bannerPos

Privat skovrejsning gælder som miljøtiltag

Hvis du har planer om at anlægge skov på din jord, kan du lige nu både opnå tilskud, støtte landdistrikterne og være med til at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet. Foto: Ditte Birkebæk Jensen

Redaktionen

05-05-2019 07:22
Med privat skovrejsning kan du udover et tilskud samtidig støtte landdistrikterne og være med til at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet.

Skovrejsningsordningen er en oplagt mulighed for at få tilplantet mindre marker, ukurante arealer og få lavet gode biotoper med dækning til vildtet. Samtidig er ordningen en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20, der har til formål at udvikle landdistrikterne. Det skriver landbrugsinfo.dk. 
Tilskud medfinansieres af EU landdistriktsmidler med 75 procent, og er således underlagt EU’s regelsæt om »Udvikling af Landdistrikter«.
Skovrejsning i områder, der ligeså bidrager til implementering af vandrammedirektivet, opnår højeste tilskudssats. Mindstekravet for at kunne opnå tilskud er nedsat fra fem til to hektar. Tilplantet skov bliver fremefter fredskov, og kan derfor ikke inddrages som landbrugsjord igen. Der må dog ikke plantes i områder, hvor skovrejsning er uønsket. Du kan læse mere herom på din kommunes hjemmeside.

Sæt dig ind i detaljerne
Der er mange krav, som skal overholdes ved tilplantning eller såning. Det er derfor vigtigt at gennemlæse hele vejledningen på styrelsens hjemmeside, så der ikke kommer overraskelser senere. Du anbefales endvidere at tage kontakt til din lokale rådgiver, som arbejder med skovrejsning til daglig for at være på den sikre side. 
Vil du gerne teste en oplagt placering til skovrejsning, inden du ansøger, så kan du i Tast selv-service oprette en fiktiv ansøgning. Hvis du får 2,5 point eller derover er det et oplagt sted at sende en ansøgning på. Kortene i Internet Markkort (IMK) er desuden blevet opdaterede. 
Du kan i runden også søge grundbetaling til et areal, som tidligere har været tilplantet med juletræer, hvis juletræerne fjernes inden 1. januar i det nye ansøgningsår – og altså er væk i skrivende stund. Er der indgået tilsagn om skovrejsning på arealet, så kan der modtages grundbetaling under artikel 32, hvis betingelserne er opfyldte, og blandt andet at støttebetingelserne var opfyldt i 2008. Der er dermed ikke krav om, at arealet skal ligge i omdrift med eksempelvis korn eller græs et år mellem dyrkning af juletræer og indgåelse af skovtilsagn.
Ansøgningsrunden åbner 2. juli og lukker 30. august. Skemaet skal udfyldes og indsendes via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Tast selv-service, hvor også vejledning og andre vigtige bilag ligger. 
Ansøgninger prioriteres efter beliggenhed, omkostningseffektivitet og ansøgningens mulighed for integration af klimatilpasningshensyn. 
 

 

Tilskud

·        Anlæg indenfor delvandoplande med indsatsbehov giver 32.000 kroner pr. hektar ved plantning af løvskov og skovbryn, mens såning af løvskov og skovbryn giver 12.000 kroner pr. hektar

·        Anlæg udenfor delvandoplande med indsatsbehov giver 24.000 kroner pr. hektar ved plantning af løvskov og skovbryn, mens såning giver 9.000 kroner pr. hektar. Plantning af nåleskov giver desuden 12.000 kroner pr. hektar

·        Indenfor delvandoplande er der mulighed for både højt tilskud og grundbetaling, mens der udenfor gives lavt tilskud samt begrænset mulighed for grundbetaling på max fem år

Kilde: Landbrugsinfo.dk

Køretøjers påvirkning på små kommuneveje er offentliggjort

Resultaterne fra en test af seks tunge køretøjers påvirkning af kommuneveje ligger nu klar.

Nyt kornanlæg blev vist frem

Overgaard holdt åbent hus på Saunsøgård ved Nakskov, hvor der opføres et helt nyt kornanlæg.

Sjællandsk flismand er glad for nye arbejdsopgaver

Bjørn Krüger Veng fra Skovdyrkerforeningen Øerne fik tidligere på året ansvaret for flis og entreprise på Sjælland, og han trives med de nye opgaver.

Ny app letter hverdagen

Brødre fra Lolland står bag firmaet FarmBackup, som tilbyder en app, der holder styr på arbejdsopgaverne.

Hvem fejer Fejø af banen som Årets Landsby 2019?

Til august afgøres det, hvem der skal overtage tronen som Årets Landsby efter Fejø.

Ny rotorklipper med 6 års garanti

Efter Spearhead valgte at gå solo med én forhandlerorganisation i Danmark har Johs. Mertz været på jagt efter et tilsvarende produkt. Det er især pudsning af græsfrømarker som mange af vores kunder har behov for en stærk maskine til.

Mærkedage hos Ovethi

A/S Ovethi Dansk Dæk Service kan på fredag markere flere mærkedage i firmaets hovedafdeling i Gelsted på Vestfyn.

- Kan nå hele Sjælland på én time

Ringsted Maskincenter og Maskincenter Roskilde er nu samlet under samme tag.

Alle mand på dæk!

For at blive i sømandssproget vil der blive »trængsel ombord« og »liv i kludene«, når A/S Ovethi Dansk Dæk Service i den kommende weekend markerer en række mærkedage med henholdsvis reception og fest i firmaets hovedafdeling i Gelsted.

Korn i centrum på Kalø Landbrugsskole

Kalø Landbrugsskole danner fra onsdag den 26. juni til fredag den 28. juni ramme om er en stor international kornfestival på Kalø Landbrugsskole.
Side 1 af 32 (631 artikler)Prev1234567303132Next