænke træernes og buskenes højde og form i forhold deres indbyrdes placering, fortæller han og fastslår i den sammenhæng, at der bør foreligge en overordnet plan, inden plantearbejdet går i gang.

Udover levende hegn, små beplantninger, søer og vildtagre kan man også gøre brug af forskellige andre virkemidler for at sikre dyrelivet gode levevilkår. Det kan, ifølge Mario Hauser, for eksempel være skovrejsning, vandhuller og grønne enge.

Høsten kom godt i gang på Lolland

Overraskende højt udbytte, lød det fra Kim Monk Rasmussen, Hvidkilde og Bøllesminde, der var blandt de første til at høste vinterbyg.

Ny teknologi og hunde skal bekæmpe rotter

Med hundeførere og særligt udviklede digitale og giftfrie fælder melder HedeDanmark sig ind i kampen mod rotter og andre skadedyr.

Ny type afdækning til ensilagestakken

Silage Safe er navnet på et nyt system til afdækning af ensilagestakkene, der går udenom dæksider.

Daka Refood har sat biogasanlæg på standby

Daka Refood har indtil videre sat planerne om et biogasanlæg på Sjælland til madaffald på pause. Det skyldes ændringer i støtteordningerne til nye biogasanlæg.

Veganer modtager trusler efter ulovlig indtrængen

Veganerpartiets stifter, Henrik Vindfeldt, har modtaget trusler efter han ulovligt trængte ind i en svinestald på Falster.

Varm opstart på årets høst

Guldborgsund Agro I/S tog på en varm sommerdag tre nye Case IH Axial-Flow 9250 i brug ved høst af bakkesvingel.

Den grønne omstilling er på vej på græs

En mere intensiv produktion af kløvergræs kan hjælpe den grønne omstilling i landbruget på flere måder, viser resultater af ny forskning på Aarhus Universitet.

Søllested Maskinforretning kører videre uden John Deere

Torben Kepp Jensen, indehaver af Søllested Maskinforretning, oplyser, at virksomheden fortsætter uden John Deere-forhandlingen.

Høstmaskiner godkendt til kørsel

Myndighederne har netop givet dispensation til at køre med de landbrugsmaskiner på gummibælter, der står for høsten af ærter.

Bisonsti er åbnet på Bornholm

Søndag inviede den nye miljøminister Lea Wermelin (S) Bisonstien i Almindingen. Stien er en ud af fem nye vandreruter på Bornholm, der er blevet markeret, så det er nemt at finde rundt.
Side 1 af 33 (656 artikler)Prev1234567313233Next