bannerPos

Legat til anerkendt svine-fagkyndig

Ved årsmødet i Østlige Øers Landboforeninger overrakte formanden Povl Fritzner, til venstre, hædersgave til Orla Grøn Pedersen. Gaven består af to sølvstager med inskription. Foto: Henrik Sieben

Tekst og foto: Henrik Sieben

Journalist
30-10-2019 10:37
Ingen anden enkeltperson har haft så stor betydning for dansk svineproduktion som Orla Grøn Pedersen, lød vurderingen på årsmøde i Østlige Øers Landboforeninger.

Ved årsmødet i Østlige Øers Landboforeninger mandag blev hædersgave af Laurits Rasmussens legat til minde om slægten på Nysøgård i Hvalsø givet til Orla Grøn Pedersen.

Dermed fulgte man op på traditionen fra de Sjællandske Landboforeningers årsmøde, hvor traditionen med uddeling af hædersgaven blev startet for mere end et kvart århundrede siden.

Legatet har til formål at støtte unge landmænds ophold på landbrugsskole og til studier på Landbohøjskolen, men derudover skal legatets midler også anvendes som hædersgave til mænd eller kvinder, som har ydet eller fortsat yder en fortjenstfuld indsats til gavn for dansk landbrug.

Hædersgaven blev givet til Orla Grøn Pedersen, fordi han om nogen, som det lød, har været med til at udvikle svineproduktionen i Danmark.

Kvæg, svin og genetik

Legatmodtageren blev uddannet agronom med hovedopgave om kvæg fra Landbohøjskolen i 1973.

Siden arbejdede han som forsøgsassistent med kvæg på Statens gårde Trollesminde/Favrholm, inden han kom til Andelsslagteriernes Fælleskontor på Axelborg, hvor han i 1973 blev ansat som konsulent, siden afdelingschef og senere sektorchef.

I begyndelsen af 1991 blev Orla Grøn Pedersen direktør for Landsudvalget for svin/Dansk svineproduktion og tiltrådte samtidig som direktør i Danske Slagterier. Desuden blev han direktør for det svinefaglige område i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret, og medlem af direktionen.

I 2001 var han initiativtager til et samarbejde mellem Landbohøjskolen og Århus Universitet og kinesiske forskningsinstitutioner om kortlægning af svinets gener.

Test af sygdom

Efter at Orla Grøn Pedersen i 2007 fratrådte stillingen som sektordirektør, blev han arbejdende formand for PixieGene A/S, der udvikler genetisk designede minigrise til sygdomsmodeller for kroniske sygdomme som diabetes, åreforkalkning mm.

Povl Fritzner, formand for Østlige Øers Landboforeninger, rundede prisoverrækkelsen af med at sige:

- Samlet set kan det uden overdrivelse siges, at ingen anden enkeltperson har haft så stor betydning for dansk svineproduktion som Orla Grøn Pedersen. Det er mig derfor en stor glæde at kunne overrække dig Hædersgaven fra Laurits Rasmussens Legat.

henrik@landbrugoest.dk
tlf. 61 20 67 42

Øko-træf havde fokus på klimaændringerne

Omkring 100 økologer var med til økologisk inspirationsdag i VKST med indlæg fra blandt andre Per Vesterbæk fra Landbrug & Fødevarer.

Sprøjtenyhed fra Falster

Tusindvis af danske landmænd har været i Tyskland for at hente inspiration på maskinfronten – blandt andet fremtidens sprøjte fra Hardi.

Økologisk Landbrug har udviklet sig både i kraft og på trods af EU

Økologisk landbrug i Danmark har nydt godt at direkte tilskud fra CAP’en (EU’s Fælles Landbrugspolitik)

Tilskudspuljer favoriserer de store på bekostning af de små

Det var meget bedre, hvis alle tilskudsmidler fra EU’s landbrugspolitik faldt som direkte udbetalinger ligesom i gamle dage, siger Christian Bejer Petersen.

EU-støtte sikrer luft i økonomien og overlevelsesevne

Debelgaard ved Brørup ville have gjort alle de samme investeringer, også uden støtte fra Landdistriktsprogrammets tilskudspuljer. Men tilskuddene har sikret bedre vilkår i banken.

Landmand taber spildevandssag i Landsretten

Østre Landsret har omstødt en to år gammel dom fra Byretten i Roskilde, hvor landmand Ole Christiansen ellers havde fået medhold i, at han ikke behøvede at følge påbud om forbedre rensningen af sit spildevand til et vandløb.

- Du skal bare sørge for, at de i Tønder aldrig løber tør for penge

Miljøminister Lea Wermelin (S) fik i går præsenteret et eksempel på jordfordeling i Vipperød på Sjælland. L&F-formand Martin Merrild var også med, og han opfordrer til, at der snart for alvor kommer skub i jordfordelingerne over hele landet.

Den nye indpakning bliver gentaget

Mælkeproducenter på østlige øer inviterer torsdag den 28. november til stormøde i Sorø.

Undgå brand i vintermånederne

Fyringssæsonen er gået i gang, hvilket betyder større risiko for gårdbrande, advarer Topdanmark. 
Side 1 af 41 (807 artikler)Prev1234567394041Next