bannerPos

To østdanske kandidater har meldt sig

Næstformanden i Gefion, vestsjællandske Poul Henrik Prahl, er kandidat til viceformandsposten i L&F.

Jacob Lund-Larsen

Chefredaktør
13-10-2018 11:00
Næstformanden i Gefion, vestsjællandske Poul Henrik Prahl, og formanden for L&F’s frøsektion, Thor Gunnar Kofoed fra Bornholm, er officielt kandidater til viceformandsposten i Landbrug & Fødevarer.
To markante østdanske landmænd har meldt sig som kandidater til viceformandsposten i Landbrug & Fødevarer. 
Formanden for frøsektionen i L&F, bornholmeren Thor Gunnar Kofoed, og næstformanden i sjællandske Gefion, Poul Henrik Prahl fra Kalundborg, stiller således begge op.
Dermed er der for nuværende to kandidater på valgkortet, når viceformandsvalget afgøres på delegeretmødet i Herning 7.-8. november. Her genopstiller den ene af de nuværende viceformænd, Lars Hvidtfeldt, som bekendt ikke.
Begge kandidater er planteavlere.
 

Kendt frøformand

Thor Gunnar Kofoed er den mest kendte af de to nuværende kandidater, idet han siden midten af 1990’erne har været de danske frøavleres formand.
I en video, som frøsektionen udsendte i går, pointerer viceformandskandidaten, at han er overrasket over, at mange har ringet og opfordret ham til at stille op. Og det er en af hovedårsagerne til, at han har overvejet sit kandidatur og nu valgt at stille op.
I videoen lyder det blandt andet fra frøformanden, at han ønsker at arbejde imod, at alternative personer og følelser kommer til at være styrende for landbrugsdebatten og politikken på området.
 

Fokus på økonomien

Fra Poul Henrik Prahl lyder det, at han erkender, at han er den mindst kendte af de to nuværende kandidater.
- Det ser jeg som en fordel. For jeg kan komme med noget nyt. Og hovedudfordringen for mig er vores erhvervs forfærdelige økonomi. Sandheden om vores situation og følgerne af de seneste 30-35 års landbrugspolitik skal vi have forklaret politikerne på Christiansborg bedre end hidtil. Det samme gælder konsekvenserne af vandplanerne.
- Der skal ske noget her. Mine kolleger skal kunne se noget lys. Det er jo uhyggeligt, at vi ikke kan klare et enkelt dårligt år som i år.
- Medlemskommunikationen skal også være bedre. I Gefion har vi erfaring for, at en del landmænd gerne vil være en del af Gefion, men ikke af L&F. For de aner ikke, hvad de laver. Det skal vi gøre bedre. Og så ser jeg det som en opgave, at sektorformændene kommer mere i spil, sådan at det ikke er L&F-formanden og de to viceformænd, der skal kommunikere om de sager, som sektorformændene fagligt er bedst til, pointerer Poul Henrik Prahl.
 

Delegerede spørges

Povl Fritzner, der er formand for Østlige Øers Landboforeninger, som begge kandidater hører under, fortæller, at man på et møde den 29. oktober vil lade alle østdanske kandidater komme til orde.
- De, der stiller op, kommer til orde på mødet. Og så spørger vi derefter vores delegerede, hvem vi peger på i Østdanmark. Vi lader demokratiet bestemme, siger Povl Fritzner. 
 
Ny formand for deltidslandmændene
Deltidslandmand Jens Simonsen, Sinding ved Herning, blev på deltidslandmændenes delegeretmøde i går valgt som formand for Danmarks deltidslandmænd, og har dermed også fået en plads i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse.
Jens Simonsen dyrker selv 60 hektar, og har gennem en lang årrække siddet i Herning-Ikast Landboforenings bestyrelse. Han har haft natur og samarbejde med de grønne organisationer og fritidsorganisationer som mærkesag, og det er også det, han vil kæmpe for i primærbestyrelsen.
Jens Simonsen har været en af de helt store drivkræfter i forhold til at etablere de såkaldte naturstriber, hvor lokale landmænd sår dele af deres marker til med frøblandinger, der er til gavn for fugle- og dyrevildt.
Det er et initiativ, der nu er bredt ud til en række øvrige kommuner.
 
 

Ukrudtsplante kan true dyrkningen af majs

EU-støttede markforsøg hjælper til at dæmme op for ukrudtsplanten hanespore, der truer med at vokse majsplanter over hovedet.

Styrelse vil gerne se nærmere på Gefions nye tal om Karrebæk Fjord

Den sjællandske landboforening Gefion har fundet rester i vandet af det miljøfarlige stof TBT, som ligger 850 procent over grænseværdien i det område, hvor der er blevet dumpet i fjorden. Miljøstyrelsen forstår undren.

En containerløsning som passer sig selv

Et ETA-fyr sørger for at 30.000 smågrise årligt kan holde varmen. Vigtigst for landmanden selv er, at fyret passer sig selv, at olie er fortid og, at han kan bruge egenproduceret flis og restprodukter fra planteproduktionen.

Slamdumpning i Karrebæk Fjord havde betydning for miljø

Den sjællandske landboforening Gefion har i Karrebæk Fjord på Østsjælland målt høje koncentrationer af det miljøfarlige stof TBT, som var 850 procent over grænseværdien. Dermed kan det ikke passe, at der blot var tale om rent sand, som blev bypasset i fjorden som følge af rensning af sejlrende. Det sagde Miljøstyrelsen ellers for et halvt år siden.

Greenpeace-aktivist: - Det er ikke direkte mod Kjær Knudsen

Greenpeace-aktion på Vanløsegård på Midtsjælland handlede om at reducere svineproduktionen og få forskning på kemikalierne i svineproduktionen.

Efter ulovlig aktion - Landmænd tages som gidsler af en organisation, der føler sig hævet over loven

Greenpeaces opførsel hører ikke hjemme i en retsstat, lyder det fra L&F. Danske Svineproducenter mener, at politiet må tage sig af aktivisterne.

Greenpeace-aktion mod familien Kjær Knudsens svinelandbrug

- Vi driver et stort landbrug med store stalde. Men det er netop årsagen til, at vi siden 2008 løbende har kunnet investere i den mest moderne miljøteknologi på vores landbrug, siger Kim Kjær Knudsen. 17 aktivister invaderede tirsdag morgen familiens ejendom. Greenpeace-talsmand forsvarer aktionen.

Landmand og jæger: - Kronvildt ødelægger for mange penge

Landmand og jagtformand mener, at Vildtforvaltningsrådet er ude af trit med virkeligheden omkring bestanden af blandt andet kronvildt.

Jæger-kritik bliver afvist

- Vi følger regionale anvisninger, siger formanden for Vildtforvaltningsrådet.

Pulje til skovrejsning er skrumpet med 30 millioner kroner

Der er kun fem millioner kroner tilbage i en støttepulje til privat skovrejsning i 2020. Staten må op på beatet og tilføre flere midler, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed.
Side 1 af 38 (759 artikler)Prev1234567363738Next