bannerPos

Privat skovrejsning gælder som miljøtiltag

Hvis du har planer om at anlægge skov på din jord, kan du lige nu både opnå tilskud, støtte landdistrikterne og være med til at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet. Foto: Ditte Birkebæk Jensen

Redaktionen

05-05-2019 07:22
Med privat skovrejsning kan du udover et tilskud samtidig støtte landdistrikterne og være med til at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet.

Skovrejsningsordningen er en oplagt mulighed for at få tilplantet mindre marker, ukurante arealer og få lavet gode biotoper med dækning til vildtet. Samtidig er ordningen en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20, der har til formål at udvikle landdistrikterne. Det skriver landbrugsinfo.dk. 
Tilskud medfinansieres af EU landdistriktsmidler med 75 procent, og er således underlagt EU’s regelsæt om »Udvikling af Landdistrikter«.
Skovrejsning i områder, der ligeså bidrager til implementering af vandrammedirektivet, opnår højeste tilskudssats. Mindstekravet for at kunne opnå tilskud er nedsat fra fem til to hektar. Tilplantet skov bliver fremefter fredskov, og kan derfor ikke inddrages som landbrugsjord igen. Der må dog ikke plantes i områder, hvor skovrejsning er uønsket. Du kan læse mere herom på din kommunes hjemmeside.

Sæt dig ind i detaljerne
Der er mange krav, som skal overholdes ved tilplantning eller såning. Det er derfor vigtigt at gennemlæse hele vejledningen på styrelsens hjemmeside, så der ikke kommer overraskelser senere. Du anbefales endvidere at tage kontakt til din lokale rådgiver, som arbejder med skovrejsning til daglig for at være på den sikre side. 
Vil du gerne teste en oplagt placering til skovrejsning, inden du ansøger, så kan du i Tast selv-service oprette en fiktiv ansøgning. Hvis du får 2,5 point eller derover er det et oplagt sted at sende en ansøgning på. Kortene i Internet Markkort (IMK) er desuden blevet opdaterede. 
Du kan i runden også søge grundbetaling til et areal, som tidligere har været tilplantet med juletræer, hvis juletræerne fjernes inden 1. januar i det nye ansøgningsår – og altså er væk i skrivende stund. Er der indgået tilsagn om skovrejsning på arealet, så kan der modtages grundbetaling under artikel 32, hvis betingelserne er opfyldte, og blandt andet at støttebetingelserne var opfyldt i 2008. Der er dermed ikke krav om, at arealet skal ligge i omdrift med eksempelvis korn eller græs et år mellem dyrkning af juletræer og indgåelse af skovtilsagn.
Ansøgningsrunden åbner 2. juli og lukker 30. august. Skemaet skal udfyldes og indsendes via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Tast selv-service, hvor også vejledning og andre vigtige bilag ligger. 
Ansøgninger prioriteres efter beliggenhed, omkostningseffektivitet og ansøgningens mulighed for integration af klimatilpasningshensyn. 
 

 

Tilskud

·        Anlæg indenfor delvandoplande med indsatsbehov giver 32.000 kroner pr. hektar ved plantning af løvskov og skovbryn, mens såning af løvskov og skovbryn giver 12.000 kroner pr. hektar

·        Anlæg udenfor delvandoplande med indsatsbehov giver 24.000 kroner pr. hektar ved plantning af løvskov og skovbryn, mens såning giver 9.000 kroner pr. hektar. Plantning af nåleskov giver desuden 12.000 kroner pr. hektar

·        Indenfor delvandoplande er der mulighed for både højt tilskud og grundbetaling, mens der udenfor gives lavt tilskud samt begrænset mulighed for grundbetaling på max fem år

Kilde: Landbrugsinfo.dk

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Mangel på bestøvere kan true specialafgrøderne

Dyrkere af blandt andet hybridraps, hvidkløver og andre specialafgrøder får et problem, hvis danske erhvervsbiavlere ikke kan afsætte deres honning. Bi-avlerne lever udover honningsalget nemlig også af at leje bier ud til bestøvning af specialafgrøder.

Weidemanns læssere hædret

To læssere fra Weidemann er blevet hædret med fornemme designpriser.

Ny flishugger har bælter - og fjernbetjening

Med fokus på sikkerhed, miljø og brugervenlighed har Linddana skabt den ultimative flishugger, som for at øge sikkerheden og brugervenligheden styres med fjernbetjening.

EDC Poul Erik Bech etablerer forretningsområde indenfor landbrug

Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed indenfor EDC-gruppen, EDC Poul Erik Bech, udvider forretningspaletten med opstart af EDC Landbrug Poul Erik Bech. Manden, der skal sidde i spidsen, er en tung profil der tidligere kommer fra en stilling som chef for Nykredits landsbrugsafdeling på Sjælland.

Få tiltag kan gøre en stor forskel

Klubber for de Stående Jagthunde i Danmark arbejder for at forbedre forholdene for faunaen i agerlandet i almindelighed og for agerhønsene i særdeleshed.

Gør kulturerne klar til salg

Langesømessen er lig med startskuddet for fremvisning af kulturer.

Et skilt som det bedste forsvar

Vejskiltene og gode øjne kan gøre forskellen på liv og død for dyrene i den danske natur.

Fremmer madforståelse og sociale færdigheder

1.900 børn har i år deltaget på en af de over 100 madskoler, som 4H arrangerer i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Rema 1000.
Side 1 af 35 (695 artikler)Prev1234567333435Next