bannerPos

To østdanske kandidater har meldt sig

Næstformanden i Gefion, vestsjællandske Poul Henrik Prahl, er kandidat til viceformandsposten i L&F.

Tekst og foto: Jacob Lund-Larsen

Chefredaktør
13-10-2018 11:00
Næstformanden i Gefion, vestsjællandske Poul Henrik Prahl, og formanden for L&F’s frøsektion, Thor Gunnar Kofoed fra Bornholm, er officielt kandidater til viceformandsposten i Landbrug & Fødevarer.
To markante østdanske landmænd har meldt sig som kandidater til viceformandsposten i Landbrug & Fødevarer. 
Formanden for frøsektionen i L&F, bornholmeren Thor Gunnar Kofoed, og næstformanden i sjællandske Gefion, Poul Henrik Prahl fra Kalundborg, stiller således begge op.
Dermed er der for nuværende to kandidater på valgkortet, når viceformandsvalget afgøres på delegeretmødet i Herning 7.-8. november. Her genopstiller den ene af de nuværende viceformænd, Lars Hvidtfeldt, som bekendt ikke.
Begge kandidater er planteavlere.
 

Kendt frøformand

Thor Gunnar Kofoed er den mest kendte af de to nuværende kandidater, idet han siden midten af 1990’erne har været de danske frøavleres formand.
I en video, som frøsektionen udsendte i går, pointerer viceformandskandidaten, at han er overrasket over, at mange har ringet og opfordret ham til at stille op. Og det er en af hovedårsagerne til, at han har overvejet sit kandidatur og nu valgt at stille op.
I videoen lyder det blandt andet fra frøformanden, at han ønsker at arbejde imod, at alternative personer og følelser kommer til at være styrende for landbrugsdebatten og politikken på området.
 

Fokus på økonomien

Fra Poul Henrik Prahl lyder det, at han erkender, at han er den mindst kendte af de to nuværende kandidater.
- Det ser jeg som en fordel. For jeg kan komme med noget nyt. Og hovedudfordringen for mig er vores erhvervs forfærdelige økonomi. Sandheden om vores situation og følgerne af de seneste 30-35 års landbrugspolitik skal vi have forklaret politikerne på Christiansborg bedre end hidtil. Det samme gælder konsekvenserne af vandplanerne.
- Der skal ske noget her. Mine kolleger skal kunne se noget lys. Det er jo uhyggeligt, at vi ikke kan klare et enkelt dårligt år som i år.
- Medlemskommunikationen skal også være bedre. I Gefion har vi erfaring for, at en del landmænd gerne vil være en del af Gefion, men ikke af L&F. For de aner ikke, hvad de laver. Det skal vi gøre bedre. Og så ser jeg det som en opgave, at sektorformændene kommer mere i spil, sådan at det ikke er L&F-formanden og de to viceformænd, der skal kommunikere om de sager, som sektorformændene fagligt er bedst til, pointerer Poul Henrik Prahl.
 

Delegerede spørges

Povl Fritzner, der er formand for Østlige Øers Landboforeninger, som begge kandidater hører under, fortæller, at man på et møde den 29. oktober vil lade alle østdanske kandidater komme til orde.
- De, der stiller op, kommer til orde på mødet. Og så spørger vi derefter vores delegerede, hvem vi peger på i Østdanmark. Vi lader demokratiet bestemme, siger Povl Fritzner. 
 
Ny formand for deltidslandmændene
Deltidslandmand Jens Simonsen, Sinding ved Herning, blev på deltidslandmændenes delegeretmøde i går valgt som formand for Danmarks deltidslandmænd, og har dermed også fået en plads i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse.
Jens Simonsen dyrker selv 60 hektar, og har gennem en lang årrække siddet i Herning-Ikast Landboforenings bestyrelse. Han har haft natur og samarbejde med de grønne organisationer og fritidsorganisationer som mærkesag, og det er også det, han vil kæmpe for i primærbestyrelsen.
Jens Simonsen har været en af de helt store drivkræfter i forhold til at etablere de såkaldte naturstriber, hvor lokale landmænd sår dele af deres marker til med frøblandinger, der er til gavn for fugle- og dyrevildt.
Det er et initiativ, der nu er bredt ud til en række øvrige kommuner.
 
 
0

Syngenta og FaunaPhotonics hylder biodiversiteten

Biodiversitet er vigtig for vores natur, og landbruget har en helt særlig rolle i at hjælpe og passe på biodiversiteten.

Roedyrkernes nye formand er klar til opgaverne

Troels Frandsen er ny mand i spidsen for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked.

Godt tilbud på ny roesort

Via Nordic Sugars hjemmeside kan roedyrkere frem til den 1. august vælge frø fra SesvanderHave til en reduceret pris.

Ny roeaftale med klare forbedringer

Både hos Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar er der bred enighed om, at den nye sukkerroeaftale indeholder flere klare forbedringer.

Landdistrikter glæder sig over EU-aftale

Den nye aftale om EU's genopretningsfond tilfører flere milliarder euro til udvikling af landdistrikter, hvilket åbner for nye muligheder i Danmark, vurderer Landdistrikternes Fællesråd. Formand Steffen Damsgaard håber konkret, at regeringen vil booste udviklingen på landet ved at prioritere flere midler til de lokale aktionsgrupper samt fortsat styrke fødevareklyngen.

Hallegård på Bornholm er nu klima-miljø-pilotprojekt og eksperimentarium

Hallegård på Bornholm, katalysator for det bornholmske madeventyr og kendt af titusinder af ferie-gæster som kulinarisk kraftcenter, etablerer nu et såkaldt pilotprojekt i form af et klima- og miljø-eksperimentarium.
Side 1 af 64 (1275 artikler)Prev1234567626364Next