bannerPos

Markdemoer i en corona-tid

I år har corona-restriktionerne gjort, at der har måtte tænkes anderledes med hensyn til fremvisning af demonstrationsarealer. Arkivfoto
10-08-2020 06:06

Livestreaming, videomøder, rundvisning og selvstudier er nogle af de metoder, Sagro har grebet fat i, for stadig at kunne dele ud af deres viden fra demonstrationsarealerne i marken.

De store markdemonstrationer blev aflyst. Landsskuer og dyrskuer med. ERFA-grupper udvekslede viden på behørig afstand. Generalforsamlinger blev afviklet udendørs eller online. Interaktive møder med deltagelse fra New Zealand. Og »Skype-møder« og »Teams« blev nye ord i hverdagen i forbindelse med, at Covid-19 satte en stopper for at samles fysisk.

Sagro Planter & Miljø arbejder fortsat med demonstrationer og vil synliggøre dem på andre måde, så landmænd fortsat kan få inspiration til markdriften i år.

- Vi har en forventning om igen at kunne invitere til fysiske markdemonstrationer sidst på året, og selvfølgelig indenfor de rammer som myndighederne udstikker, siger afdelingsleder Christian Hansen.

Digitalt og på sociale medier

Sagro har derfor etableret skilte og lavet oversigter ved demonstrationsarealerne, så man som landmand selv kan gå rundt og studere parcellerne, mens erfagrupper og mindre grupper af landmænd kan bestille en rundvisning af en rådgiver.

Sagro har desuden bruget videoer på hjemmeside og Facebook, ligesom der har været gjort forsøg med at livestreaming.

- Vi afprøver alle former for digital formidling, siger Christian Hansen.

Salgsafgrøder

Sorts- og forsøgs demo i Årre og Plantedagen på Ytteborg i juni blev aflyst, men er afløst af alternativ fremvisning. Der er blandt andet anlagt en gylledemonstration i Årre og demonstration med såteknik i Ytteborg.

»Efterafgrødekampen«, som startede i 2019, kører videre i 2020. Der skal blandt andet høstes udbytte for at vurdere eftervirkningen, og ikke mindst skal der kåres en vinder.

Sagro offentliggør løbende artikler med resultater og erfaringer i fagbladet Mark.

Der bliver anlagt en ny efterafgrødedemonstration, hvor der er fokus på etablering af efterafgrøde før høst af hvede. Sagro vil undersøge, hvilke arter af efterafgrøder, der egner sig til før-høst-etablering på sand- og lerjord. Ligeledes ønsker de at udvikle en praksisnær strategi, så succesraten såvel på sand- som lerjord kan hæves. Der sker fortsat i samarbejde med DSV Frø.

Demonstrationer 2021?

I Sagro er der meget fokus på pløjefri og no-till-problematikken. Et særligt fokus er på de lettere jorde, da det er den overvejende jordtype.

- Som et af de få steder i Danmark har vi faktisk et fastliggende demo/forsøg ved Ørre/Sinding, hvor der i 18 år er målt udbytter på et upløjet areal, og arealer, der er pløjet henholdsvis hvert og hvert andet år, fortæller Christian Hansen.

Han mener, der mangler længerevarende fastliggende forsøg, som kan dokumentere dyrkningssikkerhed og økonomi med de nu efterhånden velafprøvede maskiner, som magter opgaven at så direkte.

- Vi vil blandt andet gerne have svar på, hvor hurtigt jorden kvitterer for en dyrkningsform uden plov. Kan frivillige kvælstoffikserende efter- og mellemafgrøder være et alternativ til kvotereduktion? Og kan udbyttesikkerheden i marken øges?, lyder det.

teba

0

Fleksible kalvehytter og læskure

Hos Arnes Smedie har man udviklet og producerer nu egne kalvehytter, udebokse og læskure, hvor kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed er i højsædet.

Ny bog går bag om innovativ mælke- og osteproduktion

Bogen »NaturGræsMælk« beskriver, hvordan man kan forvandle naturarealer til fødevarer af høj værdi på en bæredygtig måde.

Kampagnestart indledes med øko-roer

Sukkerfabrikken i Nykøbing Falster begynder fredag den 18. september med de økologiske sukkerroer, mens Nakskov-fabrikken først starter den 29. september.

LDM retter skarp kritik mod Arla

Det skuffer Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM), at Arlas overskud ikke kommer producenterne til gavn.

Arla øger omsætning og indtjening i første halvår

Trods corona-krisen kommer Arla ud af første halvår med en øget omsætning og indtjening sammenlignet med sidste år.

Ledelsesrokade i Bregentved Gruppen

Efter 17 år i tjeneste som direktør for Bregentved Gruppen takker Anders Dolmer af og indtræder som bestyrelsesformand. Samtidig får Bregentved Gruppen ny direktør i form af Peter Amstrup-Kappel.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 68 (1359 artikler)Prev1234567666768Next