bannerPos

Nøje gennemgang af vinterrapsen

Planteavlskonsulent Maja Folmer-Petersen (til venstre) og forsøgsvært Karsten Jensen (nummer to fra venstre) fortalte om det aktuelle stadie i vinterrapsen. Foto: Henrik Sieben

Tekst og foto: Henrik Sieben

Journalist
09-11-2019 13:51
Østdansk Landboforening har haft årets sidste markvandring, hvor man kiggede på forsøgsparceller og havde øjnene rettet med den nye vækstsæson.

Vinterrapsparcellerne med sorterne Artemis, Butterfly, DK Exclaim, DK Exsteel, Dariot, RGT Guzzi, Syngenta Iowa og endelig Smaragd, strakte sig mod den smukke blå himmel, mens de fremmødte på Østdansk Landboforenings sidste markvandring i år, missede mod solen og kastede lange skygger af sig.

- Det er årets sidste markvandring, men samtidig startskuddet på den nye vækstsæson, hvor vi glæder os til at se, hvordan rapsen tager sig ud, lød det indledningsvis fra landboforeningens planteavlschef, John Voss.

Der blev sat punktum for i år hos Karsen Jensen, Endeslev ved Hårlev på Stevns, hvor planteavlskonsulent Maja Folmer-Petersen berettede om de forskellige sorter, blandt andet om deres forholdstal de seneste par år, og om de er resistente over for rodhalssyge, lys stråleplet og skulpeopspring. 

Sorter med forskelligheder

Maja Folmer-Petersen indledte med Syngenta Iowa, der sidste år havde forholdstal 104, i år 100 i landsforsøgene.

- Det er en sort med god vinterfasthed, der er egnet til tidlig såning og er skulpespringsresistent, oplyste planteavlskonsulenten.

Om Butterfly lød det blandt andet, at den er lavere end de øvrige sorter, at den er eneste linjesort i landsforsøgene, så den kan anvendes til hjemmeopformering, men også at den er faldet i forholdstal over de seneste tre år.

- Butterfly havde forholdstal 110 i 2017, 104 i 2018 og 98 i år, og selv om den er lav, når det gælder skulpeopspringsresistent, ser det ikke ud til at den spilder frø, forklarede Maja Folmer-Petersen.

Hun betegnede Smaragd med forholdstal 105 i år, 106 i 2018 og 108 i 2017, som værende en rimelig stabil sort med lav vækst og velegnet til tidlig såning

- En sort med kraftig opret vækst er Exclaim, lød det fra Maja Folmer-Petersen, der samtidig fastslog, at sorten er en langsom starter.

- Det er til gengæld godt at vide, for så behøver man ikke være nervøs, hvis man sammenligner med andre, da den nok skal komme i gang.

Høje sorter og aggressiv vækst

Såvel Exclaim som Dariot er med deres højde på 153-154 centimeter ved høst at regne som høje sorter i modsætning til øvrige, der typisk er cirka 10 centimeter kortere. 

- Artemis er en sort med højt udbytte og med resistens mod rodhalsråd. Forholdstal i år var 105, men året før flotte 111. Artemis har aggressiv vækst og opnår en højde på 156 centimeter.

DK Exsteel blev fremhævet for højt olieindhold og med ens forholdstal i år og i 2018: 103. Den er resistent mod både rodhalsråd og lys bladplet.

Mens DK Exsteel har ens forholdstal, har RGT Guzzi til gengæld haft et større udsving: 98 i år, men 107 i 2018. 

- Den har moderat vækst, har en højde på 150 centimeter og lav tendens til skulpeopspring.

Inden Maja Folmer-Petersen rundede sin gennemgang af sorterne af, fortalte hun, at en god stængeltykkelse og om planterne har rodhalsresistens, er noget man gerne tilstræber, ligesom man skal være obs på, om det er tidlige eller sene sorter.

Pisk eller gulerod til økologerne

Økologisk VKST inviterer den 22. januar til årsmøde, der blandt andet kommer til at handle om klimaregulering.

Stor faglighed på DLG-møder

En række spændende indlæg var på programmet, da DLG Øst holdt kvæg- og majsmøder på Sjælland, Lolland og Bornholm.

Flere støttekroner til økologi i 2020 og 2021

I kvælstofaftalen er der sat flere danske tilskudsmidler af til økologi, mens politikere venter på den næste programperiode for EU’s fælles landbrugspolitik.

EU’s fælles dyrevelfærd er gået i stå

EU har i en periode gjort meget for at styrke dyrevelfærden i Europa. Men indsatsen for at lave fælles regler på tværs af medlemslandene er gået i stå, siger professor i bioetik, Peter Sandøe.

Landmænd i protest

Omkring 300 landmænd protesterende i traktorer, da miljøminister Lea Wermelin lagde vejen forbi Gråsten Landbrugsskole.

Vækstforum for beslutningstagere

I går afviklede DLG atter den særlige konference, hvor landmænd i det østlige Danmark mødes i Ringsted til en dags netværks-snak og faglige indlæg.

FRDK: Flere efterafgrøder får utilsigtede konsekvenser

Efterafgrøder er gode, men plus 15 procent i 2020 ødelægger mere end det gavner. Det påpeger Erik Sandal, fagudvalgsformand i FRDK.

Vådt efterår giver milliontab

750 millioner kroner står landbruget til at tabe, fordi de nyligt såede afgrøder er ved at rådne op på markerne i det ekstremt våde efterår.

Spare-øvelse i Køge: Vedligeholdelse af udvalgte vandløb stopper

Køge Kommune vil privatisere dele af kommunens vandløb, og det vil få økonomiske konsekvenser for de berørte lodsejere.
Side 1 af 44 (875 artikler)Prev1234567424344Next