bannerPos

Privat skovrejsning gælder som miljøtiltag

Hvis du har planer om at anlægge skov på din jord, kan du lige nu både opnå tilskud, støtte landdistrikterne og være med til at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet. Foto: Ditte Birkebæk Jensen
05-05-2019 07:22
Med privat skovrejsning kan du udover et tilskud samtidig støtte landdistrikterne og være med til at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet.

Skovrejsningsordningen er en oplagt mulighed for at få tilplantet mindre marker, ukurante arealer og få lavet gode biotoper med dækning til vildtet. Samtidig er ordningen en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20, der har til formål at udvikle landdistrikterne. Det skriver landbrugsinfo.dk. 
Tilskud medfinansieres af EU landdistriktsmidler med 75 procent, og er således underlagt EU’s regelsæt om »Udvikling af Landdistrikter«.
Skovrejsning i områder, der ligeså bidrager til implementering af vandrammedirektivet, opnår højeste tilskudssats. Mindstekravet for at kunne opnå tilskud er nedsat fra fem til to hektar. Tilplantet skov bliver fremefter fredskov, og kan derfor ikke inddrages som landbrugsjord igen. Der må dog ikke plantes i områder, hvor skovrejsning er uønsket. Du kan læse mere herom på din kommunes hjemmeside.

Sæt dig ind i detaljerne
Der er mange krav, som skal overholdes ved tilplantning eller såning. Det er derfor vigtigt at gennemlæse hele vejledningen på styrelsens hjemmeside, så der ikke kommer overraskelser senere. Du anbefales endvidere at tage kontakt til din lokale rådgiver, som arbejder med skovrejsning til daglig for at være på den sikre side. 
Vil du gerne teste en oplagt placering til skovrejsning, inden du ansøger, så kan du i Tast selv-service oprette en fiktiv ansøgning. Hvis du får 2,5 point eller derover er det et oplagt sted at sende en ansøgning på. Kortene i Internet Markkort (IMK) er desuden blevet opdaterede. 
Du kan i runden også søge grundbetaling til et areal, som tidligere har været tilplantet med juletræer, hvis juletræerne fjernes inden 1. januar i det nye ansøgningsår – og altså er væk i skrivende stund. Er der indgået tilsagn om skovrejsning på arealet, så kan der modtages grundbetaling under artikel 32, hvis betingelserne er opfyldte, og blandt andet at støttebetingelserne var opfyldt i 2008. Der er dermed ikke krav om, at arealet skal ligge i omdrift med eksempelvis korn eller græs et år mellem dyrkning af juletræer og indgåelse af skovtilsagn.
Ansøgningsrunden åbner 2. juli og lukker 30. august. Skemaet skal udfyldes og indsendes via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Tast selv-service, hvor også vejledning og andre vigtige bilag ligger. 
Ansøgninger prioriteres efter beliggenhed, omkostningseffektivitet og ansøgningens mulighed for integration af klimatilpasningshensyn. 
 

 

Tilskud

·        Anlæg indenfor delvandoplande med indsatsbehov giver 32.000 kroner pr. hektar ved plantning af løvskov og skovbryn, mens såning af løvskov og skovbryn giver 12.000 kroner pr. hektar

·        Anlæg udenfor delvandoplande med indsatsbehov giver 24.000 kroner pr. hektar ved plantning af løvskov og skovbryn, mens såning giver 9.000 kroner pr. hektar. Plantning af nåleskov giver desuden 12.000 kroner pr. hektar

·        Indenfor delvandoplande er der mulighed for både højt tilskud og grundbetaling, mens der udenfor gives lavt tilskud samt begrænset mulighed for grundbetaling på max fem år

Kilde: Landbrugsinfo.dk

Økologisk omlægning var det bedste valg for bundlinjen

En driftsleders jobskifte gav anstødet til, at Agrovest droppede konventionelt landbrug. Omlægningen er gået godt, fortæller medejer af det økologiske planteavlsselskab, Ulrik Olsen.

KU-professor gav roedyrkere en status i klimadebatten

Hvis landbruget skal sænke klimaaftrykket, er det en god idé at tage økonomiske hensyn, påpegede KU-professor Jette Jacobsen på Strubes klimamøde i Nykøbing Falster.

ATV’ere vinder frem som landbrugsredskaber

De små køretøjer kan ofte med fordel bruges i driften i stedet for traktoren.

16 avlermøder på to uger

I løbet af et par uger i december holder DLF 16 avlermøder over hele landet.

Erstatning for sprøjteforbud skaber stor utilfredshed

Første afgørelse om erstatningens størrelse til en lodsejer ramt af sprøjteforbud i et BNBO i Egedal Kommune medfører stor utilfredshed.

Mange tilbud kan skabe forvirring

- Det bedste råd er at have is i maven, lyder det fra Kristian Nørby Nielsen, product manager i Strube Scandinavia.

- Vi skal konstant tænke nyt

På Stenalt Gods drives man af at forbedre sig hele tiden. Derfor undrer det godset, når EU-ordninger som har innovation til formål, udelukker nye driftsmuligheder.

Teknologi har løftet planteavlen på Stenalt Gods

På Stenalt Gods har EU-tilskud været med til at fremme den økologiske planteavl med nye teknologier og opbevaringsmuligheder til tørring.

El-drevne minilæssere bliver aktuelle for landbrug

Stigende krav til arbejdsmiljø og klimavenlighed vil efterhånden give indpas i landbrugsbedrifter for støjsvage og udstødningsfri maskiner, forudser forhandler.
Side 1 af 42 (839 artikler)Prev1234567404142Next